ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repulsive

R IY0 P AH1 L S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repulsive-, *repulsive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repulsive(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, Syn. disgusting, repellent
repulsiveness(n) ความน่ารังเกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
repulsive(adj) น่ารังเกียจ, น่าสะอิดสะเอียน, น่าผลักไส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't think a young girl could ever like... a repulsive little scab like you, do you?เจ้าไม่คิดเหรอว่า สาวน้อยนั่น จะมาสนใจ กับตัวประหลาดน่าเกลียด อย่างเจ้าน่ะ Labyrinth (1986)
But darling. You're not a failure, repulsive or strange at all...แต่ที่รัก ลูกไม่ใช่คนขี้แพ้ น่ารังเกียจ หรือประหลาดเลยสักนิด Show Me Love (1998)
Don't say that! Do you know how ridiculous that sounds? How repulsive that is to God, to everyone?อย่าพูดอย่างนั้นสิ บาปจะติดตัวลูกไปตลอดกาลนะ Latter Days (2003)
What a repulsive boy.เด็กน่ารังเกียจ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You're rather repulsive yourself, Mr. Lutz.คุณเองก็ดูโทรม ไม่ใช่น้อยนะ รุทซ์ The Amityville Horror (2005)
You find me repulsive with plastic surgery?คุณเกลียดที่ฉันทำศัลยกรรม ใช่มั้ยคะ 200 Pounds Beauty (2006)
They're repulsive and scary.มันน่าเกลียด น่าขยะแขยง 200 Pounds Beauty (2006)
You just don't want to be crushed under the weight of a repulsive cow.คุณแค่ไม่อยากจะถูกถล่มด้วยน้ำหนักแม่วัวแบบนี้สินะ Hello, Little Girl (2008)
You don't know the vile, repulsive things they were thinking.ไม่นะ คุณไม่ควรไป Twilight (2008)
When you weren't too repulsive for me To ever want to look at.จะได้ไม่เป็นที่ น่าขยะแขยง สำหรับสายตาฉัน Mattress (2009)
- Am I that repulsive to you?- ฉันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอ The Coffee Cup (2009)
I shuddered at my own idea, attempting to banish this repulsive notion.I shuddered at my own idea, attempting to banish this repulsive notion. Watchmen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียด(adj) disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Thai Definition: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
น่าเกลียดน่ากลัว(adj) disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเกลียดน่ากลัว[nāklīet-nāklūa] (adj) EN: disgusting ; repulsive ; detestable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPULSIVE R IY0 P AH1 L S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repulsive (j) rˈɪpˈʌlsɪv (r i1 p uh1 l s i v)
repulsively (a) rˈɪpˈʌlsɪvliː (r i1 p uh1 l s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恶[kě wù, ㄎㄜˇ ㄨˋ, / ] repulsive; vile; hateful; abominable, #10,939 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstoßungskraft { f }repulsive force [Add to Longdo]
abstoßend { adj } | abstoßender | am abstoßendstenrepulsive | more repulsive | most repulsive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
キモメン[kimomen] (n) (sl) repulsive man [Add to Longdo]
悪食[あくしょく;あくじき, akushoku ; akujiki] (n, vs) eating poor food; eating meat (thus breaking Buddhist rules); eating repulsive things [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
斥力[せきりょく, sekiryoku] (n) repulsion; repulsive force [Add to Longdo]
悍ましい[おぞましい, ozomashii] (adj-i) (uk) disgusting; repulsive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repulsive \Re*pul"sive\ (-s?v), a. [Cf. F. r['e]pulsif.]
   1. Serving, or able, to repulse; repellent; as, a repulsive
    force.
    [1913 Webster]
 
       Repulsive of his might the weapon stood. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Cold; forbidding; offensive; as, repulsive manners.
    [1913 Webster] -- {Re*pul"sive*ly}, adv. --
    {Re*pul"sive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repulsive
   adj 1: offensive to the mind; "an abhorrent deed"; "the obscene
       massacre at Wounded Knee"; "morally repugnant customs";
       "repulsive behavior"; "the most repulsive character in
       recent novels" [syn: {abhorrent}, {detestable},
       {obscene}, {repugnant}, {repulsive}]
   2: possessing the ability to repel; "a repulsive force" [ant:
     {attractive(a)}]
   3: so extremely ugly as to be terrifying; "a hideous scar"; "a
     repulsive mask" [syn: {hideous}, {repulsive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top