ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horrendous

HH AO2 R EH1 N D AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horrendous-, *horrendous*, horrendou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horrendous[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าสยดสยอง, Syn. dreadful, horror, scary, Ant. lovely, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horrendous(ฮอเรน'ดัส) adj. น่ากลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
{\pos(194,215)}I considered being a horrendous pain in the ass,ฉันพิจารณาว่ามันน่ากลัว เหมือนแผลที่ก้น Dying Changes Everything (2008)
I made mistakes, horrendous ones, ones that were not worthy of a president, ones that did not meet the standards of excellence that I always dreamed of as a young boy.เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไม่สมควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานของความเป็นเลิศ ที่ผมใฝ่ฝันถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก Frost/Nixon (2008)
No, I didn't say anything about it because I thought it would make a horrendous situation that much worse.เปล่า ฉันไม่พูดอะไร ในเรื่องนี้ เพราะฉันคิดว่า มันเป็นสถานการณ์ ที่ดูน่ากลัวและยิ่งทำ ให้เลวร้ายขึ้น Scary Monsters and Super Creeps (2009)
The Kirkland facebook is open on my desktop, and some of these people have pretty horrendous facebook pics.หน้าจอของผมเปิดเฟสบุ๊ค ของหอเคิร์กแลนด์อยู่ แล้วรูปของบางคนในเฟสบุ๊ค ก็น่าเกลียดซะไม่มี The Social Network (2010)
A day doesn't go by I don't think about subjecting him... to every horrendous torture he's dealt out to others and then end him.ฉันคิดอยู่ตลอดว่า ถ้าเขาตาย ความทรมานที่เขามอบให้แก่ผู้อื่นก็จะจบลง Batman: Under the Red Hood (2010)
Mere hours ago the Green Hornet and a group of his criminal underlings launched a horrendous attack on this building that claimed the life of District Attorney Frank Scanlon.เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน... กรีนฮอร์เนต และแก๊งของเขาได้เปิดฉาก... โจมตีใส่อาคารแห่งนี้... The Green Hornet (2011)
If you know anything that can help us and you're keeping it to yourself, that's as horrendous as what's happening to those children.ถ้าคุณรู้อะไรออกที่พอจะช่วยเราได้ และคุณเก็บไว้ในใจ นั่นมันก็น่ากลัวพอๆกับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กพวกนั้น Foundation (2012)
It wouldn't do to have her body pop up now that Kit Walker has confessed to all those horrendous murders.ไม่มีทางที่ศพเธอจะโผล่ขึ้นมาได้ แล้วตอนนี้คิท วอล์คเกอร์ก็สารภาพ คดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยองนั้นหมดแล้ว The Origins of Monstrosity (2012)
No, no, it's a horrendous piece of shit.ไม่ ไม่ มันเป็นหนังที่กากมากเลย This Is the End (2013)
Five horrendous murders, over 40 different pieces of forensic and physical evidence that tell us that Will Graham can think like a killer because he is one.เหตุฆาตกรรมห้าราย หลักฐาน ทางนิติเวช และกายภาพกว่าสี่สิบชิ้น บ่งว่าวิลล์ แกรห์มคิดเหมือนฆาตกรได้ เพราะว่าเขาเป็นเหมือนพวกมัน Hassun (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRENDOUS HH AO2 R EH1 N D AH0 S
HORRENDOUSLY HH AO2 R EH1 N D AH0 S L IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horrendous \Hor*ren"dous\, a. [L. horrendus.]
   Fearful; frightful. [Obs.] --I. Watts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horrendous
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top