ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloom

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloom-, *gloom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloom(n) ความมืด, See also: ความมืดมัว, ความเศร้าโศก, Syn. dark, dimness
gloomy(adj) มืดมัว, See also: ทึมๆ, Syn. dim, clouded
gloomy(adj) เศร้าหมอง, See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง, Syn. sad, depressed, Ant. joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloom(กลูม) n. ความมืด, ความมืดครึ้ม, ความหมดหวัง, ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม, ห่อเหี่ยวใจ, เศร้าหมอง, ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
glooming(กลูม'มิง) n. ดูgloaming
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม, ห่อเหี่ยวใจ, หมดหวัง, มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad, moody, dark

English-Thai: Nontri Dictionary
gloom(n) ความมืดมน, ความมืดมัว, ความเศร้า, ความโศกเศร้า
gloom(vi) มืดลง, มืดมัว, เศร้า, หมดหวัง, มืดครึ้ม
gloomy(adj) มืดมัว, เศร้าใจ, หมดหวัง, มืดมน, มืดครึ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gloominessความหดหู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Give Me Your Trust" from Out of the Gloom by David Siegel and Barbara Gordon."กีฟ มี ยัวร์ ทรัสต์" เดวิด ซีกัลและบาร์บาร่า จี.กอร์ดอน The Bodyguard (1992)
And in the gloom of Gollum's cave, it waited.และในถํ้ามืดสลัวของกอลลัม มันเฝ้ารอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
First you say I'm doom and gloom and now you tell me do not be happy?ตอนแรกคุณว่าฉันเป็นคนมืดมน แล้วตอนนี้มาห้ามไม่ให้ฉันมีความสุขเหรอ Transporter 3 (2008)
¶ heart sick and eyes filled up with gloom#9834; heart sick and eyes filled up with gloom Scratches (2009)
You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios.พวกเธอทุกคนต้องหยุด บทละครเรื่อง การยุบรวมหายนะ และความห่อเหี่ยว ได้แล้ว I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
# Even when there's nothing there but gloom ## เมื่อไม่มีอะไร นอกจากความมืดมน # Home (2010)
♪ A light hits the gloom on the grave... ♪#A light hits the gloom\ on the grave... The Death of the Queen Bee (2010)
There's been enough doom and gloom and personal growth for one day.พอแล้วสำหรับการลงโทษ และความเสร้าโศกในหนึ่งวัน The Descent (2011)
♪ a light hits the gloom on the grave ♪alighthitsthe gloomonthegrave Studies in Modern Movement (2011)
♪ a light hits the gloom on the grave ♪a light hits the gloom on the grave Studies in Modern Movement (2011)
♪ a light hits the gloom on the grave ♪alighthitsthe gloomonthegrave Studies in Modern Movement (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloomHe looks gloomy.
gloomI always feel gloomy.
gloomI got gloomy and thought of giving up.
gloomThe sky is gloomy and gray - a typical rainy-season sky.
gloomThose gloom and doom economists aren't worth their salt.
gloomYou look gloomy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยับ(adj) dark, See also: gloomy, dusky, dim, Syn. ครึ้ม, มืดมัว, Ant. จ้า, สว่าง
อ่ำ(adj) darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai Definition: มืดคลุ้ม
อับเฉา(adj) gloomy, See also: sad, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: พวกเขามีชีวิตที่อับเฉามาตลอด, Thai Definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
อับเฉา(adv) gloomily, See also: sadly, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: คนพิการบางคนดำเนินชีวิตอย่างอับเฉา เศร้าหมอง และยอมพ่ายแพ้แก่ชะตากรรมโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
หม่นไหม้(adj) unhappy, See also: gloomy, blue, Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง, Ant. สดชื่น, แจ่มใส, Example: น้ำใจจากทุกคนช่วยให้จิตใจที่หม่นไหม้ของหล่อนคลายเศร้าลงได้บ้าง, Thai Definition: มีทุกข์ร้อนจนเศร้าหมอง
หมองมัว(adj) gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai Definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
น่าหดหู่(adj) depressed, See also: gloomy, sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: ฉันไม่ชอบบรรยากาศที่น่าหดหู่เช่นนี้เลย, Thai Definition: ที่ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน
ชอื้อ(adj) gloomy, See also: dark, dusky

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
ขมึง[khameung] (v) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
มืดมน[meūtmon] (v) EN: dark ; become gloomy
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
หมองใจ[møngjai] (v) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt  FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมองมัว[møngmūa] (adj) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky
มัว[mūa] (x) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague  FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พยับ[phayap] (adj) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim  FR: nuageux ; couvert

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gloom
gloomy
gloomier
gloomily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloom
glooms
gloomy
gloomier
gloomily
gloomiest

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ,   /  ] gloomy; depressed #4,405 [Add to Longdo]
阴沉[yīn chén, ㄧㄣ ㄔㄣˊ,   /  ] gloomy #20,446 [Add to Longdo]
阴冷[yīn lěng, ㄧㄣ ㄌㄥˇ,   /  ] gloomy and cold #22,129 [Add to Longdo]
阴郁[yīn yù, ㄧㄣ ㄩˋ,   /  ] gloomy #37,560 [Add to Longdo]
幽暗[yōu àn, ㄧㄡ ㄢˋ,  ] gloom #37,971 [Add to Longdo]
块垒[kuài lěi, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄟˇ,   /  ] gloom; a lump on the heart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na, n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P) #13,994 [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[kushakusha] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
しょぼい[shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[moyamoya ; moyamoya] (adv, n, vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
グルーミー[guru-mi-] (adj-na) gloomy [Add to Longdo]
暗い気持になる[くらいきもちになる, kuraikimochininaru] (exp, v5r) to feel gloomy [Add to Longdo]
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloom \Gloom\, v. i. [imp. & p. p. {Gloomed}; p. pr. & vb. n.
   {Glooming}.]
   1. To shine or appear obscurely or imperfectly; to glimmer.
    [1913 Webster]
 
   2. To become dark or dim; to be or appear dismal, gloomy, or
    sad; to come to the evening twilight.
    [1913 Webster]
 
       The black gibbet glooms beside the way. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       [This weary day] . . . at last I see it gloom.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloom \Gloom\, v. t.
   1. To render gloomy or dark; to obscure; to darken.
    [1913 Webster]
 
       A bow window . . . gloomed with limes. --Walpole.
    [1913 Webster]
 
       A black yew gloomed the stagnant air. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill with gloom; to make sad, dismal, or sullen.
    [1913 Webster]
 
       Such a mood as that which lately gloomed
       Your fancy.              --Tennison.
    [1913 Webster]
 
       What sorrows gloomed that parting day. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloom \Gloom\ (gl[=oo]m), n. [AS. gl[=o]m twilight, from the
   root of E. glow. See {Glow}, and cf. {Glum}, {Gloam}.]
   [1913 Webster]
   1. Partial or total darkness; thick shade; obscurity; as, the
    gloom of a forest, or of midnight.
    [1913 Webster]
 
   2. A shady, gloomy, or dark place or grove.
    [1913 Webster]
 
       Before a gloom of stubborn-shafted oaks. --Tennyson
                          .
    [1913 Webster]
 
   3. Cloudiness or heaviness of mind; melancholy; aspect of
    sorrow; low spirits; dullness.
    [1913 Webster]
 
       A sullen gloom and furious disorder prevailed by
       fits.                 --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. In gunpowder manufacture, the drying oven.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Darkness; dimness; obscurity; heaviness; dullness;
     depression; melancholy; dejection; sadness. See
     {Darkness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloom
   n 1: a state of partial or total darkness; "he struck a match to
      dispel the gloom" [syn: {gloom}, {somberness},
      {sombreness}]
   2: a feeling of melancholy apprehension [syn: {gloom},
     {gloominess}, {somberness}, {sombreness}]
   3: an atmosphere of depression and melancholy; "gloom pervaded
     the office" [syn: {gloom}, {gloominess}, {glumness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top