ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relief

R IH0 L IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relief-, *relief*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relief(n) การผ่อนคลาย, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. easing, easement, alleviation, softening
relief map(n) แผนที่แสดงพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ด้วยสีและเส้น
relief road(n) ถนนใช้เลี่ยงการจราจรที่ติดขัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย, ความบรรเทา, ความโล่งอก, การผ่อนคลาย, การปลดปล่อย, การปลดเปลื้อง, การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์, เงินช่วยเหลือ, การเปลี่ยนเวร, การเปลี่ยนอารมณ์, สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์, ภาพนั้นแกะสลัก, ภาพนูน, ความเด่น, ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief

English-Thai: Nontri Dictionary
relief(n) การเปลี่ยนเวร, การช่วยให้พ้นภัย, ภาพนูน, ความเด่น
relief(n) ความโล่งใจ, ความบรรเทา, เงินช่วยเหลือ, การบรรเทาทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reliefการบรรเทา, การแก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์, การช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief๑. นูน๒. รูปนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief areaบริเวณผ่อนแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief chamberโพรงลดแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief from forfeitureพ้นจากการถูกริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief valve; pressure-relief valveลิ้นระบายความดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relief (Sculpture)ประติมากรรมนูน [TU Subject Heading]
relief drainrelief drain, ทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Relief modelsแบบจำลองภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Relief of sick and woundedการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ [TU Subject Heading]
relief wellrelief well, บ่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
relief(n) การสับเปลี่ยนกำลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get some relief from all the struggle And strifeเธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน The Little Prince (1974)
Imhaus of the Zurich relief fund.และ ดร.Imhaus จากกองทุนบรรเทาทุกข์ซูริค Spies Like Us (1985)
I'm like a relief pitcher for you rather than a closer.ผมก็เป็นได้ แค่มือขว้าง ตัวเลือกในใจคุณเท่านั้น ไม่ควรเป็นมากกว่านั้น Love So Divine (2004)
They've been like a married couple for so many years... it's a relief that they're finally married.และเหมือนคู่แต่งงานแล้วมาหลายปี ผมก็โล่งใจสุดๆ ที่สองคนนี้ลงเอยกันซะที Imagine Me & You (2005)
You should feel relief soon.คุณจะรู้สึกผ่อนคลายในไม่ช้า Hollow Man II (2006)
Oh, you know, that warm sensation, that tingling feeling of relief when it's over.โอ้ ก็อย่างสัมผัสอบอุ่น รู้สึกซาบซ่าปลดปล่อยเมื่อมันจบลง Listen to the Rain on the Roof (2006)
Relief was never in sight until now.การปลดปล่อยไม่เคยมีในหัว จนมาถึงตอนนี้ Left Turn Ahead (2007)
After the initial shock and horror, it was a relief to finally go back, you know, say good-bye.ค่อนข้างโล่งอกที่ได้กลับไปซะที หลังเจอเรื่องแย่ ๆ มา ได้บอกลา Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Here, Kip, this should provide you with some relief and we'll just meet next week, same time, same place, okay?เอานี่ คิพ นี่จะช่วยให้นายผ่อนคลาย แล้วเราจะพบกันอีกสัปดาห์หน้า เวลาเดิม ที่เดิม โอเคนะ Charlie Bartlett (2007)
Plus, it would be a relief to finally meet other depersonalized people as I was beginning to think I was the only one.มันคงรู้สึกดีขึ้น ถ้าได้ไปเจอคนอื่นๆ ที่ป่วยโรครู้สึกเหมือนไม่จริง ซึ่งตอนแรกผมคิดว่า มีแค่ผมคนเดียวที่เป็น Numb (2007)
Under her two terms, we now have... wiretaps, no gay marriage... not to mention her bumbling of the hurricane relief effort.ภายใต้เงื่อนไขของมัน ตอนนี้เรามี เครื่องมือดักฟัง ไม่มีเกย์แต่งงานกัน นี่ไม่พูดถึงอารมณ์ของมันที่ยังกับพายุเฮอริเคนนะ Epic Movie (2007)
Don't you realize that if you keep working me up like this and not giving me any relief that I could have some serious medical problems later in life?ฉันสมควรจะได้ออสการ์จากเมื้อกี้เลย - นายทำได้ - พวก Harold (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reliefHe gave a sigh of relief.
reliefHis mother sighed with relief.
reliefInformed of her safety, he breathed a sigh of relief.
reliefInformed of his safety, the manager breathed a sigh of relief.
reliefInformed of their safety, the premier breathed a sigh of relief.
reliefI sighed with relief to hear it.
reliefIt's a relief to have finished the assignment on time.
reliefIt was a relief to hear the news.
reliefOnce outside, I gave a deep sigh of relief.
reliefRelief supplies were raced to the disaster area.
reliefShe felt a sigh of relief when she got the work done.
reliefShe felt a sigh of relief when the work was done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุน(adj) embossed design, See also: relief

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[āhān thī leūa] (n, exp) EN: leftovers  FR: restes [ mpl ] ; reliefs [ mpl ]
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [ mpl ] ; restant [ m ] ; reliefs [ mpl ]
การบรรเทา[kān banthāo] (n) EN: relief
การกดจุด[kān kotjut] (n) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief
การปลดหนี้[kān plot nī] (n, exp) EN: debt relief
เครื่องยังชีพ[khreūang yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package
กดจุด[kotjut] (v) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief
ภูมิประเทศ[phūmīprathēt] (n) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features  FR: topographie [ f ] ; paysage [ m ] ; relief [ m ] ; caractéristiques géographiques [ fpl ]
ถุงยังชีพ[thung yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELIEF R IH0 L IY1 F
RELIEF R IY0 L IY1 F
RELIEFS R IY0 L IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relief (n) rˈɪlˈiːf (r i1 l ii1 f)
reliefs (n) rˈɪlˈiːfs (r i1 l ii1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ,   /  ] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved #10,631 [Add to Longdo]
地貌[dì mào, ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ,  ] relief; landform (geol.) #17,922 [Add to Longdo]
浮雕[fú diāo, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄠ,  ] relief sculpture #26,109 [Add to Longdo]
凸版[tū bǎn, ㄊㄨ ㄅㄢˇ,  ] relief printing plate #124,627 [Add to Longdo]
均差[jūn chā, ㄐㄩㄣ ㄔㄚ,  ] relief (i.e. height of land in geography) #134,254 [Add to Longdo]
赈恤[zhèn xù, ㄓㄣˋ ㄒㄩˋ,   /  ] relief aid #192,892 [Add to Longdo]
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ,  ] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief #283,765 [Add to Longdo]
凸版印刷[tū bǎn yìn shuā, ㄊㄨ ㄅㄢˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ,    ] relief printing; typography; printing with metal plates [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entlastung { f }relief of the strain (on) [Add to Longdo]
Entlastungsventil { n }relief valve [Add to Longdo]
Entlastungszug { m }relief train [Add to Longdo]
Erleichterung { f } | Erleichterungen { pl }relief | reliefs [Add to Longdo]
Hilfsaktion { f }relief action [Add to Longdo]
Hilfsorganisation { f }relief organization [Add to Longdo]
Relief { n }relief [Add to Longdo]
Reliefarbeit { f } | Reliefarbeiten { pl }embossment | embossments [Add to Longdo]
Reliefkarte { f }relief map [Add to Longdo]
Unterstützungskasse { f }relief fund; provident fund [Add to Longdo]
Walzenstraße { f } [ techn. ]relief train [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
交代(P);交替(P)[こうたい, koutai] (n, vs) alternation; change; relief; relay; shift; substitution (sports, etc.); (P) #4,410 [Add to Longdo]
救助[きゅうじょ, kyuujo] (n, vs) relief; aid; rescue; (P) #5,806 [Add to Longdo]
救援[きゅうえん, kyuuen] (n, vs) relief; rescue; reinforcement; (P) #6,923 [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n, vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) #6,999 [Add to Longdo]
救済[きゅうさい, kyuusai] (n, vs) relief; aid; rescue; salvation; help; (P) #8,090 [Add to Longdo]
安心(P);安神[あんしん, anshin] (adj-na, n, vs) relief; peace of mind; (P) #9,149 [Add to Longdo]
助ける(P);援ける;救ける;扶ける;佐ける;佑ける;輔ける[たすける, tasukeru] (v1, vt) to help; to save; to rescue; to give relief to; to spare (life); to reinforce; to promote; to abet; (P) #9,981 [Add to Longdo]
援護(P);掩護[えんご, engo] (n, vs) covering; protection; backing; relief; (P) #11,938 [Add to Longdo]
救い[すくい, sukui] (n) help; aid; relief; salvation; (P) #15,117 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
浮き彫り[うきぼり, ukibori] Relief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relief \Re*lief"\ (r?-l?f"), n. [OE. relef, F. relief, properly,
   a lifting up, a standing out. See {Relieve}, and cf.
   {Basrelief}, {Rilievi}.]
   1. The act of relieving, or the state of being relieved; the
    removal, or partial removal, of any evil, or of anything
    oppressive or burdensome, by which some ease is obtained;
    succor; alleviation; comfort; ease; redress.
    [1913 Webster]
 
       He sees the dire contagion spread so fast,
       That, where it seizes, all relief is vain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Release from a post, or from the performance of duty, by
    the intervention of others, by discharge, or by relay; as,
    a relief of a sentry.
    [1913 Webster]
 
       For this relief much thanks; 'tis bitter cold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which removes or lessens evil, pain, discomfort,
    uneasiness, etc.; that which gives succor, aid, or
    comfort; also, the person who relieves from performance of
    duty by taking the place of another; a relay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Feudal Law) A fine or composition which the heir of a
    deceased tenant paid to the lord for the privilege of
    taking up the estate, which, on strict feudal principles,
    had lapsed or fallen to the lord on the death of the
    tenant.
    [1913 Webster]
 
   5. (Sculp. & Arch.) The projection of a figure above the
    ground or plane on which it is formed.
    [1913 Webster]
 
   Note: Relief is of three kinds, namely, {high relief}
      ({altorilievo}), {low relief}, ({basso-rilievo}), and
      {demirelief} ({mezzo-rilievo}). See these terms in the
      Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   6. (Paint.) The appearance of projection given by shading,
    shadow, etc., to any figure.
    [1913 Webster]
 
   7. (Fort.) The height to which works are raised above the
    bottom of the ditch. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   8. (Physical Geog.) The elevations and surface undulations of
    a country. --Guyot.
    [1913 Webster]
 
   {Relief valve}, a valve arranged for relieving pressure of
    steam, gas, or liquid; an escape valve.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Alleviation; mitigation; aid; help; succor; assistance;
     remedy; redress; indemnification.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relief
   n 1: the feeling that comes when something burdensome is removed
      or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded
      with relief" [syn: {relief}, {alleviation}, {assuagement}]
   2: the condition of being comfortable or relieved (especially
     after being relieved of distress); "he enjoyed his relief
     from responsibility"; "getting it off his conscience gave him
     some ease" [syn: {relief}, {ease}]
   3: (law) redress awarded by a court; "was the relief supposed to
     be protection from future harm or compensation for past
     injury?"
   4: someone who takes the place of another (as when things get
     dangerous or difficult); "the star had a stand-in for
     dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-
     ins" [syn: {stand-in}, {substitute}, {relief}, {reliever},
     {backup}, {backup man}, {fill-in}]
   5: assistance in time of difficulty; "the contributions provided
     some relief for the victims" [syn: {relief}, {succor},
     {succour}, {ministration}]
   6: a pause for relaxation; "people actually accomplish more when
     they take time for short rests" [syn: {respite}, {rest},
     {relief}, {rest period}]
   7: a change for the better [syn: {easing}, {moderation},
     {relief}]
   8: aid for the aged or indigent or handicapped; "he has been on
     relief for many years"
   9: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]
   10: sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to
     stand out from the surrounding background [syn: {relief},
     {relievo}, {rilievo}, {embossment}, {sculptural relief}]
   11: the act of freeing a city or town that has been besieged;
     "he asked for troops for the relief of Atlanta"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Relief /reːliːɛf/ 
  relief

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top