ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leisure

L EH1 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leisure-, *leisure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leisure(adj) เกี่ยวกับเวลาว่าง, See also: ที่เป็นเวลาว่าง, Syn. free, unoccupied
leisure(adj) เพื่อความบันเทิง
leisure(n) เวลาว่าง, See also: การว่างจากงาน, Syn. free time, relaxation, freedom
leisurely(adj) ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leisure(ลี'เชอะ, เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง, การว่างจากงาน, ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง, มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด, เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง, สบาย ๆ , ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี, เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน, ไม่เร่งร้อน, สบาย ๆ, See also: leisureliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
leisure(adj) ไม่รีบร้อน, ตามสบาย, มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน, ตามสบาย, ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน, อย่างตามสบาย, อย่างไม่เร่งรีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leisureการใช้เวลาว่าง [TU Subject Heading]
Leisureเวลาว่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
leisure(n) สันทนาการ
leisure driver(n) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
During his leisure hours, ในเวลาว่างของเขา The Cement Garden (1993)
Of course. 'Variety, ' the Arts and Leisure section of the 'Times'...แน่นอน 'วาไรตี้' ส่วนศิลปะและบันเทิงของ 'ไทม์' ... The Birdcage (1996)
... whythey'reso choosyabout how they spend their leisure time.... ทำไมพวกนี้ถึงคิดมาก ในการที่จะใช้เวลาทำในสิ่งต่าง ๆ The Story of Us (1999)
Our engineers are currently preparing for the first 20-megaton detonation... to create the subterranean living chambers for Lunar Leisure Living.ฟังข่าวล่ามาแรงของบ้านหรูคู่จันทรา วิศวกรของเรา กำลังเตรียมวางแผนการระเบิดพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านใต้ดินที่สวยงาม ให้กับบ้านหรูคู่จันทรา The Time Machine (2002)
So contact Lunar Leisure Living today to reserve your own little piece of heaven, because the future is now.รีบจับจองบ้านหรูคู่จันทราเสียแต่วันนี้ เพราะอนาคตมาถึงแล้ว The Time Machine (2002)
My mom is an adviser to the Eurasian Leisure Town Association.แม่ของผมท่านเป็นฝ่ายแนะนำ ของสมาพันธ์ชาวยุโรปเก่าด้วยครับ Dasepo Naughty Girls (2006)
And that there's ample opportunity for leisure also.เพราะมันยังมีโอกาส ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเพียงพออีกด้วย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
No more tedious work, leaving more time for leisure activities and enjoying the sweet life.งานที่น่าเบื่อหน่ายจะหมดไป ออกไปข้างนอกได้มากขึ้น .. กิจกรรมสังสรรค์ที่มากขึ้น Iron Man 2 (2010)
And in your leisure moments, you facebook and tweet.และเวลาว่างของเธอ เธอเฟสบุคและทวิท Pilot (2010)
Hey, Claire, don't get too used to your life of leisure here....and they gave me two minutes and a wet towel... The Town (2010)
The land of Bermuda shorts, white leisure suits, and sansabelt slacks requests your presence.ดินแดนแห่งกางเกงขาสั้น ชุดลำลองสีขาว และสแลกไร้เข็มขัดต้องการให้ พวกคุณปรากฏตัว Corazon (2011)
It's my leisure wear, Winston.นี่มันชุดเล่นของฉัน วินสตัน Cece Crashes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leisureA friend to everybody is a friend to leisure.
leisureAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
leisureAt one's leisure; in one's spare moments.
leisureDo this at your leisure.
leisureDuring the bubble people dreamed of a life of leisure.
leisureFor one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.
leisureHe did it at his leisure.
leisureHe enjoyed a life of leisure.
leisureHe has no leisure for sport.
leisureI am seldom at leisure.
leisureI don't know what to do with my leisure.
leisureI have no leisure for reading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อยเฉื่อย(adv) unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ลอยชาย(adv) leisurely, Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย(adv) leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai Definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ(adv) leisurely, Syn. ยืดยาด, Example: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้, Thai Definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอื่อย(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ตามสบาย(adv) leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai Definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
เวลาว่าง(n) free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai Definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
จิตวิทยาการบริการ[jittawitthayā kān børikān] (n, exp) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
กินลมชมวิว[kinlom chom wiū] (v, exp) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely  FR: se promener ; se balader
นั่งเล่น[nanglen] (v) EN: sit leisurely
เนิบนาบ[noēpnāp] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely
ตามสบาย[tām sabāi] (adv) EN: leisurely  FR: à l'aise
ทอดน่อง[thøtnǿng] (adv) EN: leisurely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEISURE L EH1 ZH ER0
LEISURE L IY1 ZH ER0
LEISURELY L IY1 Z ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leisure (n) lˈɛʒər (l e1 zh @ r)
leisured (j) lˈɛʒəd (l e1 zh @ d)
leisurely (j) lˈɛʒəliː (l e1 zh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle #2,576 [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose #2,829 [Add to Longdo]
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] leisure; free time; unoccupied; not in use #19,227 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] leisure #23,166 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] leisurely; easy-going #26,054 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] leisure #44,309 [Add to Longdo]
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, / ] leisurely; unhurried; sluggish #71,731 [Add to Longdo]
休闲鞋[xiū xián xié, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] leisure shoes [Add to Longdo]
閒暇[xián xià, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ, ] leisure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizeitaktivität { f }leisure activity [Add to Longdo]
Freizeitbekleidung { f }leisure clothing [Add to Longdo]
Freizeitkleidung { f }leisure wear [Add to Longdo]
Freizeitzentrum { n }leisure centre; recreation center [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暇人;閑人;隙人;ひま人[ひまじん;かんじん(閑人), himajin ; kanjin ( kanjin )] (n) man of leisure; woman of leisure #9,563 [Add to Longdo]
レジャー[reja-] (n) leisure; (P) #12,280 [Add to Longdo]
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na, n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) #12,453 [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n, vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のんどり[nondori] (n, adv, vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
のんびり[nonbiri] (adv, n, vs) carefree; at leisure; (P) [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na, adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv, adv-to, vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top