ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abate*

AH0 B EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abate, -abate-
Possible hiragana form: あばて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abate(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
abate(vi) สิ้นสุด
abatement(n) การลดลง, Syn. lessening, decrease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ regression ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ regression ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement noticeคำเตือนให้ระงับ (เหตุรำคาญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of freeholdการเข้าครอบครองที่ดินมรดกก่อนทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of nuisanceการระงับเหตุรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noise abatement zoneเขตจำกัดการใช้เสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abatement (of Pollution)การลดมลพิษ, Example: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The violence has continued unabated.ความรุนแรงยังดำเนินต่อไป Faith Like Potatoes (2006)
Fever's down. Sweating is abated. Heart's working fine.ฉันคิดว่าเฮาส์คิดถูก อีกครั้ง Alone (2007)
- Abate your ire. - Abate what? !-ลดความโกรธของท่านซะ โกรธอะไรกัน? The Kingdom of the Winds (2008)
Abate what? !อะไรที่ควรลดลง? The Kingdom of the Winds (2008)
I have no choice but to take the case because the rage doesn't abate.ฉันไม่มีทางเลือกที่จะทำคดีเพราะ ความโกรธไม่ได้บรรเทาลง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Can I have everybody's attention, please? [clamor continues unabated. All right, please listen!ผมขอให้ทุกคน ฟังทางนี้ ได้โปรด! เอาล่ะ ฟังทางนี้หน่อย! Air: Part 1 (2009)
Give me a couple of boxes of that. I'll be right as rain. It's not a cure, it just abates the symptoms.ได้ซัก ๒ กล่องล่ะคึกเป็นม้าเลย ไม่ได้รักษา แค่บรรเทา Iron Man 2 (2010)
She's been extremely agitated, and the paranoia hasn't abated.เธอถูกปั่นป่วนมาก และความหวาดระแวงก็ยังไม่ลดน้อยลงเลย Spooky Little Girl (2011)
The war spirit in me has abated and I sincerely rejoice at the prospect of peace.ความกระหายสงคราม ในตัวผมได้จางหายไป ผมรู้สึกอิ่มเอมกับความสงบร่มเย็น Episode #1.3 (2012)
May your love for each other never know abatement.พฤษภาคมความรักของคุณสำหรับแต่ละอื่น ไม่เคยรู้ว่าการลด The Invisible Woman (2013)
Now, you're all free to call it a day, of course, but I think we're probably best just sticking out here until the rain abates a bit.คงต้องบอกว่าปาร์ตี้จบแล้ว แต่พวกเราควรจะอยู่ที่นี่ด้วยกัน จนกว่าฝนจะสงบ Ghosts (2013)
If you want the darkness to abate, you must earn the light.หากคุณต้องการ ให้ความมืดจางลงไป คุณต้องค้นหาแสงสว่าง Curtains (2013)
- The symptoms have abated? - Gone completely. I am in your debt, Maester Qyburn.หายสนิท ข้าเป็นหนี้ท่านแล้ว เมสเตอร์ไคเบิร์น Two Swords (2014)
With any luck, the gout will abate with time and he will be able to walk again.หากโชคช่วย ขอให้อาการเก้าต์บรรเทา และให้เขาเดินได้อีก The Lion and the Rose (2014)
So far the police have been unable to investigate... as the rioting continues unabated in...เพื่อให้ห่างไกลตำรวจได้รับไม่สามารถ ในการตรวจสอบ ... เป็นความวุ่นวายยังคงคงที่ใน... Chappie (2015)
- Where are they sending me?Wie heißt der Ort? - Castellabate. Welcome to the South (2010)
- To Castellabate.Castellabate. Welcome to the South (2010)
Castellabate, a charming locality near Naples.Castellabate. Ein entzückender Ort in der Nähe von Neapel. Welcome to the South (2010)
Here we sit, biding' time. Excuse me?Scusi, wie weit noch bis Castellabate? Welcome to the South (2010)
There must be a hotel around.Es wird doch 'n Hotel geben, oder? - In Castellabate? Welcome to the South (2010)
- Welcome to the famous Castellabate.Direttore, willkommen in Castellabate! - Ja, war mir ein Vergnügen. Moment noch! Welcome to the South (2010)
I'm at the local Police Station.Ich bin noch auf der Polizeidienststelle in Castellabate. Jawohl. Zu Befehl, Herr Hauptmann! Welcome to the South (2010)
- No, she wants to stay.- Sie will bleiben. In Castellabate? Welcome to the South (2010)
You have to go to Castellabate.Das Postamt? - Ja. Da müsst ihr nach Castellabate! Welcome to the South (2010)
- We're in Castellabate.Aber wir sind in Castellabate, oder nicht? Welcome to the South (2010)
Castellabate is up there.Castellabate liegt da oben. Welcome to the South (2010)
In Castellabate, right?- Richtig. In Castellabate, richtig? - Richtig. Welcome to the South (2010)
How about if we leave it all behind and let us know?Die Globalisierung macht alles gleich. Ägypten, Bora Bora, Castellabate ... Women Vs Men (2011)
- Norma Bates?-NormaBates? - Ja. Plunge (2014)
Jayson Zabate is a Filipino hacker.Jayson Zabate ist ein philippinischer Hacker. Ashley Madison: Sex, Lies & Cyber Attacks (2016)
You don't have a San Antonio Abad, by any chance?Haben Sie den Heiligen Antonio Abate? Rome, Open City (1945)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abateThe storm didn't abate for several hours.
abateThe fever has abated.
abateThe wind abated a little.
abateThe storm abated.
abateThe storm has gradually abated.
abateThe wind has abated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ค่อยยังชั่ว(v) improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
ลด(v) reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai Definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ลดหย่อน(v) reduce, See also: lower, decrease, abate, Syn. ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, Ant. เพิ่ม, Example: เขาต้องการตัวเลขที่ติดลบจากธุรกิจไปหักลดหย่อนภาษีในประเทศ, Thai Definition: ผ่อนให้เบาลง, ทุเลา
บรรเทา(v) abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai Definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
รำงับ(v) relieve, See also: abate, Syn. ระงับ, บรรเทา
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
การผ่อนคลาย(n) relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai Definition: การลดความตึงเครียด
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา
ย่อหย่อน(v) weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดส่วนแบ่ง[kān lot suanbaeng] (n, exp) EN: abatement
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[kān lot suanbaeng nai sap møradok] (n, exp) EN: abatement of a legacy
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การระงับคดี[kān ra-ngap khadī] (n, exp) EN: abatement of action
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดหย่อน[lotyøn] (v) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate  FR: réduire ; diminuer
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
เพลา[phēlā = phlao] (v) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อนคลาย[phøn khlāi] (v) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate  FR: se relaxer
ระงับ[ra-ngap] (v) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate  FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
ซา[sā] (v) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up  FR: diminuer
สร่าง[sāng] (v) EN: abate ; go down ; remit ; come down  FR: décroître ; diminuer
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
เซา[sao] (v) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down
ถอย[thøi] (v) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken  FR: faiblir
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit
ตก[tok] (v) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off

CMU English Pronouncing Dictionary
ABATE AH0 B EY1 T
ABATED AH0 B EY1 T IH0 D
ABATES AH0 B EY1 T S
LABATE L AA1 B EY0 T
UNABATED AH2 N AH0 B EY1 T IH0 D
ABATEMENT AH0 B EY1 T M AH0 N T
ABATEMENTS AH0 B EY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abate (v) ˈəbˈɛɪt (@1 b ei1 t)
abated (v) ˈəbˈɛɪtɪd (@1 b ei1 t i d)
abates (v) ˈəbˈɛɪts (@1 b ei1 t s)
unabated (j) ˌʌnəbˈɛɪtɪd (uh2 n @ b ei1 t i d)
abatement (n) ˈəbˈɛɪtmənt (@1 b ei1 t m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflauen {n}; Abklingen {n}abatement [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}; Streichung {f}; Kürzung {f}; Senkung {f}abatement [Add to Longdo]
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement [Add to Longdo]
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief [Add to Longdo]
Steuererleichterung {f}tax relief; tax abatement [Add to Longdo]
Steuernachlass {m}abatement of tax [Add to Longdo]
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action [Add to Longdo]
Verminderer {m}abater [Add to Longdo]
Verringerung {f}; Abnehmen {n}; Nachlassen {n}; Verminderung {f}; Rückgang {m}abatement [Add to Longdo]
abklingen (Lärm; Begeisterung)to abate [Add to Longdo]
niedrigerer Beitragabated contribution [Add to Longdo]
unvermindertunabated [Add to Longdo]
unvermindert {adv}unabatedly [Add to Longdo]
verringern; vermindern; nachlassen; sich legen (Sturm) | verringernd | verringert; vermindertto abate | abating | abated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサバティブ[konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]
サバティカルイヤー[sabateikaruiya-] (n) sabbatical year [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
ネオコンサバティブ[neokonsabateibu] (n) neo-conservative [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) [Add to Longdo]
軽減[けいげん, keigen] (n,vs) abatement; reduction; (P) [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) [Add to Longdo]
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement [Add to Longdo]
減額[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P) [Add to Longdo]
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy [Add to Longdo]
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation [Add to Longdo]
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
衰える[おとろえる, otoroeru] (v1,vi) to become weak; to decline; to wear; to abate; to decay; to wither; to waste away; (P) [Add to Longdo]
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
騒音防止法[そうおんぼうしほう, souonboushihou] (n) Noise Abatement Act [Add to Longdo]
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P) [Add to Longdo]
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P) [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P) [Add to Longdo]
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abate \A*bate"\ ([.a]*b[=a]t"), v. t. [imp. & p. p. {Abated}, p.
   pr. & vb. n. {Abating}.] [OF. abatre to beat down, F.
   abattre, LL. abatere; ab or ad + batere, battere (popular
   form for L. batuere to beat). Cf. {Bate}, {Batter}.]
   1. To beat down; to overthrow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The King of Scots . . . sore abated the walls.
                          --Edw. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring down or reduce from a higher to a lower state,
    number, or degree; to lessen; to diminish; to contract; to
    moderate; to cut short; as, to abate a demand; to abate
    pride, zeal, hope.
    [1913 Webster]
 
       His eye was not dim, nor his natural force abated.
                          --Deut. xxxiv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   3. To deduct; to omit; as, to abate something from a price.
    [1913 Webster]
 
       Nine thousand parishes, abating the odd hundreds.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. To blunt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To abate the edge of envy.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. To reduce in estimation; to deprive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She hath abated me of half my train. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) To bring entirely down or put an end to; to do away
      with; as, to abate a nuisance, to abate a writ.
    (b) (Eng. Law) To diminish; to reduce. Legacies are liable
      to be abated entirely or in proportion, upon a
      deficiency of assets.
      [1913 Webster]
 
   {To abate a tax}, to remit it either wholly or in part.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abate \A*bate"\ ([.a]*b[=a]t"), v. i. [See {Abate}, v. t.]
   1. To decrease, or become less in strength or violence; as,
    pain abates, a storm abates.
    [1913 Webster]
 
       The fury of Glengarry . . . rapidly abated.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To be defeated, or come to naught; to fall through; to
    fail; as, a writ abates.
    [1913 Webster]
 
   {To abate into a freehold}, {To abate in lands} (Law), to
    enter into a freehold after the death of the last
    possessor, and before the heir takes possession. See
    {Abatement}, 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To subside; decrease; intermit; decline; diminish;
     lessen.
 
   Usage: To {Abate}, {Subside}. These words, as here compared,
      imply a coming down from some previously raised or
      excited state. Abate expresses this in respect to
      degrees, and implies a diminution of force or of
      intensity; as, the storm abates, the cold abates, the
      force of the wind abates; or, the wind abates, a fever
      abates. Subside (to settle down) has reference to a
      previous state of agitation or commotion; as, the
      waves subside after a storm, the wind subsides into a
      calm. When the words are used figuratively, the same
      distinction should be observed. If we conceive of a
      thing as having different degrees of intensity or
      strength, the word to be used is abate. Thus we say, a
      man's anger abates, the ardor of one's love abates,
      "Winter's rage abates". But if the image be that of a
      sinking down into quiet from preceding excitement or
      commotion, the word to be used is subside; as, the
      tumult of the people subsides, the public mind
      subsided into a calm. The same is the case with those
      emotions which are tumultuous in their nature; as, his
      passion subsides, his joy quickly subsided, his grief
      subsided into a pleasing melancholy. Yet if, in such
      cases, we were thinking of the degree of violence of
      the emotion, we might use abate; as, his joy will
      abate in the progress of time; and so in other
      instances.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abate \A*bate"\ ([.a]*b[=a]t"), n.
   Abatement. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abate
   v 1: make less active or intense [syn: {slake}, {abate},
      {slack}]
   2: become less in amount or intensity; "The storm abated"; "The
     rain let up after a few hours" [syn: {abate}, {let up},
     {slack off}, {slack}, {die away}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 abate
  abbot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top