ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างแกะ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างแกะ-, *ช่างแกะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างแกะ[N] carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาหากินเป็นช่างแกะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
ช่างแกะสลัก[N] sculptor, Example: ช่างแกะสลักหินที่หัดใหม่ นิยมหัดจากการทำลูกนิมิตก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm really a sculptor.จริง ๆ แล้วเปล่าครับ. ผมเป็นช่างแกะสลักน่ะครับ. Mannequin (1987)
There was a sculptor and he found a stone, a special stone.มีช่างแกะสลักคนหนึ่งNเขาค้นพบหินงามที่วิเศษที่สุด Rambo III (1988)
The sculptor said he hadn't created anything.แต่ช่างแกะสลักคนนั้นกล่าวNเขาไม่ได้ทำอะไรเลย Rambo III (1988)
You, there. What is your profession?- ช่างแกะ เจ้าข้า 300 (2006)
I'm a potter, sir.- ช่างแกะ - แล้วเจ้าล่ะ ? 300 (2006)
You see, I apprenticed as a tool and die maker in Germany.เห็นยัง ฉันเคยฝึกงานเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ในเยอรมัน Rescue Dawn (2006)
He became a sculptor when he was in prison,เขากลายเป็นช่างแกะสลัก เมื่อตอนติดคุก Out of the Past (2007)
So... you're a sculptor?ถ้างั้น... คุณเป็นช่างแกะสลักใช่มั๊ย Unstoppable Marriage (2007)
A sculptor?ช่างแกะสลักเหรอ? Unstoppable Marriage (2007)
The engraver?ช่างแกะสลัก Unstoppable Marriage (2007)
An old wood-carver wants a son so badly that he makes one of his own?ช่างแกะสลักไม้แก่ๆคนหนึ่ง ต้องการลูกชายมาก จนเขาต้องสร้าง ขึ้นมาด้วยตัวเอง? Resurrection (2008)
I'm just going to check my ice sculptor Rolodex. Right.ฉันจะไปดูช่างแกะน้ำแข็ง ที่ชื่อโรโดเด็กซ์ Bride Wars (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n.] (chang kaesalak) EN: sculptor   FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesalak māi) EN: wood carver   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carver[N] ช่างแกะสลัก, Syn. craftman
sculptor[N] ช่างแกะสลัก, See also: ประติมากร, คนแกะสลัก, ช่างสลัก, ช่างปั้น, Syn. artist, modeler, carver
sculptress[N] ช่างแกะสลักผู้หญิง
woodcarver[N] ช่างแกะสลักไม้
woodcraftsman[N] ช่างไม้, See also: ช่างแกะสลักไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sculptor(สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้,ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen

English-Thai: Nontri Dictionary
carver(n) ช่างแกะสลัก
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
sculptor(n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top