Search result for

shed

(111 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shed-, *shed*, sh, she
English-Thai: Longdo Dictionary
watershed(n) ลุ่มน้ำ
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
smashed(adj slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., S. very drunk ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shed[VT] ทำให้ไหล
shed[VT] ฉายแสง, See also: สาดแสง
shed[VT] กำจัด, See also: เอาออก, Syn. discard, eliminate, toss, Ant. keep, retain
shed on[PHRV] ปล่อยให้ไหลลงบน, See also: ตกลงบน, หยดลงบน
shed over[PHRV] ร้องไห้เพราะ, See also: คร่ำครวญเนื่องจาก
shed upon[PHRV] ปล่อยให้ไหลลงบน, See also: ตกลงบน, หยดลงบน, Syn. shed on
shed-load[SL] จำนวนมหาศาล
shed blood[VT] ฆ่า, See also: สังหาร, Syn. murder, slay, slaughter
shed crocodile tears[IDM] แกล้งร้องไห้, See also: แกล้งปาดน้ำตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
shedding(เชด'ดิง) n. การปลด,การปล่อย,การสลัด,การไหลออก,การแยกออก,การกระจาย
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
shed(n) เพิง,โรงนา,กระท่อม,กระต๊อบ
shed(vt) ทิ้ง,ริน,ปล่อย,หลุด,ลอกคราบ,ขับออก
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
bloodshed(adj) เลือดออก
bloodshed(n) การนองเลือด,การฆ่า,การทำลายชีวิต
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน,ไม่อาย,ไม่กระดากใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was shedding blood tearsเขาร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด Portrait of a Beauty (2008)
And each time it rained, it would shed tears of regret.และทุกครั้งที่ฝนตกมันก็เหมือนกับน้ำตาแห่งความโศกเศร้าไหลริน Heartbreak Library (2008)
I was with people who had shed all the inconsequences of earlier life.ผมอยู่กับผู้คนที่สลัดชีวิตก่อนหน้านั้นทิ้งไปหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"He ran toward the sheds where the cows and the horses were kept."เขาวิ่งไปยังเพิงที่ผูกวัวและม้าไว้ Inkheart (2008)
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It was at this point that I realized that my student was finally shedding his defenses.มันคือการที่ฉันตระหนักว่า ท้ายสุดนักเรียนของฉัน ต้องเลิกปิดตัวเอง The Love Guru (2008)
Obsessed with the idea of obtaining the governmental power. They killed each other and shed blood.เจ้าว่ามั้ย Goemon (2009)
And whose blood was shed the most?เชิญต้มข้าต่อหน้าทุกคนเลย Goemon (2009)
Shed two little tears on their shoulders, right?แล้วก็เอาน้ำตาเช็ดหัวไหล่เธอด้วยนะ อย่าลืมล่ะ? The Breath (2009)
Don't shed tears, you beauty.อย่าร้องไห้ไปเลย แม่คนงาม.. The Breath (2009)
Don't shed tears, don't hurt youself, beauty.อย่าร้องไห้ไปเลย.. อย่าทำร้ายตัวเองเลย แม่คนงาม The Breath (2009)
Shed your tears for the others, for they are executioners.ข้าอยากให้แกลอง ด้วยตัวแกเอง Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shedI cannot shed a tear for that horrible man.
shedThe snake sheds its skin.
shedThey shed their blood for their independence.
shedI cannot read this book without shedding tears.
shedClean out the shed and throw away things you don't need.
shedSo great was her joy that she shed tears.
shedThe poor girl shed tears.
shedShe shed crocodile tears over his death.
shedThe raincoat sheds water perfectly.
shedThe trees are already shedding leaves.
shedThey shed tears at the news.
shedShe shed tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิง[N] shed, See also: shack, lean-to, projecting roof, Syn. พะ, พะเพิง, Example: เรือนชั่วคราวนี้เป็นเรือนที่มีห้องเดียว สร้างเป็นเพิงต่อจากยุ้งข้าว, Count unit: เพิง, หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างมีทั้งชนิดชั่วคราวขนาดเล็ก และชนิดถาวร ประกอบด้วยหลังคาปีกเดียว
ฟายน้ำตา[V] shed tears, Thai definition: มีน้ำตาอาบหน้า, น้ำตาไหลออกมามาก
ผลัดใบ[V] shed leaves, Example: ต้นหูกวางผลัดใบในฤดูหนาว, Thai definition: (ใบเก่า) ร่วงไปและมีใบใหม่ขึ้นแทน
ตูบ[N] hut, See also: shed, shanty, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, กระตูบ, Example: เจ้าสุนัขตัวนี้หูตูบข้างหนึ่ง หูตั้งข้างหนึ่ง, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ขนาดเล็ก
กระท่อม[N] hut, See also: shed, hovel, shack, shanty, cottage, Syn. กระต๊อบ, Example: มีชายแก่อาศัยอยู่ในกระท่อมข้างคันนา, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนเล็กๆ ทำพออยู่ได้
กันแสง[V] weep, See also: shed tears, cry, Syn. ร้องไห้, Ant. ยิ้ม, หัวเราะ, Example: พระมเหสีกันแสง, Notes: (ราชาศัพท์)
เพิงหมาแหงน[N] shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles, Example: กระท่อมที่หล่อนอยู่กับยายสร้างแบบเพิงหมาแหงน โดยไม่มีฝากั้นเหมือนกระต๊อบตามท้องนา, Count unit: เพิง, หลัง
เพิงหมาแหงน[N] shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles, Example: กระท่อมที่หล่อนอยู่กับยายสร้างแบบเพิงหมาแหงน โดยไม่มีฝากั้นเหมือนกระต๊อบตามท้องนา, Count unit: เพิง, หลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful   FR: plaisant ; agréable
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy   
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHED    SH EH1 D
SHEDD    SH EH1 D
SHEDS    SH EH1 D Z
SHEDDEN    SH EH1 D AH0 N
SHEDDING    SH EH1 D IH0 NG
SHEDLOCK    SH EH1 D L AA2 K
SHEDRICK    SH EH1 D R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shed    (v) (sh e1 d)
sheds    (v) (sh e1 d z)
shedding    (v) (sh e1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péng, ㄆㄥˊ, ] shed; canopy; shack, #10,449 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] shed the milk teeth; young, #27,490 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] shed or pen for cattle, #264,624 [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] shed tears, #561,944 [Add to Longdo]
散出[sàn chū, ㄙㄢˋ ㄔㄨ, ] shed [Add to Longdo]
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, / ] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shed \Shed\ (sh[e^]d), n. [The same word as shade. See {Shade}.]
   1. A slight or temporary structure built to shade or shelter
    something; a structure often open in front; an
    outbuilding; a hut; as, a wagon shed; a wood shed.
    [1913 Webster]
 
       The first Aletes born in lowly shed. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Sheds of reeds which summer's heat repel. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. (Aeronautics) A covered structure for housing aircraft; a
    hangar.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shed \Shed\, v. i.
   1. To fall in drops; to pour. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such a rain down from the welkin shadde. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To let fall the parts, as seeds or fruit; to throw off a
    covering or envelope.
    [1913 Webster]
 
       White oats are apt to shed most as they lie, and
       black as they stand.         --Mortimer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shed \Shed\, v. t. [imp. & p. p. {Shed}; p. pr. & vb. n.
   {Shedding}.] [OE. scheden, sch?den, to pour, to part, AS.
   sc[=a]dan, sce['a]dan, to pert, to separate; akin to OS.
   sk??an, OFries. sk?tha, G. scheiden, OHG. sceidan, Goth.
   skaidan, and probably to Lith. sk["e]du I part, separate, L.
   scindere to cleave, to split, Gr. ???, Skr. chid, and perch.
   also to L. caedere to cut. [root]159. Cf. {Chisel},
   {Concise}, {Schism}, {Sheading}, {Sheath}, {Shide}.]
   1. To separate; to divide. [Obs. or Prov. Eng.] --Robert of
    Brunne.
    [1913 Webster]
 
   2. To part with; to throw off or give forth from one's self;
    to emit; to diffuse; to cause to emanate or flow; to pour
    forth or out; to spill; as, the sun sheds light; she shed
    tears; the clouds shed rain.
    [1913 Webster]
 
       Did Romeo's hand shed Tybalt's blood? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Twice seven consenting years have shed
       Their utmost bounty on thy head.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To let fall; to throw off, as a natural covering of hair,
    feathers, shell; to cast; as, fowls shed their feathers;
    serpents shed their skins; trees shed leaves.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to flow off without penetrating; as, a tight
    roof, or covering of oiled cloth, sheeds water.
    [1913 Webster]
 
   5. To sprinkle; to intersperse; to cover. [R.] "Her hair . .
    . is shed with gray." --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   6. (Weaving) To divide, as the warp threads, so as to form a
    shed, or passageway, for the shuttle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shed \Shed\, n.
   1. A parting; a separation; a division. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       They say also that the manner of making the shed of
       newwedded wives' hair with the iron head of a
       javelin came up then likewise.    --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of shedding or spilling; -- used only in
    composition, as in bloodshed.
    [1913 Webster]
 
   3. That which parts, divides, or sheds; -- used in
    composition, as in watershed.
    [1913 Webster]
 
   4. (Weaving) The passageway between the threads of the warp
    through which the shuttle is thrown, having a sloping top
    and bottom made by raising and lowering the alternate
    threads.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shed
   adj 1: shed at an early stage of development; "most amphibians
       have caducous gills"; "the caducous calyx of a poppy"
       [syn: {caducous}, {shed}] [ant: {lasting}, {persistent}]
   n 1: an outbuilding with a single story; used for shelter or
      storage
   v 1: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your
      clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off},
      {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}]
   2: pour out in drops or small quantities or as if in drops or
     small quantities; "shed tears"; "spill blood"; "God shed His
     grace on Thee" [syn: {spill}, {shed}, {pour forth}]
   3: cause or allow (a solid substance) to flow or run out or
     over; "spill the beans all over the table" [syn: {spill},
     {shed}, {disgorge}]
   4: cast off hair, skin, horn, or feathers; "our dog sheds every
     Spring" [syn: {shed}, {molt}, {exuviate}, {moult}, {slough}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SHED
     Segmented Hypergraphics EDitor (MS, Windows, ADT)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shed
 
 1. (shed, shedding) dökmek, akıtmak, saçmak, dağıtmak
 2. içine geçirmemek (su)
 3. atlatmak. shed blood kan dökmek. shed tears ağlamak, gözyaşı dökmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top