ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leniency

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leniency-, *leniency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leniency(ลี'นิเอินซี, เลน'เยินซี) n. ความผ่อนผัน, ความกรุณาปรานี, ความโอนอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
leniency(n) ความอ่อนโยน, ความสุภาพ, ความกรุณา, การผ่อนผัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you get leniency or what?วิลล์ นายตัดสินรึยัง Good Will Hunting (1997)
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ. V for Vendetta (2005)
What kind of leniency are we talking about here?ลดหย่อนโทษ ประมาณไหน The Scarlet Letter (2009)
There's no room for leniency from the court.มีคนตาย If... (2010)
You think leniency is more likely to inspire loyalty to the crown?จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ตามที่ต้องการ คุณคิดว่าความโอนอ่อน คือสิ่งสำคัญในการจงรักภักดีอย่างนั้นเหรอ The Sin Eater (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
leniency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leniency

Japanese-English: EDICT Dictionary
容赦[ようしゃ, yousha] (n, vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P) #8,590 [Add to Longdo]
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity [Add to Longdo]
寛大[かんだい, kandai] (adj-na, n) tolerance; liberality; leniency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lenience \Le"ni*ence\ (l[=e]"n[i^]*ens or l[=e]n"yens; 106),
 Leniency \Le"ni*en*cy\ (l[=e]"n[i^]*en*s[y^] or
   l[=e]n"yen*s[y^]), n.
   The quality or state of being lenient; lenity; clemency.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leniency
   n 1: mercifulness as a consequence of being lenient or tolerant
      [syn: {lenience}, {leniency}, {mildness}, {lenity}]
   2: a disposition to yield to the wishes of someone; "too much
     indulgence spoils a child" [syn: {indulgence}, {lenience},
     {leniency}]
   3: lightening a penalty or excusing from a chore by judges or
     parents or teachers [syn: {lenience}, {leniency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top