ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猙-, *猙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[猙, zhēng, ㄓㄥ] fierce-looking, ferocious
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  爭 (zhēng ㄓㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狰狞[zhēng níng, ㄓㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] mean and ferocious, #23,197 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking, #93,480 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not a nice place You all look gruesome[CN] 此地烏煙瘴氣,各位又面目 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box (1995)
Notice how he looks fierce at the time of his death[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你看,他死了樣子還是那麼 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
The masks of serpents.[CN] 看起來怪獰的 Hercules (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top