Search result for

แก้ว

(114 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก้ว-, *แก้ว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ดอกแก้วกัลยา (n ) Murraya exotica
สระแก้ว (n ) Sa Kaeo
See also: S. จังหวัดสระแก้ว,
แก้วมังกร (n name ) pitaya, pitahaya

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
แก้วมังกร (n name ) pitaya(m), pitahaya(m), fruit écailleux(m)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ว[N] glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count unit: ใบ, Thai definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
แก้ว[N] glass, See also: tumbler, cup, Syn. แก้วน้ำ, ถ้วยน้ำ, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้ว, Count unit: ใบ, Thai definition: เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้วสำหรับใส่น้ำกินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสั้นๆ ว่า แก้ว, เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว
แก้ว[N] parrot, Syn. นกแก้ว, Example: เขาสอนให้นกแก้วพูดคำว่าสวัสดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกปากงุ้มเป็นขอในวงศ์ Psittacidae ตัวสีเขียว ปากแดง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น แก้วโม่ง (Psittacula eupatria) แก้วหัวแพร (P. roseata)
แก้ว[N] orange jasmine, See also: Murraya paniculata, Syn. ต้นแก้ว, Example: ต้นแก้วส่งกลิ่นหอมไปทั่วสวน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางชนิด Murraya paniculata (Linn.) Jack ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอกขาวหอม เนื้อไม้แข็งใส เหนียว มีลาย ใช้ทำด้ามมีดและไม้ถือ
แก้วตา[N] one's beloved, Example: ลูกเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Thai definition: สิ่งที่เป็นรักยิ่ง
แก้วตา[N] lens, See also: cornea, Example: นักตกปลาเกิดอุบัติเหตุเบ็ดตกปลาทิ่มแก้วตาจนบอดสนิท, Thai definition: ส่วนสำคัญของตาที่ทำให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง 2 ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา
แก้วหู[N] eardrum, See also: tympanum, Example: ใบหูและรูหูทำหน้าที่รับเสียงผ่านแก้วหูไปสู่หูชั้นกลางและหูชั้นใน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เยื่อในหูที่สำหรับรับเสียง
แก้วน้ำ[N] glass, See also: tumbler, cup, Syn. ถ้วยน้ำ, Example: เขายกแก้วน้ำมาให้คุณยาย, Count unit: ใบ
แก้วผลึก[N] milky quartz, See also: crystal, Thai definition: แก้วหินสีขาวสลัว
แก้วมรกต[N] kind of a disease, Thai definition: ชื่อโรคซางละอองเป็นฝ้าบางๆ ที่ขึ้นตามลิ้นและในปาก มีสีเขียวดังสีใบไม้ กระทำให้หน้าเขียว บางทีก็เหลืองหรือดำ ลิ้นกระด้าง คางแข็ง มือกำ เท้างอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้วน. หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
แก้วเรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้วสำหรับใส่นํ้ากินเป็นต้น ว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า แก้ว, เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว
แก้วโดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เคารพนับถือยิ่ง ในคำว่า แก้วทั้ง ๓ อันหมายถึง พระรัตนตรัย, หรือใช้ประกอบคำนามให้หมายความว่าสิ่งนั้นมีค่ามาก เป็นที่รัก หรือดีเยี่ยม เช่น นางแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้เรียกของใสบางชนิด เช่น กระดาษแก้ว ผ้าแก้ว ข้าวเหนียวแก้ว.
แก้วน. ชื่อนกปากขอหลายชนิด ในวงศ์ Psittacidae ปากสีแดงหรือเหลือง จะงอยปากบนงอโค้งเป็นขอปลายแหลมขยับไปมาและขึ้นลงได้ จะงอยปากล่างขยับไปข้างหน้าและถอยมาข้างหลังได้ หัวค่อนข้างโต ลำตัวป้อม สีส่วนใหญ่ของลำตัวเป็นสีเขียวอมเหลือง อยู่ร่วมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมี ๗ ชนิด แต่ที่เรียกว่านกแก้วมี ๒ ชนิด ได้แก่ แก้วโม่ง [ Psittacula eupatria (Linn.)] ซึ่งเป็นนกแก้วขนาดใหญ่ที่สุดของไทย และแก้วหัวแพร ( P. roseata Biswas) .
แก้วน. ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Papilionidae และ Sphingidae ลำตัวอ่อนนุ่ม ยาว ๕-๖ เซนติเมตร ผิวลำตัวเรียบเป็นมัน มีสีต่าง ๆ กัน บางชนิดสีเขียว เขียวอมเหลือง และบางชนิดมีลายเป็นดวง ๆ บางชนิดปล่อยสารใสคล้ายแก้วเมื่อแห้งจะเห็นเป็นทาง เช่น หนอนแก้วส้ม ชนิด Papilio demoleus malayanusWallace, P. polytes romulus Cramer ในวงศ์ Papilionidae หนอนยี่โถ ชนิด Dephnis nerii (Linn.) ในวงศ์ Sphingidae.
แก้วน. ชื่อปลาทะเลพวกปลาจวดชนิด Otolithoides biauritus (Cantor) ในวงศ์ Sciaenidae ลำตัวยาวเรียว ปากเล็ก ทู่ ฟันเล็ก ครีบหางแหลม ก้านครีบก้นมีขนาดเล็ก เกล็ดในแนวเส้นข้างตัวขยายใหญ่และนูนเป็นสัน ลำตัวสีเทา ใกล้สันท้องมีสีเงินคล้ายปลาจวดชนิดอื่น ๆ ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, จวดลาก ก็เรียก.
แก้วน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางชนิด Murraya paniculata (L.) Jack ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้แข็งใส เหนียว มีลาย ใช้ทำด้ามมีดและไม้ถือ.
แก้วชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. นิยมกินดิบ ๆ หรือดอง.
แก้วส้มแก้ว. (ดู ส้ม ๑).
แก้ว(ถิ่น–พายัพ) ต้นพิกุล. (ดู พิกุล).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cased glassแก้วกรุแก้วสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lens, crystallineแก้วตา [มีความหมายเหมือนกับ lens ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crystalline lensแก้วตา [มีความหมายเหมือนกับ lens ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phak(o)-; phac(o)-แก้วตา [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย phak(o)- ดูที่ phac- หรือ phaco-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phak(o)-; phac(o)-แก้วตา [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย phak(o)- ดูที่ phac- หรือ phaco-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phac(o)-; phak(o)-แก้วตา [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย phak(o)- ดูที่ phac- หรือ phaco-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phac(o)-; phak(o)-แก้วตา [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย phak(o)- ดูที่ phac- หรือ phaco-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopia lentisแก้วตาเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cat's eyeแก้วตาแมว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanic glassแก้วภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glassแก้ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dragon fruitแก้วมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystal glassแก้วผลึก [TU Subject Heading]
Glassแก้ว [TU Subject Heading]
Hylocereusแก้วมังกร [TU Subject Heading]
Disposable Cupsแก้วที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง [การแพทย์]
Ear Drumแก้วหู,เยื่อแก้วหู [การแพทย์]
Ear Drum, Traumatic Rupture ofแก้วหูฉีกขาดจากอุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Eardrumแก้วหู [การแพทย์]
Ectopia Lentisแก้วตาเคลื่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have one drink with you,ฉันจะดื่มแค่แก้วเดียว Pret-a-Poor-J (2008)
Cecil the caterpillar. Camp suisse.- หนอนแก้วเซซิล ค่ายที่สวิซ There Might be Blood (2008)
Another glass of bubbly?เอาฟองเยอะๆอีกแก้ว Committed (2008)
Interfering with the captain's orders will not help resolve our current crisis.การขัดคำสั่งของกัปตันไม่ได้ช่วยแก้วิกิตในปัจจุบันได้ Dead Space: Downfall (2008)
Did you have a corneal transplant five years ago?คุณเคยได้รับการเปลี่ยนแก้วตา เมื่อ 5 ปีก่อนรึปล่าว Not Cancer (2008)
Corneal transplants are bloodless. It means apple's gonna be fine.การปลูกถ่ายแก้วตาไม่มีเลือดนี่ ซึ่งหมายถึง รายนี้คงไม่มีปัญหา Not Cancer (2008)
You're a post-Corneal transplant math teacher.คุณเป็นครูคณิตศาสตร์หลังจากปลูกถ่ายแก้วตา Not Cancer (2008)
Your transplanted cornea's fine, your eye is fine,การปลูกถ่ายแก้วตาคุณปกติดี ตาคุณปกติดี Not Cancer (2008)
And set an example to two other patrons who threw shot glasses.แล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นขว้างปาแก้ว Birthmarks (2008)
Known simply as "hrg" sometimes, for "horn-rimmed glasses,"เป็นที่รู้จักในนาม "hrg" บางครั้งเรียกว่า แก้วที่ขอบเป็นทองเหลือง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ki-dong! Come here and have a drink.โอ้ ฮวัง กี ดง มาดื่มเหล้าสักแก้วไหม แค่แก้วเดียว Scandal Makers (2008)
Show more love! - That's it! - Like this?โอเค งั้นลองทำท่าดูก่อน เจ้าสาวจะต้องอยู่ข้างเจ้าบ่าว หยุด โอ้ สวยมาก ซังมิน ขอกาแฟแก้วนึงสิ Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler   FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; crystal ; mica   FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: parrot   FR: perroquet [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
แก้ว[adj.] (kaēo) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite   
แก้วกาหลง[n. exp.] (kaēo kālong) EN: Chaulmoogra   
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: cornea   FR: cornée [f] ; prunelle [f]
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: lens   FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved   FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornea[N] กระจกตา, See also: แก้วตา
crystal[N] แก้วหรือกระจกคุณภาพดี
drum[N] เยื่อแก้วหู, See also: แก้วหู, Syn. eardrum
eardrum[N] เยื่อแก้วหู, See also: แก้วหู, Syn. tympanic membrane, tympanum
flute[N] แก้วทรงสูงที่ใช้ในการดื่มแชมเปญ
glass[N] แก้ว, See also: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ
goblet[N] แก้วเหล้าทำด้วยแก้วหรือโลหะ
measuring cup[N] แก้วตวงน้ำ, Syn. beaker, measuring jug
shell[N] แก้วเบียร์ขนาดเล็ก
snifter[N] แก้วเหล้าบรั่นดีปากแคบ, Syn. brandy snifter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
ampule(แอม' พูล) n. หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด., Syn. ampul, ampoule
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
budgerigar(บัดจะริกา') n. นกแก้วออสเตรเลียมีขนสีเขียวเป็นลายดำและเหลือง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร

English-Thai: Nontri Dictionary
beaker(n) ถ้วยแก้ว
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
cellophane(n) กระดาษแก้ว
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
cockatoo(n) นกกระตั้ว,นกแขกเต้า,นกแก้ว
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystal(n) ผลึกแก้ว
drum(n) กลอง,เยื่อแก้วหู
drumhead(n) หน้ากลอง,หนังกลอง,เยื่อแก้วหู
eardrum(n) แก้วหู,เยื่อแก้วหู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n ) แก้วเซรามิค
corning wareแก้ว , เครื่องแก้ว
dragon fruit (n) แก้วมังกร

German-Thai: Longdo Dictionary
Glas(n) |das, pl. Gläser| แก้วน้ำ
gießen(vt) |goß, hat gegossen| รินหรือเทของเหลวออกจากภาชนะ เช่น Soll ich Milch in dein Glas gießen? ฉันควรเทนมลงในแก้วของเธอไหม
das Spiegelei(n) |das, pl. Spiegeleier| ไข่ดาว เช่น 1° Das Menü McMorning bestehst aus einem Brötchen mit Spiegelei und einer Tasse Kaffee. = เมนูอาหารเช้า McMorning ประกอบด้วย ขนมปังก้อนเล็ก, ไข่ดาว และกาแฟ 1 แก้ว, See also: A. Das Rührei,
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี

French-Thai: Longdo Dictionary
verre(n) |m, pl. -s| แก้ว เช่น un verre d'eau น้ำหนึ่งแก้ว, un verre du vin ไวน์หนึ่งแก้ว, un verre à eau แก้วน้ำ, un verre à vin แก้วไวน์
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top