ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backwoods

B AE1 K W UH1 D Z   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backwoods-, *backwoods*, backwood
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwoods[N] สถานที่ห่างไกล, See also: บริเวณห่างไกล, ชนบท, Syn. hinterland, bush
backwoodsman[N] คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณห่างไกล, See also: คนชนบท, Syn. countryman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I could always seize that well, you backwoods son of a bitch.รู้ไว้ด้วย ว่าฉันเองก็ ใช้น้ำจากบ่อนี้ได้เหมือนกัน ไอ้สารเลวจอมขี้งก The Endless Thirst (2013)
Did I forget to mention that backwoods wolves don't trust wolves from city packs?ฉันลืมบอกไป นั่นหมาป่า แบล็ควู๊ด อย่าใว้ใจหมาป่า จากฝูงในเมือง Fuck the Pain Away (2013)
Well, whatever backwoods town we're headed to, it can't be good.เอาล่ะ ไม่ว่าเราจะเดินทางไป ป่าดงดิบไหนก็เถอะ คงไม่ดีแน่ Gone Maybe Gone (2012)
We'll make sure this is not just some backwoods crackhead who likes to roll glampers.เราต้องเอาให้ชัวร์ว่านี่มันไม่ใช่ ไอ้โหดในเรื่องป่านรก ที่ชอบที่จะห่อพวกแกลมเปอร์น่ะ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Or your whole backwoods kingdom, for that matter.หรืออาณาจักรบ้านนอกของคุณ นั่นแหละที่สำคัญ And When I Die (2011)
It's the story of a young boy who is transported from the ignorant backwoods of East Texas to the 23rd Century, where his genius is not only appreciated, but celebrated.เป็นเรื่องของเด็กน้อยที่สามารถวาร์ปได้ จากป่าลึกแห่งเทคซัสตะวันออก มาสู่ศตวรรษที่ 23 The Thespian Catalyst (2011)
She made the case that if we break down in the middle of nowhere, your Nebraska backwoods skills and brawny hands will give us the best chance to survive in the wild.ทักษะเนบราสก้าบ้านนอก และมือกำยำของคุณ The Love Car Displacement (2011)
Now I'm detoured on some random backwoods path to hell.ในตอนนี้ฉันต้องอ้อมไปอีกเส้น เป็นถนนอ้อมป่าย่ำแย่ๆ Let the Right One In (2010)
What... a-are you guys trying to set the land speed record for backwoods cop stupidity?อะไรเนี่ย... นี่พวกคุณ พยายามจะแข่งกันทำสถิติ ความโง่ของตำรวจบ้านนอกกันหรือไง? Questions and Antlers (2010)
You don't just sit around like some backwoods Irish bumpkin.คุณไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆ Leap Year (2010)
I guess these days nobody gives a crap about some backwoods forest god, huh?ฉันเร่ร่อนมาหลายปี หิว.. กลัว Fallen Idols (2009)
She don't need no damn backwoods witch.หล่อนไม่ต้องการแม่มดหลังป่าหรอกน่า New World in My View (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวป่า[N] forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count unit: คน; เผ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKWOODS    B AE1 K W UH1 D Z
BACKWOODSMAN    B AE1 K W UH1 D Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backwoods    (n) bˈækwudz (b a1 k w u d z)
backwoodsman    (n) bˈækwˈudzmən (b a1 k w u1 d z m @ n)
backwoodsmen    (n) bˈækwˈudzmən (b a1 k w u1 d z m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥地[おうち(P);おくち, ouchi (P); okuchi] (n,adj-no) interior; backwoods; hinterland; back regions; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backwoods \Back"woods"\, n. pl. [Back, a. + woods.]
   The forests or partly cleared grounds on the frontiers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backwoods
   n 1: a remote and undeveloped area [syn: {backwoods}, {back
      country}, {boondocks}, {hinterland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top