ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลวลง

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลวลง-, *เลวลง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The situation turned into hell, evil.เเล้วสถานการณ์ก้เลวลง Paranormal Activity (2007)
Better or worse?ดีขึ้นหรือเลวลง The Itch (2008)
Worse. Drugs aren't working.เลวลง\ ยาไม่ได้ผล The Itch (2008)
When you confess adultery, things tend to go bad.เมื่อคุณยอมรับการเป็นผู้ใหญ่ สิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะเลวลง The Itch (2008)
Why you gotta break everything down?ทำไมนายต้องมาห้าม ทุกอย่างให้มันยิ่งเลวลงไปหล่ะ Fighting (2009)
So, tell me, Bothos. Do you feel better or worse?งั้นบอกมาสิ โบทอส นายรู้สึกดีขึ้น หรือเลวลง Centurion (2010)
Few days, give or take.ไม่กี่วันหรอก ดีขึ้นหรือเลวลง Under Control (2010)
Yes, she's lived in North Dakota for the last 4 years, and it gets better, or worse, rather.ใช่ค่ะ เธออาศัยอยู่ในนอร์ท ดาโกต้า ในสี่ปีหลังมานี่ และมันจะดีขึ้น หรือเลวลงเสียมากกว่า กลายเป็นว่า The Thirteenth Step (2011)
If I inject more, there won't be any room for the blood to go through the rest of his body.ถ้าฉีดไปมากกว่านี้ การสูบฉ๊ดเลือดจะเลวลง ร่างกายจะขาดเลือดเอาได้นะ Out of the Chute (2011)
No, lad ... I fear it would make him worse.กลัวว่าอาจเลวลง The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลวลง[v. exp.] (lēo long) FR: empirer ; se détériorer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrupt[VI] เสื่อมทราม, See also: เลวลง
worsen[VI] เลวลง, See also: แย่ลง, ทรุดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
deprave(ดิเพรฟว') vt. ทำให้เลวหรือเลวลง,ทำให้เสื่อมทรามลง, See also: depravation n. depraver n., Syn. corrupt
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
impair(อิมแพร') vt. ทำให้เลวลง,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,เลวลง., See also: impairable adj. impairer n. impairment n., Syn. diminish,injure
worse(เวิร์สฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวลง,เลวกว่า,แย่กว่า,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
worsen(เวิร์ส'เซิน) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้แย่ลง,กลายเป็นเลวลง,กลายเป็นแย่ลง
worsening(เวิร์ส'เซินนิง) n. ความเลวลง,ความแย่ลง, Syn. deterioration

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
corruptible(adj) ซึ่งนำไปในทางชั่ว,ซึ่งทำให้เลวลง
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
demean(vt) ลดเกียรติ,ทำให้ตกต่ำ,ทำให้เลวลง,ทำให้ต่ำลง
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
impair(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ
worse(adj,adv) เลวลง,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top