ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pool

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pool-, *pool*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pool(n) สระน้ำ, See also: หนองน้ำ, Syn. pond
pool(n) กีฬาบิลเลียด, Syn. billiards, snooker
pool(n) กลุ่มสถาบัน, See also: สมาคม
pool(n) เงินกองกลาง, See also: เงินเดิมพัน, กองทุน, Syn. provisions
pool(vt) รวมกลุ่ม, See also: ใส่เข้ากองกลาง, Syn. blend, combine, merge
pool-hopping(sl) การหนีไปเล่นน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pool(พูล) n., vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ, สระน้ำ, บ่อน้ำ, กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน, เงินเดิมพันทั้งหมด, เงินกงสี, จำนวนรวม, การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด, ผลประโยชน์รวม, กองทุน, การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt., vi. รวมกลุ่ม, ใส่เข้ากองกลาง
olympic-size pooln. สระว่ายน้ำขนาดที่ยาว 25 เมตร, Syn. olympic pool
spool(สพูล) n. แกนม้วนสาย, หลอดม้วน, สายม้วน, ผ้าหมึกพิมพ์ดีด, สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด. vt. ม้วน, พัน, เอาสายพันออก. ที่เก็บพัก (ข้อมูล) หมายถึง ที่ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะสั่งให้พิมพ์ออกมาให้ดูทางเครื่องพิมพ์, Syn. reel
spoolerหมายถึง หน่วยความจำที่สร้างขึ้นไว้ภายในเครื่องพิมพ์ หรืออาจดึงออกมาจากหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงานประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์
swimmimg pooln. สระว่ายน้ำ
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)

English-Thai: Nontri Dictionary
pool(n) บ่อน้ำ, สระน้ำ, แอ่ง, หนองน้ำ, เงินกองกลาง, เงินกงสี, เงินเดิมพัน
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ, ถังส้วมซึม, ที่เก็บขยะ
spool(n) หลอด, หลอดด้าย, ฟิล์มถ่ายรูป, ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
SWIMMING swimming pool(n) สระว่ายน้ำ
whirlpool(n) น้ำวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poolกลุ่มรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
poolการรวมกลุ่มกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poolแหล่งรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pool, bloodแหล่งรวมเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pooled bloodเลือดรวมหลายแหล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pooled serumซีรัมรวมแหล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pooled variance; combined varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pooling placeที่ลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pool of Cold Airแอ่งอากาศหนาว, Example: มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Pool Zoneเขตน้ำไหลเอื่อย, Example: ระบบนิเวศน้ำจืดแบบหนึ่ง และเป็นบริเวณที่มีความลึกและมีความเร็ว ของกระแสน้ำลดลงทำให้มีการตกตะกอนของอนุภาคต่างๆ บริเวณท้องน้ำ การทับถมของตะกอนที่หนาจึงไม่เหมาะสมสำหรับพวกเบนโทสที่เกาะติด หรือปีนไต่ไปมา แต่เหมาะสำหรับพวกที่ฝังตัวและขุดรูอยู่ นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับพวกเนคตอนทั่วไปรวมทั้งแพลงก์ตอนด้วย บริเวณนี้ ได้แก่ แม่น้ำ และลำธารขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
pooled varianceความแปรปรวนรวม, ดู combined variance [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That temple under the rock, that swimming pool that we came up in...วัดว่าภายใต้หิน และสระว่ายน้ำที่เราขึ้นมา Help! (1965)
Takes his bets in a small pool hall just past Sandy Bay.อยู่ที่โต๊ะพูล เลยอ่าวซันเดย์ไป Cool Runnings (1993)
The pools of blood that have collected, you gotta soak that shit up.สระว่ายน้ำของเลือดที่มีการเก็บรวบรวม, คุณ gotta แช่อึที่ขึ้น Pulp Fiction (1994)
If you're gonna ask for something, ask for a pool table.หากคุณจะขออะไรบางอย่างที่ขอตารางสระว่ายน้ำ The Shawshank Redemption (1994)
- This pool of slave labor you've got, you can underbid any contractor in town.- สระว่ายน้ำของแรงงานทาสนี้ที่คุณมี คุณสามารถตัดราคาผู้รับเหมาใด ๆ ที่อยู่ในเมือง The Shawshank Redemption (1994)
- Oh, like a pool man.- โอ้เหมือนคนสระว่ายน้ำ Dante's Peak (1997)
- Yeah, exactly. Just like a pool man.- ใช่ว่า เช่นเดียวกับคนที่สระว่ายน้ำ Dante's Peak (1997)
Say, can you tell me where the pool is located?บอกทีว่าสระว่ายน้ำอยู่ไหน Rushmore (1998)
No, but I´m closing the pool in 5 minutes.เปล่า.. แต่ฉันกำลังจะปิดรับพนันโผในอีก 5 นาที Never Been Kissed (1999)
The ad said this pool was lagoon-like. There's nothing lagoon-like about it.ในโฆษณาบอกว่ามีสระน้ำลากูน แต่ไม่เห็นมันลากูนตรงไหนเลย American Beauty (1999)
Sir, what about all the real people wading in the gene pool who are full of prosthetic devices, many of which I have invented?แล้วในกรณีที่คนซึ่งมีสายพันธุ์มนุษย์ มีร่างกายเต็มไปด้วยอวัยวะเทียม ซึ่งหลายอย่างนั่นผมเป็นคนค้นคิดขึ้น Bicentennial Man (1999)
Did you know that we changed the rules of conduct... around the pool because of you?คุณรู้รึเปล่าว่า... เราห้ามเด็กๆ เล่นใกล้สระน้ำก็เพราะคุณ Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poolAfter a light swim I came up from the water and sat down on the poolside.
poolAfter the rain there were pools of water on the road.
poolBut I don't think the pool is open this weekend.
poolChildren under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.
poolHe fell head over heels into the pool.
poolHe is swimming in the pool.
poolHe plays dirty pool.
poolHe was away from the swimming pool.
poolI applied for a job as a lifeguard at the community pool.
poolI don't like to swim in the pool.
poolI felt like swimming at the sight of the pool.
poolI felt refreshed after a swim in the pool.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมแรงร่วมใจ(v) be united in action and spirit, See also: pool efforts, unite, come together, Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน, Example: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องกันและกัน
สระน้ำ(n) pool, See also: pond, reservoir, Example: ด้านหลังของโรงเรียนมีสระน้ำขนาดกว้างประมาณ 60 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร, Count Unit: แห่ง, สระ
สระ(n) pool, See also: pond, reservoir, Syn. แอ่งน้ำ, สระน้ำ, Example: หงส์คู่หนึ่งบินว่อนรอบสระเพื่อลงกินน้ำ, Count Unit: สระ, Thai Definition: แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด
ตะพัง(n) well, See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
บ่อน้ำ(n) pool, See also: water-well, pond, Syn. แอ่งน้ำ, หนองน้ำ, Example: ทุกบ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Count Unit: บ่อ, Thai Definition: ช่องลึกลงไปในดินหรือในหินใช้เป็นที่ขังน้ำ
ชลาธาร(n) reservoir, See also: pool, pond, dam, well, Syn. บ่อ, สระ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อ[bø] (n) EN: pond ; pool  FR: mare [ f ] ; bassin [ m ]
บ่อน้ำ[bø nām] (n) EN: pool ; pond ; water-well  FR: bassin [ m ] ; pièce d'eau [ m ] ; puits [ m ]
ด้ายหลอด[dāilōt] (n) EN: spool of thread ; thread in spool  FR: fil à coudre [ m ]
หงส์แดง[Hong Daēng] (n, prop) EN: Thai name for the Liverpool F.C.
คอห่าน[khøhān] (n) EN: cesspool
กงสี[kongsī] (n) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool  FR: compagnie [ f ] ; cartel [ m ]
ลิเวอร์พูล[Liwoēphūl = Liwoēphūn] (tm) EN: Liverpool FC  FR: FC Liverpool [ m ]
น้ำวน[nāmwon] (n) EN: whirlpool ; eddy ; vortex  FR: tourbillon [ m ]
รวมกำลัง[rūam kamlang] (v, exp) EN: pool resources  FR: rassembler
สระ[sa] (n) EN: pond ; pool ; reservoir  FR: étang [ m ] ; bassin [ m ] ; pièce d'eau [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pool
poole
pools
pool's
poolas
pooled
pooler
pooley
pooling
poolside

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pool
Poole
pools
pooled
pooling
poolroom
poolrooms

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
池塘[chí táng, ㄔˊ ㄊㄤˊ,  ] pool; pond #17,277 [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, / ] pool; pond #82,147 [Add to Longdo]
池沼[chí zhǎo, ㄔˊ ㄓㄠˇ,  ] pool; pond #116,933 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teich { m }; Tümpel { m } | Teiche { pl }; Tümpel { pl }pool | pools [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プール[pu-ru] (n) (1) (swimming) pool; (n, vs) (2) pool (billiards); (3) pool (together); (P) #4,092 [Add to Longdo]
屋内[おくない, okunai] (n, adj-no) indoor (court, pool, etc.); (P) #10,693 [Add to Longdo]
合弁[ごうべん, gouben] (n, adj-no) joint management; pool; (P) #11,337 [Add to Longdo]
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) #14,040 [Add to Longdo]
カープール[ka-pu-ru] (n) car pool [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[guro-barumemoripu-ru] (n) { comp } global memory pool [Add to Longdo]
サッカー籤[サッカーくじ, sakka-kuji] (n) (uk) football pool; soccer lottery [Add to Longdo]
サプレッションプール[sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
スイミングプール[suimingupu-ru] (n) (See プール) swimming pool [Add to Longdo]
スイミングプール炉[スイミングプールろ, suimingupu-ru ro] (n) swimming pool reactor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
スプーラ[すぷーら, supu-ra] spooler [Add to Longdo]
スプーリング[すぷーりんぐ, supu-ringu] spooling [Add to Longdo]
スプール[すぷーる, supu-ru] spool (vs) [Add to Longdo]
テープスプール[てーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub [Add to Longdo]
デスプーラ[ですぷーら, desupu-ra] despooler [Add to Longdo]
ハブ[はぶ, habu] tape spool, hub [Add to Longdo]
バッファプール[ばっふぁぷーる, baffapu-ru] buffer pool [Add to Longdo]
プール[ぷーる, pu-ru] pool [Add to Longdo]
プリントスプール[ぷりんとすぷーる, purintosupu-ru] print spooling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pool \Pool\, n. [AS. p[=o]l; akin to LG. pool, pohl, D. poel, G.
   pfuhl; cf. Icel. pollr, also W. pwll, Gael. poll.]
   1. A small and rather deep collection of (usually) fresh
    water, as one supplied by a spring, or occurring in the
    course of a stream; a reservoir for water; as, the pools
    of Solomon. --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       Charity will hardly water the ground where it must
       first fill a pool.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The sleepy pool above the dam.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A small body of standing or stagnant water; a puddle. "The
    filthy mantled pool beyond your cell." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pool \Pool\, v. i.
   To combine or contribute with others, as for a commercial,
   speculative, or gambling transaction.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pool \Pool\, n. [F. poule, properly, a hen. See {Pullet}.]
   [Written also {poule}.]
   1. The stake played for in certain games of cards, billiards,
    etc.; an aggregated stake to which each player has
    contributed a snare; also, the receptacle for the stakes.
    [1913 Webster]
 
   2. A game at billiards, in which each of the players stakes a
    certain sum, the winner taking the whole; also, in public
    billiard rooms, a game in which the loser pays the
    entrance fee for all who engage in the game; a game of
    skill in pocketing the balls on a pool table.
    [1913 Webster]
 
   Note: This game is played variously, but commonly with
      fifteen balls, besides one cue ball, the contest being
      to drive the most balls into the pockets.
      [1913 Webster]
 
         He plays pool at the billiard houses.
                          --Thackeray.
      [1913 Webster]
 
   3. In rifle shooting, a contest in which each competitor pays
    a certain sum for every shot he makes, the net proceeds
    being divided among the winners.
    [1913 Webster]
 
   4. Any gambling or commercial venture in which several
    persons join.
    [1913 Webster]
 
   5. A combination of persons contributing money to be used for
    the purpose of increasing or depressing the market price
    of stocks, grain, or other commodities; also, the
    aggregate of the sums so contributed; as, the pool took
    all the wheat offered below the limit; he put $10,000 into
    the pool.
    [1913 Webster]
 
   6. (Railroads) A mutual arrangement between competing lines,
    by which the receipts of all are aggregated, and then
    distributed pro rata according to agreement.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) An aggregation of properties or rights, belonging to
    different people in a community, in a common fund, to be
    charged with common liabilities.
    [1913 Webster]
 
   {Pin pool}, a variety of the game of billiards in which small
    wooden pins are set up to be knocked down by the balls.
 
   {Pool ball}, one of the colored ivory balls used in playing
    the game at billiards called pool.
 
   {Pool snipe} (Zool.), the European redshank. [Prov. Eng.]
 
   {Pool table}, a billiard table with pockets.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pool \Pool\, v. t. [imp. & p. p. {Pooled}; p. pr. & vb. n.
   {Pooling}.]
   To put together; to contribute to a common fund, on the basis
   of a mutual division of profits or losses; to make a common
   interest of; as, the companies pooled their traffic.
   [1913 Webster]
 
      Finally, it favors the poolingof all issues. --U. S.
                          Grant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pool
   n 1: an excavation that is (usually) filled with water
   2: a small lake; "the pond was too small for sailing" [syn:
     {pond}, {pool}]
   3: an organization of people or resources that can be shared; "a
     car pool"; "a secretarial pool"; "when he was first hired he
     was assigned to the pool"
   4: an association of companies for some definite purpose [syn:
     {consortium}, {pool}, {syndicate}]
   5: any communal combination of funds; "everyone contributed to
     the pool"
   6: a small body of standing water (rainwater) or other liquid;
     "there were puddles of muddy water in the road after the
     rain"; "the body lay in a pool of blood" [syn: {pool},
     {puddle}]
   7: the combined stakes of the betters [syn: {pool}, {kitty}]
   8: something resembling a pool of liquid; "he stood in a pool of
     light"; "his chair sat in a puddle of books and magazines"
     [syn: {pool}, {puddle}]
   9: any of various games played on a pool table having 6 pockets
     [syn: {pool}, {pocket billiards}]
   v 1: combine into a common fund; "We pooled resources"
   2: join or form a pool of people

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 POOL
     Parallel Object Orientated Language (DOOM, OOP)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pool /pol/
  pole

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Pool /pol/
  Pole

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top