ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitigation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigation-, *mitigation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigation(n) การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigation(n) การบรรเทา, การแบ่งเบา, อาการทุเลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of punishmentการบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MITIGATION

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigation

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩和[かんわ, kanwa] (n, vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) #6,999 [Add to Longdo]
低減[ていげん, teigen] (n, vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P) #13,203 [Add to Longdo]
ミティゲーション[miteige-shon] (n) mitigation [Add to Longdo]
影響緩和[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
軽減措置[けいげんそち, keigensochi] (n) relief measure; mitigation measure [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n, vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitigation \Mit`i*ga"tion\, n. [OE. mitigacioun, F. mitigation,
   fr. L. mitigatio.]
   The act of mitigating, or the state of being mitigated;
   abatement or diminution of anything painful, harsh, severe,
   afflictive, or calamitous; as, the mitigation of pain, grief,
   rigor, severity, punishment, or penalty.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Alleviation; abatement; relief.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitigation
   n 1: to act in such a way as to cause an offense to seem less
      serious [syn: {extenuation}, {mitigation}, {palliation}]
   2: a partial excuse to mitigate censure; an attempt to represent
     an offense as less serious than it appears by showing
     mitigating circumstances [syn: {extenuation}, {mitigation}]
   3: the action of lessening in severity or intensity; "the object
     being control or moderation of economic depressions" [syn:
     {moderation}, {mitigation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top