ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shed

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shed-, *shed*, sh, she
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
watershed(n) ลุ่มน้ำ
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
smashed(adj, slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., Syn. very drunk

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shed(vt) ทำให้ไหล
shed(vt) ฉายแสง, See also: สาดแสง
shed(vt) กำจัด, See also: เอาออก, Syn. discard, eliminate, toss, Ant. keep, retain
shed on(phrv) ปล่อยให้ไหลลงบน, See also: ตกลงบน, หยดลงบน
shed over(phrv) ร้องไห้เพราะ, See also: คร่ำครวญเนื่องจาก
shed upon(phrv) ปล่อยให้ไหลลงบน, See also: ตกลงบน, หยดลงบน, Syn. shed on
shed-load(sl) จำนวนมหาศาล
shed blood(vt) ฆ่า, See also: สังหาร, Syn. murder, slay, slaughter
shed crocodile tears(idm) แกล้งร้องไห้, See also: แกล้งปาดน้ำตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shed(เชด) { shed, shedding, sheds } vt., vi. ปลด, ปล่อย, สลัด, ปลง, ไหล, ไหลออก, หลุด, ร่วง, ลอกคราบ, ขับออก, แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก, ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า, ร่องกระสวย, สันปันน้ำ, เพิง, เพิงเก็บของ, เพิงโรงงาน, กระท่อม, โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
shedding(เชด'ดิง) n. การปลด, การปล่อย, การสลัด, การไหลออก, การแยกออก, การกระจาย
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted, Ant. amateurish, unskilled
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering
bloodshedn. การนองเลือด, การฆ่ากันตาย, การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก, ตกตลึง, หลบอยู่ในป่าละเมาะ
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า, เป็นรูปจาน, ชำรุด, ทรุดโทรม, ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
embellish { embellishedvt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย, สิ้นสุด, เสร็จ, ยุติ, สมบูรณ์, ดีเยี่ยม, ประณีตงดงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
shed(n) เพิง, โรงนา, กระท่อม, กระต๊อบ
shed(vt) ทิ้ง, ริน, ปล่อย, หลุด, ลอกคราบ, ขับออก
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
accomplished(adj) ที่สำเร็จ, ที่เสร็จสิ้น, ที่บรรลุผล, คล่องแคล่ว, ชำนาญ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งอัศจรรย์ใจ
bloodshed(adj) เลือดออก
bloodshed(n) การนองเลือด, การฆ่า, การทำลายชีวิต
distinguished(adj) เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม
finished(adj) ดีเยี่ยม, เรียบร้อย, แนบเนียน, เกลี้ยงเกลา, เสร็จ, สิ้นสุด
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน, ไม่อาย, ไม่กระดากใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was working in the paint shed done that to you.มันเป็นที่ทำงานในโรงสี ทำแบบนั้นกับคุณ In the Name of the Father (1993)
It was the fumes from working in the paint shed done that to you.มันเป็นควันจากการทำงาน ในสีโรงทำแบบนั้นกับคุณ In the Name of the Father (1993)
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ Help! (1965)
- Happy, shed a tear, entertained.มีความสุขหลั่งน้ำตา, ความ บันเทิง ฉันไม่ได้มีภรรยาเลย How I Won the War (1967)
Never shed a tear in public.ไม่หลั่งน้ำตาในที่สาธารณะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's a storage shed, you idiot. No, it's not.ไม่หรอก มันมีผีหรือวิญญาณ หรืออะไรซักอย่าง *batteries not included (1987)
There's a gas pump out by the shed. My uncle keeps it locked.มีปั๊มน้ำมันแถวโรงเก็บของ แต่ลุงผมล๊อกไว้ Night of the Living Dead (1990)
Which I will be happy to shed!ซึ่งทำให้ฉันยินดีที่จะกำจัดแกซะ Mannequin: On the Move (1991)
An aircraft began shedding parts as it flew over Sea haven -ข่าวสดล่าสุด เครื่องบินชิ้นส่วนหลุดกลางอากาศ ขณะบินอยู่เหนือซีเฮฟเว่นเมื่อครู่ The Truman Show (1998)
The wolf sheds her wool.หมาป่า ถอดคราบลูกแกะซะแล้ว Dark Harbor (1998)
Isn't Travis Shed that boy that was picking on you at school last week?นี่มันทราวิสเด็กที่แกล้งลูกเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ Frailty (2001)
-shovel in the shed.- อยู่ในโรงเก็บของ Frailty (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shedClean out the shed and throw away things you don't need.
shedI cannot read this book without shedding tears.
shedI cannot shed a tear for that horrible man.
shedShe shed bitter tears.
shedShe shed crocodile tears over his death.
shedShe shed plentiful tears when her beloved dog was killed in an accident.
shedShe shed tears.
shedShe shed tears while listening to the story.
shedShe tried not to shed tears.
shedSo great was her joy that she shed tears.
shedSuch was her joy that she shed tears.
shedThe poor girl shed tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิง(n) shed, See also: shack, lean-to, projecting roof, Syn. พะ, พะเพิง, Example: เรือนชั่วคราวนี้เป็นเรือนที่มีห้องเดียว สร้างเป็นเพิงต่อจากยุ้งข้าว, Count Unit: เพิง, หลัง, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างมีทั้งชนิดชั่วคราวขนาดเล็ก และชนิดถาวร ประกอบด้วยหลังคาปีกเดียว
ฟายน้ำตา(v) shed tears, Thai Definition: มีน้ำตาอาบหน้า, น้ำตาไหลออกมามาก
ผลัดใบ(v) shed leaves, Example: ต้นหูกวางผลัดใบในฤดูหนาว, Thai Definition: (ใบเก่า) ร่วงไปและมีใบใหม่ขึ้นแทน
ตูบ(n) hut, See also: shed, shanty, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, กระตูบ, Example: เจ้าสุนัขตัวนี้หูตูบข้างหนึ่ง หูตั้งข้างหนึ่ง, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ที่อยู่ขนาดเล็ก
กระท่อม(n) hut, See also: shed, hovel, shack, shanty, cottage, Syn. กระต๊อบ, Example: มีชายแก่อาศัยอยู่ในกระท่อมข้างคันนา, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เรือนเล็กๆ ทำพออยู่ได้
กันแสง(v) weep, See also: shed tears, cry, Syn. ร้องไห้, Ant. ยิ้ม, หัวเราะ, Example: พระมเหสีกันแสง, Notes: (ราชาศัพท์)
เพิงหมาแหงน(n) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles, Example: กระท่อมที่หล่อนอยู่กับยายสร้างแบบเพิงหมาแหงน โดยไม่มีฝากั้นเหมือนกระต๊อบตามท้องนา, Count Unit: เพิง, หลัง
เพิงหมาแหงน(n) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles, Example: กระท่อมที่หล่อนอยู่กับยายสร้างแบบเพิงหมาแหงน โดยไม่มีฝากั้นเหมือนกระต๊อบตามท้องนา, Count Unit: เพิง, หลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
อันเป็นที่รัก[an pen thīrak] (x) EN: cherished
อับจน[apjon] (v) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere  FR: innocent ; non coupable
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (adj) EN: refreshed ; cheerful  FR: plaisant ; agréable
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shed
shedd
sheds
shedden
shedding
shedlock
shedrick

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shed
sheds
shedding

WordNet (3.0)
shed(n) an outbuilding with a single story; used for shelter or storage
shed(v) get rid of, Syn. throw off, cast off, drop, shake off, throw, throw away, cast
shed(v) cast off hair, skin, horn, or feathers, Syn. moult, molt, slough, exuviate
shedder(n) an attacker who sheds or spills blood, Syn. spiller
shedding(n) the process whereby something is shed, Syn. sloughing
caducous(adj) shed at an early stage of development, Syn. shed, Ant. persistent
spill(v) cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over, Syn. shed, disgorge
spill(v) pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities, Syn. shed, pour forth

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Shed

v. i. 1. To fall in drops; to pour. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Such a rain down from the welkin shadde. Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. To let fall the parts, as seeds or fruit; to throw off a covering or envelope. [ 1913 Webster ]

White oats are apt to shed most as they lie, and black as they stand. Mortimer. [ 1913 Webster ]

Shed

n. 1. A parting; a separation; a division. [ Obs. or Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

They say also that the manner of making the shed of newwedded wives' hair with the iron head of a javelin came up then likewise. Sir T. North. [ 1913 Webster ]

2. The act of shedding or spilling; -- used only in composition, as in bloodshed. [ 1913 Webster ]

3. That which parts, divides, or sheds; -- used in composition, as in watershed. [ 1913 Webster ]

4. (Weaving) The passageway between the threads of the warp through which the shuttle is thrown, having a sloping top and bottom made by raising and lowering the alternate threads. [ 1913 Webster ]

Shed

v. t. [ imp. & p. p. Shed; p. pr. & vb. n. Shedding. ] [ OE. scheden, sch&unr_;den, to pour, to part, AS. scādan, sceádan, to pert, to separate; akin to OS. sk&unr_;&unr_;an, OFries. sk&unr_;tha, G. scheiden, OHG. sceidan, Goth. skaidan, and probably to Lith. skëdu I part, separate, L. scindere to cleave, to split, Gr. &unr_;&unr_;&unr_;, Skr. chid, and perch. also to L. caedere to cut. √159. Cf. Chisel, Concise, Schism, Sheading, Sheath, Shide. ] 1. To separate; to divide. [ Obs. or Prov. Eng. ] Robert of Brunne. [ 1913 Webster ]

2. To part with; to throw off or give forth from one's self; to emit; to diffuse; to cause to emanate or flow; to pour forth or out; to spill; as, the sun sheds light; she shed tears; the clouds shed rain. [ 1913 Webster ]

Did Romeo's hand shed Tybalt's blood? Shak. [ 1913 Webster ]

Twice seven consenting years have shed
Their utmost bounty on thy head. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

3. To let fall; to throw off, as a natural covering of hair, feathers, shell; to cast; as, fowls shed their feathers; serpents shed their skins; trees shed leaves. [ 1913 Webster ]

4. To cause to flow off without penetrating; as, a tight roof, or covering of oiled cloth, sheeds water. [ 1913 Webster ]

5. To sprinkle; to intersperse; to cover. [ R. ] “Her hair . . . is shed with gray.” B. Jonson. [ 1913 Webster ]

6. (Weaving) To divide, as the warp threads, so as to form a shed, or passageway, for the shuttle. [ 1913 Webster ]

Shed

n. [ The same word as shade. See Shade. ] 1. A slight or temporary structure built to shade or shelter something; a structure often open in front; an outbuilding; a hut; as, a wagon shed; a wood shed. [ 1913 Webster ]

The first Aletes born in lowly shed. Fairfax. [ 1913 Webster ]

Sheds of reeds which summer's heat repel. Sandys. [ 1913 Webster ]

2. (Aeronautics) A covered structure for housing aircraft; a hangar. [ Webster 1913 Suppl. ]

Shedder

n. 1. One who, or that which, sheds; as, a shedder of blood; a shedder of tears. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) A crab in the act of casting its shell, or immediately afterwards while still soft; -- applied especially to the edible crabs, which are most prized while in this state. [ 1913 Webster ]

Shedding

n. 1. The act of shedding, separating, or casting off or out; as, the shedding of blood. [ 1913 Webster ]

2. That which is shed, or cast off. [ R. ] Wordsworth. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péng, ㄆㄥˊ, ] shed; canopy; shack #10,449 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] shed the milk teeth; young #27,490 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] shed or pen for cattle #264,624 [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] shed tears #561,944 [Add to Longdo]
散出[sàn chū, ㄙㄢˋ ㄔㄨ,  ] shed [Add to Longdo]
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ,   /  ] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
新設[しんせつ, shinsetsu] (n, vs, adj-no) newly organized or established (organised); (P) #1,474 [Add to Longdo]
週刊[しゅうかん, shuukan] (n) published weekly; (P) #1,508 [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] (n) manufactured goods; finished goods; product; (P) #1,526 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
町立[ちょうりつ, chouritsu] (n, adj-no) established by the town #2,115 [Add to Longdo]
出る[でる, deru] (v1, vi) (1) to go out; to exit; to leave; (2) to appear; to come forth; to be published; (3) (See 電話に出る) to answer (the phone or door); (P) #2,621 [Add to Longdo]
勲;功[いさお, isao] (n) distinguished service; meritorious service #3,648 [Add to Longdo]
流れる[ながれる, nagareru] (v1, vi) to stream; to flow (liquid, time, etc.); to run (ink); to be washed away; (P) #3,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top