ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backwoods

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backwoods-, *backwoods*, backwood
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwoods(n) สถานที่ห่างไกล, See also: บริเวณห่างไกล, ชนบท, Syn. hinterland, bush
backwoodsman(n) คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณห่างไกล, See also: คนชนบท, Syn. countryman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwoods(แบค'วูดซ) n., pl. เขตป่าที่อยู่ไกล, ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ, ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า

WordNet (3.0)
backwoods(n) a remote and undeveloped area, Syn. hinterland, back country, boondocks

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Backwoods

n. pl. [ Back, a. + woods. ] The forests or partly cleared grounds on the frontiers. [ 1913 Webster ]

Backwoodsman

n.; pl. Backwoodsmen A man living in the forest in or beyond the new settlements, especially on the western frontiers of the United States in former times. Fisher Ames. [ 1913 Webster +PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You ain't goin' off with no backwoods white Indian so long as I got breath.เธอไปกับคนหลังเขาพวกนั้นไม่ได้ คนขาว กับอินเดียน ได้หายใจหายคอมานาน The Education of Little Tree (1997)
I'm not so sure you even have another side, you no-account, backwoods trash.นี่ด้านสว่างของมึงแล้วเหรอเนี่ย อีกะหรี่ไม่มีทะเบียน Strange Love (2008)
These fuckers' palates are as backwoods as their brains.แหล่มมาก You'll Be the Death of Me (2008)
No, it's just some backwoods hillbilly bitch, ไม่ มันก็แค่คนบ้าที่หลุดอยู่ในป่า Family Remains (2009)
She don't need no damn backwoods witch.หล่อนไม่ต้องการแม่มดหลังป่าหรอกน่า New World in My View (2009)
I guess these days nobody gives a crap about some backwoods forest god, huh?ฉันเร่ร่อนมาหลายปี หิว.. กลัว Fallen Idols (2009)
You don't just sit around like some backwoods Irish bumpkin.คุณไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆ Leap Year (2010)
What... a-are you guys trying to set the land speed record for backwoods cop stupidity?อะไรเนี่ย... นี่พวกคุณ พยายามจะแข่งกันทำสถิติ ความโง่ของตำรวจบ้านนอกกันหรือไง? Questions and Antlers (2010)
Now I'm detoured on some random backwoods path to hell.ในตอนนี้ฉันต้องอ้อมไปอีกเส้น เป็นถนนอ้อมป่าย่ำแย่ๆ Let the Right One In (2010)
I still can't get service because I'm stuck in this backwoods, hillbilly tourist trap.เพราะติดอยู่กับดักนักท่องเที่ยว บ้านนอกหลังเขา Mother's Day II (2011)
She made the case that if we break down in the middle of nowhere, your Nebraska backwoods skills and brawny hands will give us the best chance to survive in the wild.ทักษะเนบราสก้าบ้านนอก และมือกำยำของคุณ The Love Car Displacement (2011)
It's the story of a young boy who is transported from the ignorant backwoods of East Texas to the 23rd Century, where his genius is not only appreciated, but celebrated.เป็นเรื่องของเด็กน้อยที่สามารถวาร์ปได้ จากป่าลึกแห่งเทคซัสตะวันออก มาสู่ศตวรรษที่ 23 The Thespian Catalyst (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวป่า(n) forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count Unit: คน; เผ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวป่า[chāo pā] (n, exp) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
backwoods
backwoodsman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backwoods
backwoodsman
backwoodsmen

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥地[おうち(P);おくち, ouchi (P); okuchi] (n, adj-no) interior; backwoods; hinterland; back regions; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top