Search result for

*wood*

(670 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wood, -wood-
English-Thai: Longdo Dictionary
wood owl(n) นกเค้าป่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wood[N] ป่าไม้, See also: พื้นที่ป่า, Syn. forest, woodland
wood[N] เนื้อไม้, See also: ไม้
wood[N] ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้
wood[ADJ] ทำด้วยไม้, See also: ทำจากไม้, Syn. wooden, woody
wood[VT] ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้
woods[N] ป่าไม้, See also: ป่า, Syn. forest, wood
woods[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
woody[ADJ] เต็มไปด้วยไม้, See also: เต็มไปด้วยต้นไม้หรือป่า, Syn. sylvan, wooded
woody[ADJ] ทำด้วยไม้, Syn. wood, wooden
woody[ADJ] เหมือนไม้
wooded[ADJ] ปกคลุมไปด้วยต้นไม้, See also: ประกอบด้วยต้นไม้, Syn. sylvan, woody
wooden[ADJ] ทำด้วยไม้, See also: ประกอบด้วยไม้, Syn. wood, woody
wooden[ADJ] แข็งทื่อ, See also: ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก, ไม่มีชีวิตชีวา
boxwood[N] ไม้เนื้อแข็งของต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี
dogwood[N] ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า, Syn. dogberry
dyewood[N] ไม้ที่ให้สารย้อมสี
gumwood[N] ไม้จากต้น gum tree
plywood[N] ไม้อัด, Syn. plyboard
redwood[N] ต้นสนเนื้อไม้สีแดงชนิดหนึ่ง
woodbin[N] กล่องหรือถังสำหรับเก็บฟืน
woodcut[N] แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ, Syn. woodblock, woodprint
woodlot[N] ป่าที่ปลูกขึ้นเพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์, See also: เช่นใช้ทำเชื้อเพลิง ก่อสร้าง
woodman[N] คนที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: คนที่ทำงานในป่า, คนที่ท่องเที่ยวในป่า, Syn. woodsman
bentwood[N] ไม้สำหรับทำเครื่องเรือน
deadwood[N] สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้, See also: คนที่ไม่มีประโยชน์
firewood[N] ฟืน
hardwood[ADJ] ซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็ง
hardwood[N] ไม้เนื้อแข็ง
pulpwood[N] เนื้อไม้หรือวัสดุทำเยื่อกระดาษ
rosewood[N] ไม้เนื้อแดงที่ใช้ทำเครื่องเรือน
rosewood[N] ไม้แดงแข็งสำหรับทำเครื่องเรือน, Syn. hardwood
softwood[ADJ] เกี่ยวกับไม้เนื้ออ่อน, See also: ซึ่งทำด้วยไม้เนื้ออ่อน
softwood[N] ไม้เนื้ออ่อน, Syn. lumber
Wedgwood[N] เครื่องปั้นดินเผายี่ห้อหนึ่ง
wildwood[N] ป่าธรรมชาติ, See also: ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ไม่ได้ปลูกขึ้นมา)
woodbine[N] พืชไม้ดอกกลิ่นหอมชนิดหนึ่ง, See also: อยู่ในแถบยูเรเชียและแอฟริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Lonicera Periclymenum
woodchat[N] นกที่มีขนสีดำขาว และส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดง, See also: พบในยุโรปและแอฟริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Lanius senator
woodchop[N] การแข่งขันตัดไม้, See also: จัดขึ้นตามงานในชนบทของประเทศออสเตรเลีย
woodcock[N] นกจำพวก Scolopax, See also: คล้ายนกปากส้อม มีขนสีน้ำตาล ปากยาว และขาสั้น
woodenly[ADV] อย่างทำด้วยไม้
woodland[N] ป่าไม้, See also: บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้, Syn. forest, jungle, woods
woodland[ADJ] เกี่ยวกับป่าไม้
woodnote[N] เสียงนกป่า
woodnote[N] เสียงร้องที่เกิดจากนกและแมลงในป่า
woodpile[N] กองฟืน, Syn. firewood
woodshed[N] โรงเก็บไม้หรือฟืน, See also: ห้องเก็บฟืน, Syn. shed
woodsman[N] คนอาศัยอยู่ในป่า, See also: คนที่ทำงานในป่า, คนที่ท่องเที่ยวในป่า, Syn. woodman
woodwind[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า, Syn. woodwind instrument
woodwork[N] สิ่งที่ทำจากไม้ โดยเฉพาะของภายในบ้าน, See also: เช่น กรอบประตู หน้าต่าง บันได
woodyard[N] ลานที่ใช้เก็บไม้, See also: ลานที่ใช้เลื่อยไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
brazilwoodn. ดูbrazil
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
canoewood(คะนู'วูด) n. ต้นทิวลิพ
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
eaglewoodn. ไม้กฤษณา
firewoodn. ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง
gumwood(กัม'วูด) n. ไม้ของต้นgum-tree
hardwoodn. ไม้แข็ง,เนื้อไม้แข็ง adj. ซึ่งทำด้วยเนื้อไม้แข็ง
heartwoodn. แก่นไม้,ไส้ไม้
hollywoodn. ฮอลลีวูด,โรงถ่ายภาพยนต์,ชื่อเมือง
lightwood(ไลทฺ'วูด) n. ไม้สำหรับติดไฟ,ไม้สน
nutwood(นัท'วูด) n. ต้นไม้ที่ให้ผลไม้เปลือกแข็ง เช่นต้นเกาลัด ,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว
pecker woodn. นกหัวขวาน,คนผิวขาวในภาคใต้ของอเมริกา
plywood(พลาย'วูด) n. ไม้อัด
pulpwood(พัลพฺ'วูด) n. เนื้อไม้หรือวัสดุทำเยื่อกระดาษ
redwood(เรด'วูด) n. ต้นสนจำพวก Sequoia
sandalwood(แซน'เดิลวูด) n. ไม้จันทน์
underwood(อัน'เดอะวูด) n. พุ่มไม้เตี้ยที่อยู่ใต้ต้นไม้สูง,กลุ่มพุ่มไม้,แนวพุ่มไม้
wildwood(ไวดฺ'วูด) n. ต้นไม้ป่า,ไม้ป่า
wood(วูด) n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้,อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้,ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย,พ้นอันตราย), See also: woods n. ป่าไม้
wood coaln. ถ่านหินสีน้ำตาล,ถ่านไม้
wood engravingn. การแกะสลักไม้,แม่พิมพ์ไม้,ภาพพิมพ์,แม่พิมพ์ไม้, See also: wood engraver
wood nymphn. เทพารักษ์
wood peween. นกเล็ก ๆ ชอบจับแมลงกินเป็นอาหาร
wood pulpn. เยื่อกระดาษไม้
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.
woodborer(วูด'บอเรอะ) n. แมลงเจาะกินเนื้อไม้และผลไม้
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้,วิชาเชิงพราน,วิชาเกี่ยวกับป่า,วิชาแกะสลักไม้
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้,ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen
woodcut(วูด'คัท) n. ไม้แกะสลัก,ภาพพิมพ์จากไม้แกะสลัก, See also: woodcutting n.
woodcutter(วูด'คัทเทอะ) n. คนตัดไม้ทำฟืน
wooded(วูด'ดิด) adj. มีต้นไม้หรือป่าเต็มไปหมด,เป็นป่า
wooden(วูด'เดิน) adj. ทำด้วยไม้,งุ่มง่าม,แข็งทื่อ,เก้งก้าง,ไม่มีชีวิตชีวา,เฉยเมย,ครบรอบปีที่5,เป็นครั้งที่5, See also: woodenly adv. woodenness n.
wooden fibren. เส้นใยเนื้อไม้
wooden gasn. แก๊สไม้
woodenhead(วูด'เดินเฮด) n. คนโง่,คนหัวสมองทื่อ,คนหัวเป็นไม้, Syn. blockhead
woodenheaded(วูด'เดินเฮอดิด) adj. โง่,เง่า,มีหัวสมองทื่อ,มีหัวเป็นไม้, See also: wooden-headedness n.
woodland(วูด'แลนดฺ,-เลินดฺ) n. ป่าไม้,บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้ adj. เกี่ยวกับป่าไม้, See also: woodlander n., Syn. forest,timberland
woodman(วูด'เมิน) n. =woodsman., See also: woodmancraft n. pl. woodmen
woodnote(วูด'โนท) n. เสียงเพรียกร้องธรรมชาติในป่า (ที่เกิดจากนกและแมลง) ,เสียงดนตรีตามธรรมชาติ
woodpaper(วูด'เพเพอะ) n. กระดาษที่ทำ จากเนื้อไม้
woodpecker(วูด'เพคเคอะ) n. นกหัวขวาน
woodpile(วูด'ไพลฺ) n. กองฟืน
woods(วูดซ) n. ป่าไม้
woodshed(วูด'เชด) n. โรงเก็บไม้หรือฟืน
woodsman(วูดซ'เมิน) n. คนตัดไม้,ผู้ชำนาญการใช้ชีวิตป่า,พราน pl. woodsmen, Syn. woodman

English-Thai: Nontri Dictionary
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
firewood(n) ฟืน
greenwood(n) ป่าไม้เขียวชอุ่ม
hardwood(n) ไม้แข็ง,ไม้เนื้อแข็ง
plywood(n) ไม้อัด
sandalwood(n) ไม้จันทน์
wood(n) ป่า,ไม้,เนื้อไม้
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
woodcock(n) นกชนิดหนึ่ง
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้
woodcutter(n) คนตัดไม้,คนตัดฟืน
wooded(adj) มีต้นไม้มาก,เป็นป่า
wooden(adj) ทำด้วยไม้,แข็งเหมือนไม้,ประกอบด้วยไม้
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า,ป่าไม้
woodman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
woodpecker(n) นกหัวขวาน
woods(n) ป่าไม้
woodsman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
woodwork(n) เครื่องไม้,งานช่างไม้
woody(adj) เป็นป่า,มีต้นไม้มาก,ทำด้วยไม้,คล้ายไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
porous woodเนื้อไม้มีเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
late wood; autumn wood; summer woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liana; liane; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liane; liana; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ring-porous woodเนื้อไม้มีเวสเซลเป็นวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reaction woodไม้ผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
softwoodเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sapwood; albernumกระพี้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stratified wood; storied woodเนื้อไม้เป็นชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soft woodไม้เนื้ออ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
storied wood; stratified woodเนื้อไม้เป็นชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spring wood; early woodเนื้อไม้ต้นฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
silicified wood; agatized wood; opalized wood; petrified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
summer wood; autumn wood; late woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
albernum; sapwoodกระพี้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autumn wood; late wood; summer woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
belly, woodenท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chiaroscuro woodcut๑. กลวิธีพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง๒. ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial woodlandsที่ป่าเชิงพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diffuse-porous woodเนื้อไม้มีเวสเซลกระจาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
duramen; heartwoodแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
early wood; spring woodเนื้อไม้ต้นฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tension woodเนื้อไม้ฝืนแรงดึง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hardwoodเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hard woodไม้เนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heartwood; duramenแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nonporous woodเนื้อไม้ไม่มีเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nonstoried wood; nonstratified woodเนื้อไม้ไม่เป็นชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nonstratified wood; nonstoried woodเนื้อไม้ไม่เป็นชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
woodเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wood tinดีบุกลายไม้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woodlands, commercialที่ป่าเชิงพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodwardsพนักงานรักษาป่าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wood wasteขี้เลื่อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood oilน้ำมันยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Woodlots แปลงป่า [TU Subject Heading]
Woodwind quartets ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น [TU Subject Heading]
Woodworking tools เครื่องมืองานไม้ [TU Subject Heading]
Woodworking industries อุตสาหกรรมงานไม้ [TU Subject Heading]
Woodwork เครื่องไม้ [TU Subject Heading]
Woodwind trios ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสามชิ้น [TU Subject Heading]
Woodwind quartets (Saxophones) ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น (แซกโซโฟน) [TU Subject Heading]
Wooden-frame houses บ้านโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Wood ไม้ [TU Subject Heading]
Wood preservatives สารรักษาเนื้อไม้ [TU Subject Heading]
Wood products ผลิตภัณฑ์ไม้ [TU Subject Heading]
Wood vinegar น้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Wood waste ของเสียจากไม้ [TU Subject Heading]
Wood-carving การแกะสลักไม้ [TU Subject Heading]
Wood-cutting tools เครื่องมือตัดไม้ [TU Subject Heading]
Wood-engraving ภาพพิมพ์แกะไม้ [TU Subject Heading]
Wood-pulp เยื่อกระดาษ [TU Subject Heading]
Wood-pulp industry อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ [TU Subject Heading]
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Wooden-frame buildings อาคารโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Building, Woodenการก่อสร้างด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Chippers (Woodworking machinery)เครื่องย่อยไม้ [TU Subject Heading]
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Fuelwoodไม้ทำเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuelwood consumptionการบริโภคไม้ทำเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuelwood cuttingการตัดไม้ทำเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Laminated woodไม้ลามิเนต [TU Subject Heading]
Plywoodไม้อัด [TU Subject Heading]
Plywood industryอุตสาหกรรมไม้อัด [TU Subject Heading]
Pulpwood cropsพืชที่ใช้ทำเยื่อกระดาษ [TU Subject Heading]
Softwood industryอุตสาหกรรมไม้เนื้ออ่อน [TU Subject Heading]
Wood ไม้
ต้นไม้ และหมายความรวมถึง 1. ส่วนใดๆ ของต้นไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน เลื่อย ใส ผ่า ถาก ขุด อัด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดหรือไม่ และ 2. ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยต้นไม้หรือส่วนใดๆ ของต้นไม้ [สิ่งแวดล้อม]
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง
ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
medium wood ไม้เนื้อปานกลาง
ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพ อันสมควร หรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่นไม้สน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Softwood ไม้เนื้ออ่อน
ไม้ที่ไม่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น และหรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 เช่นไม้ยาง หรือไม้ตะแบก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน
พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Amputation Forequarter, Littlewoodการตัดหัวไหล่ออก [การแพทย์]
Artocarpus Lakoocha Woodปวกหาด [การแพทย์]
Distillation of Wood, Destructiveการกลั่นทำลายไม้ [การแพทย์]
Dolls, Woodenตุ๊กตาไม้ [การแพทย์]
woodเนื้อไม้, ส่วนที่แข็งของลำต้นพืช อยู่ถัดระยะเปลือกไม้เข้าไป ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อไซเลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hardwoodไม้เนื้อแข็ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iron wood (n) ต้นบุนนาค
See also: S. ceylon iron wood,
Siamese Rosewoodพะยูง
wooden anniversary (n ) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี
See also: R. wedding anniversary
woodwork and carvingงานไม้
woodwork and carvingเครื่องไม้และแกะสลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Heywood.Hey, HeywoodPoetic Justice (1993)
Hello.Woodpecker. Love and a .45 (1994)
Norwood!NorwoodSpeed (1994)
Dagwood!Dagwood! Halt! Special Delivery (1994)
Mr Woodcock.Mr. Woodcock. The Pest House (1998)
Woody.Woody. Nebraska (2013)
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
Van Der Woodsen./แวน เดอร์ วู้ด เซ่น. New Haven Can Wait (2008)
Van der woodsen, is it?แวน เดอร์ วู้ด เซ่น.ใช่มั้ยครับ? New Haven Can Wait (2008)
Uh, now on to miss Van Der Woodsen.และต่อไปก็คือ... คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น New Haven Can Wait (2008)
Miss Van Der Woodsen, would you like to, uh, explain?คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น,คุณอยากจะ.. เอ่อ.. อธิบายมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
To the bass/van der woodsen housewarming party,งานเปิดตัวครอบครัวใหม่ของ คุณแบส กับ คุณนายเวนเดอร์ วูดเซ่น Chuck in Real Life (2008)
Malchus, this is serena van der woodsen.- มาร์ลคัส นี่เซรีน่า แสน เดอ วูดเซน There Might be Blood (2008)
Uh, yeah, it's erica. Erica van der woodsen.อ๋อ คะ เอริก้า คะ เอรก้า แวนเดอร์ วู๊ดเซ่น There Might be Blood (2008)
"miss van der woodsen, your pillows are being fluffedคุณ แวน เดอร์ วู๊ดเซน หมอนของคุณกำลังฟูแล้วคะ ในห้อง วีไอพี There Might be Blood (2008)
Miss van der woodsen? You have a visitor.คุณ แวน เดอ วู๊ดเซ่น คะ มีแขกมาขอพบคะ There Might be Blood (2008)
That's why his first wife had a wooden leg, his second wife was Canadian.นั่นทำให้เมียคนแรกของเขาใส่ขาไม้ เมียคนที่ สองเป็นคนแคนาดา Lucky Thirteen (2008)
Floor is genuine wood.พื้นเป็นไม้จริง The Itch (2008)
So what messes with her lungs, her mental status, and runs her blood through a wood chipper?ดังนั้นอะไรที่รบกวนปอดเธอ อารมณ์ของเธอ และทำให้เลือดเธอเหมือนขี้เลื่อย Emancipation (2008)
It was wood nailed together.มันใช้ไม้ตอกยึดด้ยตะปู Emancipation (2008)
The wood have little dents or holes?ไม้มีรอยบิ่นหรือรูไหม? Emancipation (2008)
Stupid peckerwood shithead!ไอ้โง่ ไอ้นกหัวขวาน ไอ้สมองขี้เลื่อย Pilot (2008)
You think I wanna be here chipping' wood for shit pay?นายคิดว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่ เป็นคนงานตัดไม้ได้ค่าแรงน้อยอย่างงั้นเหรอ Pilot (2008)
I just wanna say toJackson on a club level, the Sons of Anarchy... the Redwood Original, is here for you.ฉันแค่อยากจะคุยกับแจ็คสัน เรื่องระดับคลับของ the Sons of Anarchy... the Redwood Original รอนายอยู่ Pilot (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
Right, let's get going. We need wood and lots of it.ไปเถอะ เราต้องไปหาไม้อีกเยอะ The Moment of Truth (2008)
We need wood. We both know that you don't need an axe to fell a tree.เราก็ต่างรู้ดีกว่าเราไม่ต้องตัดต้นไม้หรอก The Moment of Truth (2008)
Tomorrow morning, the women and children should gather what belongings they can carry and go to the woods.พรุ่งนี้เช้า พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า The Moment of Truth (2008)
In two days' time, I'll be at the darkling woods at dawn.ในเวลาสองวัน,ข้าจะรอที่ในป่ายามเช้ามืด To Kill the King (2008)
He's waiting for me in the darkling woods.เขารอข้าอยู่ใน... . To Kill the King (2008)
Our exclusive hollywood premiere party with the cast.เพื่อปาร์ตี้ส่วนตัว กับเหล่านักแสดง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
On the show, we have our own hollywood secrets --ในฮีโร่ พวกเราก็มี ความลับของเราเช่นกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Gun Woo will be instructing Bae Yong Gi privately, and starting tomorrow the woodwinds will practice at Kim Gab Young's house.กอนวูกำลังสอนแบยองกีแบบตัวต่อตัวอยู่ค่ะ และพรุ่งนี้จะเริ่มพวกเครื่องเป่า จะซ้อมกันที่บ้าคุณคิมกับยองค่ะ Beethoven Virus (2008)
Is there enough firewood?มีฟืนพอหรือเปล่า? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Where's the firewood?ฟืนอยู่ไหนน้า? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
There's no firewood!ที่นี่ไม่มีฟืนแล้ว! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Marion Ravenwood is your mother?แมเรียน ราเวนวู๊ด เป็นแม่ของคุณ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,เฮนรี่ โจน/นัน มอแรน เรเวนวูด ทั้งสองต่างเห็นดีในงานแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สัญญาจะรักกันไปตลอดกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
There's only one person who has walked the woods his whole life...มีเพียงผุ้เดียวที่อยู่ท่ามกลางป่ามาตลอดชีวิต The Secret of Moonacre (2008)
In my youth ...when I would roamed those woods...ในวัยเด็กเมื่อฉันเคยได้เที่ยวเล่นในป่านั้น\ ฉันสามารถพบเห็นทุกสิ่งที่เคลื่อนไหว The Secret of Moonacre (2008)
Hollywood?ฮอลลีวูด? Bolt (2008)
ELMWOOD COUNTY ANIMAL SHELTERELMWOOD CNTY. \ สถานสงเคราะห์สัตว์ Bolt (2008)
It smelled like firewood.มันมีกลิ่นคล้ายๆไม้ฟืน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They came down on a beach, near Pinewood. Just a handful were left, out of 109.มันตกลงมาบริเวณชายหาด,ใกล้ไพน์วู้ด มีคนรอดชีวิต5จาก109 คน Passengers (2008)
We caught a man nearby in the woods.เราจับชายคนหนึ่งได้ ใกล้ชายป่า Outlander (2008)
He worshiped Odin not some woodworker nailed to a cross.เขาบูชาโอดิน ไม่ใช่้พวก ไม้กางเขน Outlander (2008)
Wood.ไม้ Outlander (2008)
I've never lived in the woods before.ผมไม่เคยอยู่ในป่ามาก่อน The Lazarus Project (2008)
You were running through the woods out of control.เธอวิ่งผ่านป่าออกไป นอกเขตควบคุม The Lazarus Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woodBamboo stands out in the woods.
woodYou get to see the wood only when it becomes too difficult to distinguish individual trees.
woodThis is a wooden comb.
woodThe statue was carved from a block of cherry wood.
woodMost Japanese temples are made of wood.
woodHe lives by himself in the woods.
woodThey went through the woods.
woodThis chair is made of wood.
woodI'd rather live in a wooden house.
woodMr Wood came into the field.
woodWe spread out and began to search through the woods.
woodHe lives in the wood all by himself.
woodThe woodland was parceled into farms.
woodThere lived an old couple in the woods.
woodAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
woodLittle girls are dancing in the woods.
woodIn the woods, she met with two strangers.
woodThis table is made of wood.
woodLinda Wood was standing at the door.
woodAs soon as they realized the Mayor was on his way down, his critics started coming out of the woodwork.
woodAnd he worked very hard for Mr Wood.
woodI lost my way in the woods.
woodShe set him to chopping wood.
woodInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
woodHe set off in the wrong direction and got lost in the woods.
woodIt's fun to go for a walk in the woods.
woodThis is a wooden house.
woodI like to go to a cabin in the woods to enjoy solitude.
woodWood burns easily.
woodMrs. Wood was a very good cook.
woodI took the shortcut back to the woods, locked my shelter, and opened the basket.
woodI know why there are so many people who love chopping wood.
woodHe ran away in the direction of the wood.
woodWe went about in the woods.
woodHe carved a Buddhist image from out of wood.
woodMr Wood had no sons.
woodI hear a dog barking in the woods.
woodWhat shall we do with the rubbish, Mr Wood? Asked Pip.
woodIs it made of wood or metal?
woodWooden houses easily catch fire.
woodOne day she met a wolf in the woods.
woodWhat happens to all the wood?
woodThe park is well wooded.
woodTheir highest skill was woodworking.
woodThey tried to collect wood from the forrest.
woodNever halloo till you are out of the woods.
woodWe made statues out of wood.
woodThis bridge is made of wood.
woodHe lost the sense of direction in the dark woods.
woodThe prince fell in love with a woodcutter's daughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนป่า[N] wood lot
ไม้[N] wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
สะพานไม้[N] wood bridge
เนื้อไม้[N] wood, Syn. แก่นไม้, Ant. เปลือกไม้, Example: เรานิยมใช้ไม้สักทำเฟอร์นิเจอร์กันมาก เพราะเนื้อไม้ไม่แข็ง ไม่หดตัว, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่ถัดจากเปลือกไม้เข้าไป
แมลงทับ[N] Buprestis beetle, See also: Mettalic wood-boring beetle, Sternocera aequisignata, Example: สมัยเป็นเด็ก ฉันเคยจับแมลงทับจากต้นมะขามเทศมาเลี้ยงไว้ในกล่อง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงปีกแข็งที่มีปีกเขียวเลื่อมพราย
หมู่ไม้[N] wood, See also: bush, Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้, Example: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี, Thai definition: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
เกี๊ยะ[N] sandal with a thick sole of wood, Syn. รองเท้าเกี๊ยะ, Example: เครื่องแบบประจำของเขาคือ เสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้ามีข้อหุ้มทับขากางเกง สวมเกี๊ยะ, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เกือกไม้แบบจีน, Notes: (จีน)
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
ขี้กบ[N] wood shavings, Example: เขาไสกบกับไม้แข่งกันโดยดูว่าใครได้ขี้กบมากกว่ากัน, Thai definition: เศษไม้ที่ออกมาด้วยการไสกบ
ขันโตก[N] kind of wooden utensil in northern Thailand, Syn. โตก, Example: ชาวบ้านยกขันโตกที่จัดไว้อย่างสวยงามออกมาต้อนรับผู้ว่าราชการคนใหม่, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยไม้กลึง ลักษณะคล้ายถาดกลม มีขาเป็นซี่ๆ ตั้งขึ้นมาแต่เชิง ไว้ใส่สำรับกับข้าว, Notes: ถิ่น-พายัพ
ขุนเพ็ด[N] carved wood of penis, See also: replica of human penis, Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก, Example: เขานับถือขุนเพ็ดมาก เพราะเชื่อว่าเป็นของที่ให้คุณ, Thai definition: รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย
เขียงเท้า[N] clog, See also: wooden shoes, Syn. รองเท้าไม้, Example: เด็กๆ นักแสดงใส่เขียงเท้าเดินไปเดินมาเสียงดังกุบกับ, Count unit: คู่, Thai definition: รองเท้าสวมใส่ที่ทำมาจากไม้
เข้าไม้[V] put boards together, See also: joint boards together, connect pieces of wood, dovetail pieces of wood, Syn. เข้าปากไม้, เข้าลิ้น, Example: ลุงของเขาเข้าไม้ในการประดิษฐ์เครื่องเรือนได้อย่างแนบเนียนมาก, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
เข้าปากไม้[V] splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
คันฉาย[N] hayfork, See also: a kind of wood fork, tool for spreading out straw on the floor, Syn. ขอฉาย, ดองฉาย, ดองหาย, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
ปะกน[N] carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ปลัดขิก[N] small wooden image of penis, Syn. อ้ายขิก, ขุนเพ็ด, Example: พวกแม่ค้าเชื่อกันว่าถ้าเอาปลัดขิกมาวางไว้ในร้าน จะทำให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ, Count unit: อัน, Thai definition: รูปแกะจำลองอวัยวะเพศชาย มักทำด้วยไม้ ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง
ป่าละเมาะ[N] grove wood, See also: brake, grove, Example: ทางแคบๆ นั้นคดเคี้ยวเป็นวงไปตามละแวกบ้านและตามทุ่งนาป่าละเมาะ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ เป็นหย่อมๆ
ป่าทึบ[N] thick forest, See also: forest of tall trees, thick woods, Example: ป่าเพชรบูรณ์ต่อกับพิษณุโลกขึ้นไปถึงเขาคลึงและต่ำจนถึงพิจิตรเป็นป่าทึบไม่มีทางเดินเลย, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
ป่าไม้[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ดง, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณต้นไม้
ป่าแพะ[N] grove forest, See also: brake, grove of brushwood, Syn. ป่าละเมาะ, ป่าแดง, Example: ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ
ป่าโปร่ง[N] sparse forest, See also: forest of tall trees, sparse wood, Example: ทางขึ้นเขาเป็นถนนซีเมนต์ราบเรียบ สองข้างทางมีต้นไม้แบบเป็นป่าโปร่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่หนาแน่นนัก
ปีกไม้[N] slab, See also: wood slab, Example: ปีกไม้ เศษไม้ ปลายไม้ที่เลื่อยออกมาจะนำไปประกอบเป็นลังเพื่อบรรจุพืชผลทางการเกษตร, Count unit: แผ่น, Thai definition: ปีกทั้ง 4 ข้างของซุงที่เลื่อยเปิดออก
ป่าดงพงพี[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, ไพร, ป่า, ดง, Example: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ฝากระดาน[N] wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
พงพี[N] jungle, See also: forest, woods, Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี, Example: ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
พนสณฑ์[N] forest edge, See also: row of tree, forest skirt, edge/skirt of woods, Syn. พนขัณฑ์, แนวป่า, ราวป่า, แนวไพร, Example: เมื่อออกธุดงค์ หลวงพ่อมักจะหาความวิเวกเพื่อฝึกจิตตามพนสณฑ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พนา[N] forest, See also: wood(s), jungle, Syn. ป่า, พง, Example: เมื่อค่ำลงก็มีเสียงหรีดหริ่งเรไรเสียงดังก้องไพรพนา, Count unit: ป่า
พนาเวศ[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ไพร, Example: ยามว่าง ท่านก็จะออกหาความสำราญตามป่าพนาเวศเมอๆ, Thai definition: ป่า
พิกุล[N] bullet wood, See also: Mimusops elengi, Syn. ต้นพิกุล, ดอกพิกุล, Example: เขาข้ามสะพานรถไฟไปเก็บดอกพิกุลที่วัดมาฝากแม่, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Mimusops elengi Linn. ในวงศ์ Sapotaceae กลีบดอกจักแหลม กลิ่นหอมและหอมอยู่จนแห้ง ใช้ทำยาได้
ไพรวัน[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, พนา, พง, พงพี, ป่าไม้
ฟืน[N] firewood, See also: fagot, Syn. เชื้อฟืน, Example: เขาไปหาฟืนมาเก็บไว้เยอะๆ เพื่อให้ภริยาอยู่ไฟหลังคลอดบุตร, Count unit: เรียกตามลักษณะ เช่น อัน, ดุ้น, ท่อน, ชิ้น, Thai definition: ไม้สำหรับใช้เป็นเชื้อไฟ
เฟี้ยม[N] wooden partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นเฟี้ยม พับหยักเหลื่อมกันเป็นมุมสี่ห้าบาน, Count unit: บาน, แผ่น, Thai definition: ฝาที่ทำเป็นบานๆ พับได้
ปี่พาทย์[N] Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments, See also: gamelan, Syn. พิณพาทย์, Example: โรงละครแห่งชาติมักจัดแสดงการบรรเลงเพลงโดยวงปี่พาทย์อยู่เป็นประจำ, Count unit: วง, Thai definition: เครื่องประโคมทีมีปี่เป็นหลัก และประกอบด้วยกลองใหญ่ ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯ
เรือก[N] strips of wood tied together by rattan used for flooring, Count unit: ผืน, Thai definition: ไม้ที่ผ่าออกเป็นซีกๆ แล้วถักด้วยหวายสำหรับปูพื้นหรือกั้นเป็นรั้ว, พื้นที่ลาดหรือปูด้วยไม้ถักหวาย
ลำเนาไพร[N] wood, See also: woods, edge of the forest, line of the forest, Syn. ป่า, ราวป่า, แนวป่า, Example: ทุกวันนี้มีผู้นิยมท่องเที่ยวตามแหล่งลำเนาไพรและป่าเขากันมากขึ้น
ลิ่ม[N] wedge, See also: wooden pin, peg, Example: การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน
ลูกบิด[N] piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
วนาลัย[N] forest, See also: wood, Syn. ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน, พงพี, ดง
วนาสณฑ์[N] jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
ตัวไม้[N] timber, See also: wood lumber, Syn. ไม้, Example: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย, Count unit: ตัว, แผ่น, Thai definition: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
ตะปูควง[N] screw, See also: wood screw, Syn. ตะปูเกลียว, Example: ตะปูควงต้องใช้ไขควงไข, Count unit: ตัว, ดอก, Thai definition: ตะปูที่มีเกลียว หัวเป็นร่องหรือเป็น 4 แฉก ใช้ไขควงไข
ตัวไม้[N] timber, See also: wood lumber, Example: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย, Thai definition: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
ตีกรับ[V] beat a Thai wooden rhythm instrument, Example: ดีๆ ชั่วๆ มันก็ยังเป็นลูกคู่ได้ ตีฉิ่ง ตีกรับ ปรบมือไป
ไต่ไม้[V] climb, See also: climb up the wood, Example: หางนกบางชนิดแข็งมาก ใช้ช่วยค้ำจุนขณะไต่ไม้ ต้นไม้เพื่อหาอาหาร
เถ้า[N] ashes, See also: wood ashes, cinders, Syn. ขี้เถ้า, Example: ฟืนในกองไฟเริ่มลดน้อยเป็นเถ้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอลลีวู้ด = บอลลีวูด[n. prop.] (Bølliwūt = Bøllīwūt) EN: Bollywood   FR: Bollywood
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesalak māi) EN: wood carver   
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
ฝาง[n.] (fāng) EN: sappanwood   
ฟืน[n. exp.] (feūn) EN: firewood ; fagot   FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
หีบไม้[X] (hīp māi) EN: crate (wooden)   FR: caisse en bois [f] ; cageot [m]
หีบไม้งาม [n. exp.] (hīp mai ngām) EN: Boxwood beauty ; Natal plum   
ฮอลลีวูด[n. prop.] (Høllīwūt = Hønlīwūt) EN: Hollywood   FR: Hollywood
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet   FR: marionnette [f]
จันทน์[n.] (jan) EN: sandalwood tree   
แก่น[n.] (kaen) EN: heartwood   FR: coeur (d'un tronc d'arbre) [m]
แก่นขนุน[n. exp.] (kaen khanun) EN: core of jackfruit tree ; heartwood of jackfruit tree   FR: coeur de jaquier [m] = coeur de jacquier [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood-Partridge ; Crested Partridge   FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
ขี้กบ[n.] (khīkop) EN: wood shavings ; plane shavings   FR: copeaux [mpl]
ขี้เลื่อยอัดเม็ด[n. exp.] (khīleūay at met) EN: wood pellet   
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]   
เกี๊ยะ[n.] (kia) EN: wooden sandals ; wooden clogs   FR: sabots chinois [mpl]
กง[n.] (kong) EN: ribs of a wooden boat   
กงค้าง[n.] (kongkhāng) EN: ribs of a wooden boat placed at the sides   
กงวาน[n.] (kongwān) EN: bottom ribs of a wooden boat   
กบ[n.] (kop) EN: wooden wedge   
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray   FR: plateau en bois [m]
กระดาษฟอกขาว [n. exp.] (kradāt føkkhāo) EN: wood free paper   
กระดาษปอนด์ขาว[n. exp.] (kradāt pøn khāo) EN: wood free paper   
กระโดน [n.] (kradōn) EN: Tummy-wood   
กฤษณา[n.] (kritsanā) EN: eaglewood   
ลำเนา ไพร[n. exp.] (lamnao phrai) EN: wood ; wooded land   
ลังไม้[X] (lang māi) EN: crate ; wooden trunk   FR: caisse en bois [f] ; cageot en bois [m]
หลาว[n.] (lāo) EN: spear ; lance ; wooden spear ; javelin   FR: lance [f] ; javelot [m] ; pique [f]
ลิ่ม[n.] (lim) EN: wedge ; wooden pin ; peg   FR: coin [m] ; cale [f]
ล่อง[n.] (lǿng) EN: hole in the floor of a wooden house   
แมงทับ[n.] (maēng thap) EN: Mettalic Wood-boring Beetle ; Buprestis Beetle   
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber   FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ไม้อัด[n.] (māi at) EN: plywood   FR: contreplaqué [m]
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber   
ไม้สัก[n.] (mai sak) EN: teak ; teakwood   FR: teck [m] = tec [m] ; bois de teck [m] = bois de tec [m]
ไม้ตายขาน[n. exp.] (māi tāikhān) EN: row of dead wood-tree   
แมลงทับ[n.] (malaēng thap) EN: Mettalic Wood-boring Beetle ; Buprestis Beetle   
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman   FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy   FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
เนื้อไม้[n.] (neūa māi) EN: wood   FR: bois [m]
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: wood-swallow   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOOD    W UH1 D
WOODS    W UH1 D Z
WOODY    W UH1 D IY0
WOODKE    W UH1 D K IY0
CAWOOD    K AA1 W UH0 D
WOODBY    W UH1 D B IY0
WOODLE    W UH1 D AH0 L
ELWOOD    EH1 L W UH2 D
WOODED    W UH1 D AH0 D
WOODIN    W UH1 D IH2 N
WOODEN    W UH1 D AH0 N
WOODIS    W UH1 D IH2 S
WOODIE    W UH1 D IY0
ATWOOD    AE1 T W UH2 D
INWOOD    IH1 N W UH2 D
UPWOOD    AH1 P W UH2 D
ARWOOD    AA1 R W UH2 D
WOOD'S    W UH1 D Z
ALWOOD    AE1 L W UH0 D
WOODALL    W UH1 D AO2 L
FOXWOOD    F AA1 K S W UH2 D
FULWOOD    F AH0 L W UH1 D
ELLWOOD    EH1 L W UH2 D
GARWOOD    G AA1 R W UH2 D
KERWOOD    K ER1 W UH0 D
REDWOOD    R EH1 D W UH2 D
FORWOOD    F AO1 R W UH2 D
LOGWOOD    L AA1 G W UH2 D
EARWOOD    IH1 R W UH2 D
EARWOOD    IY1 R W UH2 D
PLYWOOD    P L AY1 W UH2 D
HARWOOD    HH AA1 R W UH2 D
WATWOOD    W AO1 T W UH0 D
ARMWOOD    AA1 R M W UH2 D
OAKWOOD    OW1 K W UH2 D
ASHWOOD    AE1 SH W UH2 D
ATTWOOD    AE1 T W UH2 D
MARWOOD    M AA1 R W UH2 D
ELMWOOD    EH1 L M W UH2 D
WINWOOD    W IH1 N W UH2 D
BIGWOOD    B IH1 G W UH2 D
FENWOOD    F EH1 N W UH2 D
HOPWOOD    HH AA1 P W UH2 D
MAGWOOD    M AE1 G W UH2 D
NORWOOD    N AO1 R W UH0 D
CAYWOOD    K EY1 W UH2 D
HAYWOOD    HH EY1 W UH2 D
WOODARD    W UH1 D ER0 D
DAGWOOD    D AE1 G W UH2 D
LINWOOD    L IH1 N W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wood    (n) (w u1 d)
woods    (n) (w u1 d z)
woody    (j) (w u1 d ii)
wooded    (j) (w u1 d i d)
wooden    (j) (w u1 d n)
Woodrow    (n) (w u1 d r ou)
Harwood    (n) (h aa1 w u d)
Heywood    (n) (h ei1 w u d)
Linwood    (n) (l i1 n w u d)
boxwood    (n) (b o1 k s w u d)
dogwood    (n) (d o1 g w u d)
plywood    (n) (p l ai1 w u d)
redwood    (n) (r e1 d w u d)
sapwood    (n) (s a1 p w u d)
woodcut    (n) (w u1 d k uh t)
woodier    (j) (w u1 d i@ r)
woodman    (n) (w u1 d m @ n)
woodmen    (n) (w u1 d m e n)
Hallwood    (n) (h oo1 l w u d)
Ringwood    (n) (r i1 ng w u d)
dogwoods    (n) (d o1 g w u d z)
firewood    (n) (f ai1 @ w u d)
hardwood    (n) (h aa1 d w u d)
redwoods    (n) (r e1 d w u d z)
rosewood    (n) (r ou1 z w u d)
softwood    (n) (s o1 f t w u d)
woodbine    (n) (w u1 d b ai n)
woodcock    (n) (w u1 d k o k)
woodcuts    (n) (w u1 d k uh t s)
woodiest    (j) (w u1 d i i s t)
woodland    (n) (w u1 d l @ n d)
woodlice    (n) (w u1 d l ai s)
woodpile    (n) (w u1 d p ai l)
woodshed    (n) (w u1 d sh e d)
woodsman    (n) (w u1 d z m @ n)
woodsmen    (n) (w u1 d z m e n)
woodwind    (n) (w u1 d w i n d)
woodwork    (n) (w u1 d w @@ k)
woodworm    (n) (w u1 d w @@ m)
wormwood    (n) (w @@1 m w u d)
Hazelwood    (n) (h ei1 z @ l w u d)
Blackwood    (n) (b l a1 k w u d)
Brentwood    (n) (b r e1 n t w u d)
Burntwood    (n) (b @@1 n t w u d)
Fleetwood    (n) (f l ii1 t w u d)
Hollywood    (n) (h o1 l i w u d)
backwoods    (n) (b a1 k w u d z)
brushwood    (n) (b r uh1 sh w u d)
greenwood    (n) (g r ii1 n w u d)
matchwood    (n) (m a1 ch w u d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahornholz {n}maplewood [Add to Longdo]
Auerhuhn {n}; Auerhahn {m} [ornith.] | Auerhühner {pl}; Auerhähne {pl}wood grouse | wood grouses [Add to Longdo]
Brennholz {n} | Brennhölzer {pl} | gut abgelagertes Brennholzfirewood | firewoods | well-seasoned firewood [Add to Longdo]
Bretterzaun {m}wooden fence [Add to Longdo]
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe [Add to Longdo]
Drechseln {n}; Drechslerarbeit {f}; Drechslerei {f}woodturning [Add to Longdo]
Drechsler {m}; Drechslerin {f} | Drechsler {pl}woodturner; turner | woodturners [Add to Longdo]
Drechslerei {f}; Drechslereiwerkstatt {f}woodturner's workshop [Add to Longdo]
Druckholz {n} (bei Nadelbäumen)compression wood [Add to Longdo]
Erlenholz {n}alder wood [Add to Longdo]
Fichtenholz {n} | Fichtenhölzer {pl}spruce wood | spruce woods [Add to Longdo]
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows [Add to Longdo]
Förster {m}; Försterin {f}forest warden; forester; forest ranger; woodman; woodsman [Add to Longdo]
Frühholz {n}early wood [Add to Longdo]
Geißblatt {n} | Geißblätter {pl}woodbine | woodbines [Add to Longdo]
Gestrüpp {n}brushwood [Add to Longdo]
aus dem Gröbsten heraus seinto be out of the woods [Add to Longdo]
Halbmondkeil {m}woodruff key [Add to Longdo]
Hartholz {n} (fälschlich auch Laubholz)hardwood [Add to Longdo]
Hartholzkeil {m}hardwood wedge [Add to Longdo]
Hartriegel {m}dogwood [Add to Longdo]
Hinterwäldler {m} | Hinterwäldler {pl}backwoodsman | backwoodsmen [Add to Longdo]
Hollywoodschaukel {f}swing hammock [Add to Longdo]
Holz {n}; Gehölz {n}wood [Add to Longdo]
Holzarbeit {f}wood work; woodwork [Add to Longdo]
Holzarbeiter {m} | Holzarbeiter {pl}woodworker | woodworkers [Add to Longdo]
Holzart {f}wood species [Add to Longdo]
Holzasbest {n}rockwood [Add to Longdo]
Holzbearbeitung {f}woodworking [Add to Longdo]
Holzbearbeitungsmaschine {f}woodworking machine [Add to Longdo]
Holzbein {n}wooden leg; peg leg [Add to Longdo]
Holzbläser {m} | Holzbläser {pl}woodwind player | the woodwind section [Add to Longdo]
Holzblasinstrument {n} [mus.] | Holzblasinstrumente {pl}woodwind instrument | woodwind instruments [Add to Longdo]
Holzbock {m}wood tick [Add to Longdo]
Holzboden {m}; Holzfußboden {m}wooden floor [Add to Longdo]
Holzfäller {m} | Holzfäller {pl}woodcutter | woodcutters [Add to Longdo]
Holzfehler {m}wood defects [Add to Longdo]
Holzhaufen {m} | Holzhaufen {pl}woodpile | woodpiles [Add to Longdo]
Holzkiste {f}wooden box; wooden case [Add to Longdo]
Holzklotz {m}chunk of wood [Add to Longdo]
Holzschnitt {m} | Holzschnitte {pl}woodcut | woodcuts [Add to Longdo]
Holzschraube {f} [techn.]woodscrew; wood screw [Add to Longdo]
Holzschuppen {m} | Holzschuppen {pl}woodshed | woodsheds [Add to Longdo]
Holzvergütung {f}modification of wood [Add to Longdo]
Holzwerkstoff {m}wooden composite [Add to Longdo]
Holzwolle {f}wood wool; excelsior; wood shavings [Add to Longdo]
Holzwurm {m} | Holzwürmer {pl}wood worm | wood worms [Add to Longdo]
Kernholz {n}heartwood [Add to Longdo]
Kiefernwald {m} | Kiefernwälder {pl}pinewood | pinewoods [Add to Longdo]
Klotzholz {n}padwood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
かっこ[, kakko] (n) (chn) (from からころ) (See からころ) geta; Japanese wooden clogs [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
アブサン油[アブサンゆ, abusan yu] (n) absinthe oil; wormwood oil [Add to Longdo]
アメリカねずこ[, amerika nezuko] (n) redwood [Add to Longdo]
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck [Add to Longdo]
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
ウッズクロミス[, uzzukuromisu] (n) Wood's chromis (Chromis woodsi) [Add to Longdo]
ウッディー[, uddei-] (n) woody [Add to Longdo]
ウッド[, uddo] (n) wood; (P) [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
ウッドクラフト[, uddokurafuto] (n) woodcraft [Add to Longdo]
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]
ウッドストックフェスティバル[, uddosutokkufesuteibaru] (n) Woodstock Music and Art Festival (1969) [Add to Longdo]
ウッドチップ[, uddochippu] (n) woodchip [Add to Longdo]
ウッドチップコース[, uddochippuko-su] (n) woodchip course [Add to Longdo]
ウッドチャック[, uddochakku] (n) woodchuck [Add to Longdo]
ウッドパルプ[, uddoparupu] (n) woodpulp [Add to Longdo]
ウッドブロック[, uddoburokku] (n) woodblock (musical instrument) [Add to Longdo]
ウッドペッカー[, uddopekka-] (n) woodpecker [Add to Longdo]
ウッドメタル[, uddometaru] (n) Wood's metal [Add to Longdo]
オガライト[, ogaraito] (n) wood briquet [Add to Longdo]
キシリトール;キシリトル[, kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose) [Add to Longdo]
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
コンパネ[, konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel [Add to Longdo]
シナノキ科[シナノキか, shinanoki ka] (n) (See 科の木) Tiliaceae (plant family); linden or basswood [Add to Longdo]
スネークウッド[, sune-kuuddo] (n) snakewood [Add to Longdo]
スルナーイ[, suruna-i] (n) (obsc) (See ズルナ) surnay (Anatolian woodwind instrument) (per [Add to Longdo]
ズルナ[, zuruna] (n) zurna (Anatolian woodwind instrument) (tur [Add to Longdo]
セダカハナアイゴ[, sedakahanaaigo] (n) Siganus woodlandi (species of rabbitfish found in New Caledonia) [Add to Longdo]
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
ツーバイフォー工法[ツーバイフォーこうほう, tsu-baifo-kouhou] (n) wood frame construction [Add to Longdo]
ノースウッド[, no-suuddo] (n) {comp} Northwood [Add to Longdo]
ハリウッドスター[, hariuddosuta-] (n) (col) Hollywood star [Add to Longdo]
ハリウッド映画[ハリウッドえいが, hariuddo eiga] (n) Hollywood movie [Add to Longdo]
フローリング[, furo-ringu] (n) wooden floor (from flooring); (P) [Add to Longdo]
プライウッド[, puraiuddo] (n) plywood [Add to Longdo]
プリント合板[プリントごうはん, purinto gouhan] (n) printed plywood [Add to Longdo]
ベニヤ板[ベニヤいた, beniya ita] (n) plywood; (P) [Add to Longdo]
ボタンの木[ボタンのき, botan noki] (n) (See アメリカ篠懸の木) buttonwood tree (the American sycamore, Platanus occidentalis); buttonball tree [Add to Longdo]
ミズキ科[ミズキか, mizuki ka] (n) (See 水木) Cornaceae (plant family); dogwood [Add to Longdo]
ミズマール[, mizuma-ru] (n) (obsc) (See ズルナ) zurna (Anatolian woodwind instrument) (ara [Add to Longdo]
メタルウッド[, metaruuddo] (n) metal wood [Add to Longdo]
ローズウッド[, ro-zuuddo] (n) rosewood [Add to Longdo]
ロッグウッドの木[ロッグウッドのき, rogguuddo noki] (n) logwood [Add to Longdo]
亜米利加杉[アメリカすぎ, amerika sugi] (n) redwood [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
丫杈[yā chā, ㄧㄚ ㄔㄚ, ] fork; tool made of forked wood [Add to Longdo]
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, ] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水 [Add to Longdo]
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Hunter Tylo (Hollywood actress) [Add to Longdo]
伍德豪斯[Wǔ dé háo sī, ˇ ㄉㄜˊ ㄏㄠˊ ㄙ, ] Woodhouse or Wodehouse (name) [Add to Longdo]
伐木[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, ] to cut wood; tree-felling; lumbering [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] wooden figures buried with the dead [Add to Longdo]
八音[bā yīn, ㄅㄚ , ] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹) [Add to Longdo]
刨花[bào huā, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚ, ] wood shavings [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] curved wood graver [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit [Add to Longdo]
反裘负刍[fǎn qiú fù chú, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄔㄨˊ, / ] to wear one's coat inside out and carry firewood on one's back [Add to Longdo]
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture [Add to Longdo]
吹管乐[chuī guǎn yuè, ㄔㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] woodwind music [Add to Longdo]
啄木鸟[zhuó mù niǎo, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] woodpecker [Add to Longdo]
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object [Add to Longdo]
多层材[duō céng cái, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄘㄞˊ, / ] plywood [Add to Longdo]
多树木[duō shù mù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] wooded [Add to Longdo]
套马杆[tào mǎ gǎn, ㄊㄠˋ ㄇㄚˇ ㄍㄢˇ, / ] lasso on long wooden pole [Add to Longdo]
好莱坞[Hǎo lái wù, ㄏㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, / ] Hollywood [Add to Longdo]
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, / ] Bollywood (film industry based in Mumbai, India) [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] wooden shoes [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] wooded hill [Add to Longdo]
应县木塔[yìng xiàn mù tǎ, ˋ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, ] the Yingxian wooden pagoda or Sakyamuni Pagoda near Datong in Shanxi province [Add to Longdo]
引狗入寨[yǐn gǒu rù zhài, ˇ ㄍㄡˇ ㄖㄨˋ ㄓㄞˋ, ] to lead the wolf into the woodpile (成语 saw); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] to carve wood [Add to Longdo]
形成层[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood) [Add to Longdo]
[chuō, ㄔㄨㄛ, ] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal [Add to Longdo]
抱薪救火[bào xīn jiù huǒ, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ, ] lit. to carry firewood to put out a fire (成语 saw); fig. to make a problem worse by inappropriate action [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] chop; carve wood [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] chop; carve wood [Add to Longdo]
旋木[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, ] wood turning; woodwork lathe [Add to Longdo]
书牍[shū dú, ㄕㄨ ㄉㄨˊ, / ] letter; wooden writing strips (arch.); general term for letters and documents [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] tree; wood [Add to Longdo]
木刻[mù kè, ㄇㄨˋ ㄎㄜˋ, ] woodcut [Add to Longdo]
木剑[mù jiàn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] wooden sword [Add to Longdo]
木器[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, ] wooden articles [Add to Longdo]
木塔[mù tǎ, ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, ] wooden pagoda; wooden tower, turret, minaret etc [Add to Longdo]
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter [Add to Longdo]
木本植物[mù běn zhí wù, ㄇㄨˋ ㄅㄣˇ ㄓˊ ˋ, ] woody plant [Add to Longdo]
木材[mù cái, ㄇㄨˋ ㄘㄞˊ, ] wood [Add to Longdo]
木柴堆[mù chái duī, ㄇㄨˋ ㄔㄞˊ ㄉㄨㄟ, ] pile of firewood; funeral pyre [Add to Longdo]
木杆[mù gān, ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] wooden pole; wood (golf club) [Add to Longdo]
木筏[mù fá, ㄇㄨˋ ㄈㄚˊ, ] wooden raft; log raft [Add to Longdo]
木管乐器[mù guǎn yuè qì, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] woodwind instrument [Add to Longdo]
木虱[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, / ] woodlouse [Add to Longdo]
木制[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wood \Wood\ (w[oo^]d), a. [OE. wod, AS. w[=o]d; akin to OHG.
   wuot, Icel. [=o][eth]r, Goth. w[=o]ds, D. woede madness, G.
   wuth, wut, also to AS. w[=o][eth] song, Icel. [=o][eth]r, L.
   vates a seer, a poet. Cf. {Wednesday}.]
   Mad; insane; possessed; rabid; furious; frantic. [Obs.]
   [Written also {wode}.]
   [1913 Webster]
 
      Our hoste gan to swear as [if] he were wood. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wood \Wood\, v. i.
   To grow mad; to act like a madman; to mad. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wood \Wood\, n. [OE. wode, wude, AS. wudu, wiodu; akin to OHG.
   witu, Icel. vi?r, Dan. & Sw. ved wood, and probably to Ir. &
   Gael. fiodh, W. gwydd trees, shrubs.]
   [1913 Webster]
   1. A large and thick collection of trees; a forest or grove;
    -- frequently used in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Light thickens, and the crow
       Makes wing to the rooky wood.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The substance of trees and the like; the hard fibrous
    substance which composes the body of a tree and its
    branches, and which is covered by the bark; timber. "To
    worship their own work in wood and stone for gods."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The fibrous material which makes up the greater
    part of the stems and branches of trees and shrubby
    plants, and is found to a less extent in herbaceous stems.
    It consists of elongated tubular or needle-shaped cells of
    various kinds, usually interwoven with the shinning bands
    called silver grain.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wood consists chiefly of the carbohydrates cellulose
      and lignin, which are isomeric with starch.
      [1913 Webster]
 
   4. Trees cut or sawed for the fire or other uses.
    [1913 Webster]
 
   {Wood acid}, {Wood vinegar} (Chem.), a complex acid liquid
    obtained in the dry distillation of wood, and containing
    large quantities of acetic acid; hence, specifically,
    acetic acid. Formerly called {pyroligneous acid}.
 
   {Wood anemone} (Bot.), a delicate flower ({Anemone nemorosa})
    of early spring; -- also called {windflower}. See Illust.
    of {Anemone}.
 
   {Wood ant} (Zool.), a large ant ({Formica rufa}) which lives
    in woods and forests, and constructs large nests.
 
   {Wood apple} (Bot.). See {Elephant apple}, under {Elephant}.
    
 
   {Wood baboon} (Zool.), the drill.
 
   {Wood betony}. (Bot.)
    (a) Same as {Betony}.
    (b) The common American lousewort ({Pedicularis
      Canadensis}), a low perennial herb with yellowish or
      purplish flowers.
 
   {Wood borer}. (Zool.)
    (a) The larva of any one of numerous species of boring
      beetles, esp. elaters, longicorn beetles,
      buprestidans, and certain weevils. See {Apple borer},
      under {Apple}, and {Pine weevil}, under {Pine}.
    (b) The larva of any one of various species of
      lepidopterous insects, especially of the clearwing
      moths, as the peach-tree borer (see under {Peach}),
      and of the goat moths.
    (c) The larva of various species of hymenopterous of the
      tribe Urocerata. See {Tremex}.
    (d) Any one of several bivalve shells which bore in wood,
      as the teredos, and species of Xylophaga.
    (e) Any one of several species of small Crustacea, as the
      {Limnoria}, and the boring amphipod ({Chelura
      terebrans}).
 
   {Wood carpet}, a kind of floor covering made of thin pieces
    of wood secured to a flexible backing, as of cloth.
    --Knight.
 
   {Wood cell} (Bot.), a slender cylindrical or prismatic cell
    usually tapering to a point at both ends. It is the
    principal constituent of woody fiber.
 
   {Wood choir}, the choir, or chorus, of birds in the woods.
    [Poetic] --Coleridge.
 
   {Wood coal}, charcoal; also, lignite, or brown coal.
 
   {Wood cricket} (Zool.), a small European cricket ({Nemobius
    sylvestris}).
 
   {Wood culver} (Zool.), the wood pigeon.
 
   {Wood cut}, an engraving on wood; also, a print from such an
    engraving.
 
   {Wood dove} (Zool.), the stockdove.
 
   {Wood drink}, a decoction or infusion of medicinal woods.
 
   {Wood duck} (Zool.)
    (a) A very beautiful American duck ({Aix sponsa}). The
      male has a large crest, and its plumage is varied with
      green, purple, black, white, and red. It builds its
      nest in trees, whence the name. Called also {bridal
      duck}, {summer duck}, and {wood widgeon}.
    (b) The hooded merganser.
    (c) The Australian maned goose ({Chlamydochen jubata}).
 
   {Wood echo}, an echo from the wood.
 
   {Wood engraver}.
    (a) An engraver on wood.
    (b) (Zool.) Any of several species of small beetles whose
      larvae bore beneath the bark of trees, and excavate
      furrows in the wood often more or less resembling
      coarse engravings; especially, {Xyleborus
      xylographus}.
 
   {Wood engraving}.
    (a) The act or art engraving on wood; xylography.
    (b) An engraving on wood; a wood cut; also, a print from
      such an engraving.
 
   {Wood fern}. (Bot.) See {Shield fern}, under {Shield}.
 
   {Wood fiber}.
    (a) (Bot.) Fibrovascular tissue.
    (b) Wood comminuted, and reduced to a powdery or dusty
      mass.
 
   {Wood fretter} (Zool.), any one of numerous species of
    beetles whose larvae bore in the wood, or beneath the
    bark, of trees.
 
   {Wood frog} (Zool.), a common North American frog ({Rana
    sylvatica}) which lives chiefly in the woods, except
    during the breeding season. It is drab or yellowish brown,
    with a black stripe on each side of the head.
 
   {Wood germander}. (Bot.) See under {Germander}.
 
   {Wood god}, a fabled sylvan deity.
 
   {Wood grass}. (Bot.) See under {Grass}.
 
   {Wood grouse}. (Zool.)
    (a) The capercailzie.
    (b) The spruce partridge. See under {Spruce}.
 
   {Wood guest} (Zool.), the ringdove. [Prov. Eng.]
 
   {Wood hen}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of Old World short-winged
      rails of the genus {Ocydromus}, including the weka and
      allied species.
    (b) The American woodcock.
 
   {Wood hoopoe} (Zool.), any one of several species of Old
    World arboreal birds belonging to {Irrisor} and allied
    genera. They are closely allied to the common hoopoe, but
    have a curved beak, and a longer tail.
 
   {Wood ibis} (Zool.), any one of several species of large,
    long-legged, wading birds belonging to the genus
    {Tantalus}. The head and neck are naked or scantily
    covered with feathers. The American wood ibis ({Tantalus
    loculator}) is common in Florida.
 
   {Wood lark} (Zool.), a small European lark ({Alauda
    arborea}), which, like, the skylark, utters its notes
    while on the wing. So called from its habit of perching on
    trees.
 
   {Wood laurel} (Bot.), a European evergreen shrub ({Daphne
    Laureola}).
 
   {Wood leopard} (Zool.), a European spotted moth ({Zeuzera
    aesculi}) allied to the goat moth. Its large fleshy larva
    bores in the wood of the apple, pear, and other fruit
    trees.
 
   {Wood lily} (Bot.), the lily of the valley.
 
   {Wood lock} (Naut.), a piece of wood close fitted and
    sheathed with copper, in the throating or score of the
    pintle, to keep the rudder from rising.
 
   {Wood louse} (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of terrestrial isopod
      Crustacea belonging to {Oniscus}, {Armadillo}, and
      related genera. See {Sow bug}, under Sow, and {Pill
      bug}, under {Pill}.
    (b) Any one of several species of small, wingless,
      pseudoneuropterous insects of the family {Psocidae},
      which live in the crevices of walls and among old
      books and papers. Some of the species are called also
      {book lice}, and {deathticks}, or {deathwatches}.
 
   {Wood mite} (Zool.), any one of numerous small mites of the
    family {Oribatidae}. They are found chiefly in woods, on
    tree trunks and stones.
 
   {Wood mote}. (Eng. Law)
    (a) Formerly, the forest court.
    (b) The court of attachment.
 
   {Wood nettle}. (Bot.) See under {Nettle}.
 
   {Wood nightshade} (Bot.), woody nightshade.
 
   {Wood nut} (Bot.), the filbert.
 
   {Wood nymph}. (a) A nymph inhabiting the woods; a fabled
    goddess of the woods; a dryad. "The wood nymphs, decked
    with daisies trim." --Milton.
    (b) (Zool.) Any one of several species of handsomely
      colored moths belonging to the genus {Eudryas}. The
      larvae are bright-colored, and some of the species, as
      {Eudryas grata}, and {Eudryas unio}, feed on the
      leaves of the grapevine.
    (c) (Zool.) Any one of several species of handsomely
      colored South American humming birds belonging to the
      genus {Thalurania}. The males are bright blue, or
      green and blue.
 
   {Wood offering}, wood burnt on the altar.
    [1913 Webster]
 
       We cast the lots . . . for the wood offering. --Neh.
                          x. 34.
    [1913 Webster]
 
   {Wood oil} (Bot.), a resinous oil obtained from several East
    Indian trees of the genus {Dipterocarpus}, having
    properties similar to those of copaiba, and sometimes
    substituted for it. It is also used for mixing paint. See
    {Gurjun}.
 
   {Wood opal} (Min.), a striped variety of coarse opal, having
    some resemblance to wood.
 
   {Wood paper}, paper made of wood pulp. See {Wood pulp},
    below.
 
   {Wood pewee} (Zool.), a North American tyrant flycatcher
    ({Contopus virens}). It closely resembles the pewee, but
    is smaller.
 
   {Wood pie} (Zool.), any black and white woodpecker,
    especially the European great spotted woodpecker.
 
   {Wood pigeon}. (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of Old World pigeons
      belonging to {Palumbus} and allied genera of the
      family {Columbidae}.
    (b) The ringdove.
 
   {Wood puceron} (Zool.), a plant louse.
 
   {Wood pulp} (Technol.), vegetable fiber obtained from the
    poplar and other white woods, and so softened by digestion
    with a hot solution of alkali that it can be formed into
    sheet paper, etc. It is now produced on an immense scale.
    
 
   {Wood quail} (Zool.), any one of several species of East
    Indian crested quails belonging to {Rollulus} and allied
    genera, as the red-crested wood quail ({Rollulus
    roulroul}), the male of which is bright green, with a long
    crest of red hairlike feathers.
 
   {Wood rabbit} (Zool.), the cottontail.
 
   {Wood rat} (Zool.), any one of several species of American
    wild rats of the genus {Neotoma} found in the Southern
    United States; -- called also {bush rat}. The Florida wood
    rat ({Neotoma Floridana}) is the best-known species.
 
   {Wood reed grass} (Bot.), a tall grass ({Cinna arundinacea})
    growing in moist woods.
 
   {Wood reeve}, the steward or overseer of a wood. [Eng.]
 
   {Wood rush} (Bot.), any plant of the genus {Luzula},
    differing from the true rushes of the genus {Juncus}
    chiefly in having very few seeds in each capsule.
 
   {Wood sage} (Bot.), a name given to several labiate plants of
    the genus {Teucrium}. See {Germander}.
 
   {Wood screw}, a metal screw formed with a sharp thread, and
    usually with a slotted head, for insertion in wood.
 
   {Wood sheldrake} (Zool.), the hooded merganser.
 
   {Wood shock} (Zool.), the fisher. See {Fisher}, 2.
 
   {Wood shrike} (Zool.), any one of numerous species of Old
    World singing birds belonging to {Grallina},
    {Collyricincla}, {Prionops}, and allied genera, common in
    India and Australia. They are allied to the true shrikes,
    but feed upon both insects and berries.
 
   {Wood snipe}. (Zool.)
    (a) The American woodcock.
    (b) An Asiatic snipe ({Gallinago nemoricola}).
 
   {Wood soot}, soot from burnt wood.
 
   {Wood sore}. (Zool.) See {Cuckoo spit}, under {Cuckoo}.
 
   {Wood sorrel} (Bot.), a plant of the genus Oxalis ({Oxalis
    Acetosella}), having an acid taste. See Illust. (a) of
    {Shamrock}.
 
   {Wood spirit}. (Chem.) See {Methyl alcohol}, under {Methyl}.
    
 
   {Wood stamp}, a carved or engraved block or stamp of wood,
    for impressing figures or colors on fabrics.
 
   {Wood star} (Zool.), any one of several species of small
    South American humming birds belonging to the genus
    {Calothorax}. The male has a brilliant gorget of blue,
    purple, and other colors.
 
   {Wood sucker} (Zool.), the yaffle.
 
   {Wood swallow} (Zool.), any one of numerous species of Old
    World passerine birds belonging to the genus {Artamus} and
    allied genera of the family {Artamidae}. They are common
    in the East Indies, Asia, and Australia. In form and
    habits they resemble swallows, but in structure they
    resemble shrikes. They are usually black above and white
    beneath.
 
   {Wood tapper} (Zool.), any woodpecker.
 
   {Wood tar}. See under {Tar}.
 
   {Wood thrush}, (Zool.)
    (a) An American thrush ({Turdus mustelinus}) noted for the
      sweetness of its song. See under {Thrush}.
    (b) The missel thrush.
 
   {Wood tick}. See in Vocabulary.
 
   {Wood tin}. (Min.). See {Cassiterite}.
 
   {Wood titmouse} (Zool.), the goldcgest.
 
   {Wood tortoise} (Zool.), the sculptured tortoise. See under
    {Sculptured}.
 
   {Wood vine} (Bot.), the white bryony.
 
   {Wood vinegar}. See {Wood acid}, above.
 
   {Wood warbler}. (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of American warblers of
      the genus {Dendroica}. See {Warbler}.
    (b) A European warbler ({Phylloscopus sibilatrix}); --
      called also {green wren}, {wood wren}, and {yellow
      wren}.
 
   {Wood worm} (Zool.), a larva that bores in wood; a wood
    borer.
 
   {Wood wren}. (Zool.)
    (a) The wood warbler.
    (b) The willow warbler.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wood \Wood\, v. t. [imp. & p. p. {Wooded}; p. pr. & vb. n.
   {Wooding}.]
   To supply with wood, or get supplies of wood for; as, to wood
   a steamboat or a locomotive.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wood \Wood\, v. i.
   To take or get a supply of wood.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top