ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upturn

AH0 P T ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upturn-, *upturn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upturn(vt) หันขึ้น, See also: พลิกขึ้น, แหงน, Syn. turn over
upturn(vi) หันขึ้น, See also: พลิกขึ้น, แหงน, Syn. turn over
upturn(n) การปรับตัวดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upturn(อัพ'เทิร์น) vt., vi. หันขึ้น, พลิกขึ้น, หงาย, แหงน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้เพิ่มขึ้น n. ความยุ่งเหยิง, การหันขึ้น, การพลิกขึ้น, การกลับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
upturn(n) การหกกลับ, การหงาย, การแหงน, การพลิกขึ้น, ความยุ่งเหยิง
upturn(vi) หกกลับ, หงาย, พลิกขึ้น, หันหัวขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upturnSit on an upturned bucket.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UPTURN AH0 P T ER1 N
UPTURN AH1 P T ER2 N
UPTURNS AH1 P T ER2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upturn (n) ˈʌptɜːʳn (uh1 p t @@ n)
upturns (n) ˈʌptɜːʳnz (uh1 p t @@ n z)
upturned (j) ˈʌptɜːʳnd (uh1 p t @@ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上向[じょうこう, joukou] (n) upturn [Add to Longdo]
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period [Add to Longdo]
上目[じょうもく, joumoku] (n) upward glance; upturned eyes [Add to Longdo]
上目遣い;上目使い;上目づかい[うわめづかい, uwamedukai] (n) upturned eyes [Add to Longdo]
飛簷[ひえん, hien] (n) upturned eaves; high roof [Add to Longdo]
攣り目[つりめ, tsurime] (n) slanted (upturned) eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upturn \Up*turn"\, v. t.
   To turn up; to direct upward; to throw up; as, to upturn the
   ground in plowing. "A sea of upturned faces." --D. Webster.
   [1913 Webster]
 
      So scented the grim feature, and upturned
      His nostril wide into the murky air.   --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upturn
   n 1: an upward movement or trend as in business activity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top