Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hide แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
122 ผลลัพธ์ สำหรับ hide  HH AY1 D
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hide-, *hide*
Possible hiragana form: ひで

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hide[VT] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด, Syn. conceal, ensconce, seclude, Ant. disclose, expose, reveal
hide[VI] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด
hide[N] หนังสัตว์, See also: หนัง, Syn. leather, pelt, skin
hides[SL] กลอง
hide in[PHRV] ปกคลุมไว้, See also: ซ่อนไว้, แอบไว้
hideous[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant
hideout[N] สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
hide out[PHRV] หลบหนี, See also: ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน, Syn. hide away
hide-out[N] สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
hideaway[N] ที่ซ่อนตัว, See also: ที่หลบภัย, Syn. hideout, refuge, safe house
Hope Dictionary
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
rawhide(รอ'ไฮดฺ) n. หนังที่ยังไม่ได้ฟอก
Nontri Dictionary
hide(n) หนังสัตว์,หนัง
hide(vi,vt) ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม,อำพราง
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
cowhide(n) หนังวัว,แส้
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hides and skins industryอุตสาหกรรมหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Rags cannot hide her gentle grace. ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go... ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He was dragging his left leg and trying to hide it, because he was ashamed. เขาถูกลากขาซ้ายของเขาและพยายามที่จะซ่อนมัน เพราะเขารู้สึกละอายใจ 12 Angry Men (1957)
(# THE BEATLES: "You've Got to Hide Your Love Away") # Here I stand with head in hand นี่ฉันยืนอยู่กับหัวในมือ Help! (1965)
# "Hey, you've got to hide your love away!" เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป Help! (1965)
# "Hey, you've got to hide your love away!" เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป Help! (1965)
# "Hey, you've got to hide your love away!" เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป Help! (1965)
At first, I'll hide behind the trees. ตอนแรก ฉันจะซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ The Little Prince (1974)
Find a place to hide I need you ค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ The Blues Brothers (1980)
I never, never find a place to hide I need you ผมไม่เคย ไม่เคย ค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ The Blues Brothers (1980)
The teacher didn't hide his either. ครูไม่ได้ซ่อนของเ- ขาอย่างใดอย่างหนึ่ง Idemo dalje (1982)
This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. ไม่มีใครฆ่ามันได้ The Thing (1982)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hideA feeling I can't hide.
hideA hideous monster used to live there.
hideAnd they would play hide and go seek.
hideCan you hide me from the police?
hideCockroaches hide themselves during the day.
hideDeath is the ugly fact which Nature has to hide and she hides it well.
hideDr. Hideo Noguchi died in Africa in 1928.
hideHe could not hide his disgust at the task he was to perform.
hideHe couldn't think where to hide it.
hideHideki, he really hadn't settled in here at all and sulked all the time.
hideHide not your light under a bushel. [Bible]
hideHideo turned the steering wheel sharply to avoid the bicyclist.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เก็บอาการ[V] hide the feeling, Syn. เก็บความรู้สึก, Ant. ออกอาการ, Example: คนเจ้าอารมณ์บางคนก็เก็บอาการ แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สนใจในการสังคม, Thai definition: ทนเจ็บโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด หรือโกรธให้ผู้อื่นเห็น
หมกเม็ด[V] hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แอบแฝง[V] hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
แฝงตัว[V] hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แฝงตัว[V] disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ลี้[V] flee, See also: hide, escape, slip away, Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน, Example: สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด, Thai definition: หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา
หดหัว[V] hide, See also: evade, dodge, Syn. หลบ, Example: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า
อม[V] hide, See also: keep to oneself, Example: คนคนนี้มีปัญหา ดูหน้าตาเอาก็รู้ว่าเป็นคนที่ส่อแววอมทุกข์ หาทางออกไม่ได้, Thai definition: ไม่แสดงออกมา, เก็บไว้ภายใน, ไม่เปิดเผย
อำ[V] hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เร้น[V] hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ดอกกล้วยไม้[n.] (døk klūaymai) EN: orchid   FR: orchidée [f]
เอื้อง[n.] (eūang) EN: Dendrobium ; orchid   FR: orchidée [f]
CMU Pronouncing Dictionary
HIDE   HH AY1 D
HIDER   HH AY1 D ER0
HIDES   HH AY1 D Z
HIDEO   HH IH0 D EY1 OW0
HIDEOUT   HH AY1 D AW2 T
HIDEAKI   HH IY2 D EY0 AA1 K IY0
HIDEOUS   HH IH1 D IY0 AH0 S
HIDEAWAY   HH AY1 D AH0 W EY2
HIDEOUTS   HH AY1 D AW2 T S
HIDEBOUND   HH AY1 D B AW2 N D
Oxford Advanced Learners Dictionary
hide  (v) hˈaɪd
hides  (v) hˈaɪdz
hideous  (j) hˈɪdɪəʳs
hide-out  (n) hˈaɪd-aut
hideaway  (n) hˈaɪdəwɛɪ
hide-outs  (n) hˈaɪd-auts
hideaways  (n) hˈaɪdəwɛɪz
hidebound  (j) hˈaɪdbaund
hideously  (a) hˈɪdɪəʳsliː
hide-and-seek  (n) hˌaɪd-n-sˈiːk
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, ] hide; go into hiding; take shelter, #18,038 [Add to Longdo]
暗藏[àn cáng, ㄢˋ ㄘㄤˊ, ] hide; conceal, #21,544 [Add to Longdo]
躲藏[duǒ cáng, ㄉㄨㄛˇ ㄘㄤˊ, ] hide, #24,016 [Add to Longdo]
捉迷藏[zhuō mí cáng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ, ] hide and seek, #43,166 [Add to Longdo]
墨守成规[mò shǒu chéng guī, ㄇㄛˋ ㄕㄡˇ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] hidebound by convention (成语 saw), #55,938 [Add to Longdo]
中田英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄥ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Hidetoshi Nakata, #81,637 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking, #93,480 [Add to Longdo]
Longdo Approved DE-TH
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้
DING DE-EN Dictionary
Versteckspiel {n}hide and seek [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp,v5s) to do without [Add to Longdo]
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
妃殿下[ひでんか, hidenka] Ihre_Kaiserliche_Hoheit [Add to Longdo]
Time: 0.0211 seconds, cache age: 25.204 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม