ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porous wood

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porous wood-, *porous wood*, porous woo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา porous wood มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *porous wood*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porous woodเนื้อไม้มีเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ring-porous woodเนื้อไม้มีเวสเซลเป็นวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffuse-porous woodเนื้อไม้มีเวสเซลกระจาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nonporous woodเนื้อไม้ไม่มีเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top