ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardwood

HH AA1 R D W UH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardwood-, *hardwood*, hardwoo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardwood(adj) ซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็ง
hardwood(n) ไม้เนื้อแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardwoodn. ไม้แข็ง, เนื้อไม้แข็ง adj. ซึ่งทำด้วยเนื้อไม้แข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hardwood(n) ไม้แข็ง, ไม้เนื้อแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hardwoodเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardwoodไม้เนื้อแข็ง, Example: ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Hardwoodไม้เนื้อแข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
all hardwood floors, ample closet space, ... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ Big (1988)
The light pouring through those big indows, the waxed hardwood floorเพดานสูงๆและ แสงสว่างที่สาดส่องลอดลงมาจากหน้าต่างตรงนั้น Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I bet it's full of quaint details, pretty moldings on the ceilings... and old hardwood floors.แม่ว่ามันคงน่ารักแบบโบราณ มีคิ้วบนเพดานสวยๆ และพื้นไม้เนื้อแข็ง The Perfect Man (2005)
Very bright and airy, beautiful backyard, stunning hardwood floors.สว่าง และอากาศถ่ายเท สนามหลังบ้านก็เลิศ พื้นไม้เนื้อแข็งนี่ก็แจ๋ว Numb (2007)
Guess what I found-- an apartment, a beautiful apartment with hardwood floors and an honest-to-god fireplace that you can build honest-to-god fires in, and I can't afford it by myself.ทายซิฉันเจออาไร อพาร์ทเมนต์แสนงาม พื้นไม้ด้วย มีเตาผิงไฟด้วยให้ผิงด้วย แต่คนเดียวฉันจ่ายไม่ไหว Here Comes the Flood (2008)
Did I mention the hardwood floors and the nest-to-god fireplace?ฉันเอ่ยไปยัง เรื่องพื้นไม้แล้วก็เตาผิงไฟน่ะ Here Comes the Flood (2008)
But the hardwood floor underneath it was all scuffed up and dirty!แต่ใต้พื้นไม้เนื้อแข็งนั้น จะขัดถูยังไงก็ยังสกปรกอยู่ดี! The Ruins (2008)
Not to mention, her hardwood floors, which she just had installed last week.แล้วก็พื้นไม้แข็งในบ้านเธอ ที่เธอเพิ่งสั่งลงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Oh, and I should mention the hardwood floors were completely redone recently.และผมก็ควรจะต้องบอกคุณถึงพื้นไม้แข็ง Nice Is Different Than Good (2009)
"Cook's kitchen, hardwood floors, and a breakfast nook. ""ห้องครัวปูไม้เนื้อแข็ง และมีช่องวางอาหารเช้า" Fracture (2009)
Because those are hardwood floors.เพราะพื้นมันเป็นไม้แข็งนะ Truly Content (2010)
It's hardwood floors, if you know what I mean.ล้านเลี่ยนเตียนโล่งเลย Friends with Benefits (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardwoodIn woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.
hardwoodI prefer hardwood floors to carpet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้แข็ง(n) hardwood, See also: xylophone stick, hard xylophone hammer, Syn. ไม้ตีระนาด, Thai Definition: ไม้ตีระนาดอย่างแข็งทำให้เสียงดังมาก
ไม้จริง(n) genuine wood, See also: hardwood, prepared lumber, Syn. ไม้เนื้อแข็ง, Thai Definition: ไม้ต่างๆ ที่มีเนื้อแข็ง เว้นไม้ไผ่
ไม้เนื้อแข็ง(n) hardwood, Ant. ไม้เนื้ออ่อน, Example: ตัวบ้านใช้ไม้เนื้อแข็งแรงมากได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รับ ไม้ตะเคียนทำเป็นเสาคาน, Thai Definition: ต้นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรงทนทาน สามารถนำเนื้อไม้มาแปรรูปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้จริง[māi jing] (n, exp) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HARDWOOD HH AA1 R D W UH2 D
HARDWOODS HH AA1 R D W UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardwood (n) hˈaːdwud (h aa1 d w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬木[yìng mù, ㄧㄥˋ ㄇㄨˋ, ] hardwood #67,687 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartholzkeil { m }hardwood wedge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堅木[かたぎ, katagi] (n) hardwood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hardwood \hard"wood`\ adj.
   Made of the hard-to-cut wood of a broad-leaved tree, as e.g.
   oak; consisting of a hardwood; as, hardwood floors; -- of
   wood and wooden objects.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hardwood \hard"wood`\ n.
   The wood of broad-leaved dicotyledonous trees (as
   distinguished from the wood of conifers); also items made
   from such wood; as, decorative hardwood.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardwood
   n 1: the wood of broad-leaved dicotyledonous trees (as
      distinguished from the wood of conifers)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top