ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดุ้น

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุ้น-, *ดุ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ้น[CLAS] piece, See also: stick of cut wood (as firewood), Syn. ท่อน, แท่ง
ดุ้น[N] piece, See also: stick of cut wood (as firewood), Syn. ท่อน, แท่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุ้นน. ท่อน เช่น กลืนเข้าไปทั้งดุ้น, ท่อนไม้ขนาดเล็ก เช่น ดุ้นฟืน, ลักษณนามเรียกท่อนไม้ขนาดเล็ก เช่น ฟืนดุ้นหนึ่ง ฟืน ๒ ดุ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A penis is a thruster, a battering ram, if you will.ไอ้จ้อนคือ ผู้ผลักดัน เรียกว่าเป็นดุ้นน่ะ ถ้าอยากเรียก The Story of Us (1999)
It's the "mad-ram principle". However, the vagina... .มันคือ ดุ้นอันบ้าคลั่ง แล้วหลุมดำก็คือ... The Story of Us (1999)
Yeah, I don't know. I guess I prefer sausage to taco.ใช่ ชั้นไม่รู้เหมือนกันนะ รู้สึกชั้นจะชอบอะไรที่มันเป็นดุ้นเป็นแท่งมากกว่า 50 First Dates (2004)
Cockacidal maniac.แม่คนติดดุ้น Shaun of the Dead (2004)
- Short stack?-ดุ้นสั้น? Extreme Aggressor (2005)
Well, whatever you were using didn't seem to do you much good.เท่าที่มองเห็นดุ้นที่คุณใช้อยู่ ก็ไม่ใคร่ได้ผลเท่าไหร่ Flyboys (2006)
'Cause I can explain all that she-male stuff.เพราะผมอธิบายเรื่องเวบสาวดุ้นพวกนั้นได้ Dex, Lies, and Videotape (2007)
He totally saw the she-male stuff.เขาต้องเห็นเวบสาวดุ้นแล้วแน่ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Yeah. Maybe you'll get to see some pontoon poon.ใช่ บางทีอาจได้เห็นดุ้นไม้อินเดียนกันบ้าง Dex, Lies, and Videotape (2007)
Solid iron. Completely coated in salt.เหล็กทั้งดุ้น แถมเคลืบด้วยเกลือ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
No, I knew, I knew half those hookers were pre-op trannies, but is it true... is it true their junk still works, but nothing comes out?ไม่ รู้แล้ว รู้แล้วว่าพวกคุณตัวครึ่งนึง เป็นสาวดุ้น แต่มันจริงมั้ย จริงมั้ยที่ของพวกหล่อนใช้งานได้ แต่ไม่มีอะไรออกมา? About Last Night (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
joint(n) ข้อต่อ,ดุ้น,เดือย,ตาไม้,ตะเข็บ,ที่ชุมนุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top