ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเลี่ยง

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเลี่ยง-, *การเลี่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลี่ยง[N] avoidance, See also: dodge, evasion, elusion, Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก, Ant. เผชิญหน้า, Example: การเลี่ยงภาษีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย, Thai definition: การเบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหนีหรือเพื่อให้พ้นอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระพอก ๑การเลี้ยงกัน, ที่เลี้ยงกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fault avoidanceการเลี่ยงความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
avoidance of taxการเลี่ยงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because... The tax break wi be huge.เพราะการเลี่ยงภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ Chuck in Real Life (2008)
- is a cop out, and you know it--เป็นการเลี่ยงความรับผิดชอบ,และคุณรู้ว่ามัน-- Light (2009)
I regularly disinfect my hands, and I avoid contact with other people on general principle.ผมล้างมือฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ และมีวินัยในการเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น The Large Hadron Collision (2010)
- On a tax evasion case.คดีการเลี่ยงภาษี Accounting for Lawyers (2010)
Did you remember to bypass the critical systems?คุณจำวิธีการเลี่ยงระบบสำคัญได้เหรอ? Resurgence (2010)
It's a tax dodge.นี่เป็นการเลี่ยงภาษี As You Were (2011)
He's hiding from them quite well.เขาชำนาญในการเลี่ยงการถูกถ่ายรูป ตัวเขาสูง History of the Salaryman (2012)
Avoiding stress isn't the secret.เคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่ การเลี่ยงความเครียด The Avengers (2012)
The notorious computer hacker zed has been taken into custody and will be charged with over five dozen counts of wire fraud, as well as charges of insider trading, tax evasion, and terrorism.แฮกเกอร์คอมพิวเตอร์ผู้เก่งกาจ เซ็ด ได้ถูกนำตัวไปขัง และจะถูกตั้งข้อหาโจรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 60 ข้อ และข้อหาเกี่ยวกับการค้าภายใน การเลี่ยงภาษีและการก่อการร้าย Hacker (2016)
Now that Lindemulder has finished a six-month prison term for tax evasion, she wants her child back, setting the power couple up for a big fight.ตอนนี้ที่ลินเดอมัลเดอร์รับโทษจำคุก หกเดือนแล้วสำหรับการเลี่ยงภาษี (ดาราหนังปะทะดาวโป๊ ซานดรา บูลล็อก ในการสู้เพื่อสิทธิในการดูแลเด็ก) เธออยากได้ลูกของเธอคืน After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลี้ยง[n.] (kān līeng) FR: festin [m] ; banquet [m]
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng kumān) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การเลี้ยงดูเด็กอ่อน[n. exp.] (kān līengdū dek-øn) EN: baby care   
การเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān līeng phāsī) EN: tax avoidance ; avoidance of tax   
การเลี้ยงลูก[n. exp.] (kān līeng lūk) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng sat) FR: élevage [m] ; domestication [f]
การเลี่ยงหลีก[n. exp.] (kān līeng līk) EN: avoidance   
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ [n. exp.] (kān līeng høi malaēngphū) FR: mytiliculture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoidance[N] การเลี่ยง, See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, Syn. escape, abstention, evasion
dodge[N] การหลบ, See also: การเลี่ยง, การหลีก, การหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
run-out(รัน'เอาทฺ) n. การหลบหนี,การหลีก,การเลี่ยง
sheer(เชียร์) vi.,vt. เบน,บ่ายเบน,เห,หันทิศทาง,เลี่ยง. adj. เต็มที่,ทีเดียว,ที่สุด,แท้,บางใส,ไม่ได้เจือปน,ไม่เหมาะสม,สูงชัน,ตรงดิ่ง n. เยื่อบาง,สิ่งทอ,ที่โปร่งใส,การเบน,การเบน,การเลี่ยง, See also: sheerly adv. sheerness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top