ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนัง-, *หนัง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
หนังสือรับรองการทำประโยชน์(n) Certificate of Utilization

Longdo Dictionary ภาษา พม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
စာအုပ္။(n) หนังสือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนัง(n) skin, See also: peel, Syn. ผิวหนัง, Example: งานประติมากรรมประเภทนี้จะใช้หนังสัตว์ได้แก่หนังวัวหนังควายมาแกะสลักเป็นภาพฉลุเรื่องรามเกียรติ์ใช้เล่นหนังตะลุง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่หุ้มเนื้ออยู่, Notes: (ปาก)
หนัง(n) shadow puppet, See also: shadow puppet theatre, Syn. หนังตะลุง, Example: หนังตะลุงได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวาโดยผ่านทางมาเลเซีย, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: การมหรสพอย่างหนึ่งเอาหนังสัตว์มาสลักเป็นภาพ, Notes: (ปาก)
หนัง(n) movie, See also: film, Syn. ภาพยนตร์, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมามีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้, Notes: (ปาก)
หนังตา(n) eyelid, Example: หนังตาของเธอห้อย
หนังจีน(n) Chinese film, See also: Chinese movie, Syn. ภาพยนตร์จีน, Example: ดูหนังจีนโบราณกี่เรื่องๆ ก็เห็นว่ายาจีนรักษาบาดแผล และโรคได้ชะงัดนัก, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพยนตร์ของจีน, Notes: (ปาก)
หนังตลก(n) comedy film, See also: comedy movie, Syn. ภาพยนตร์ตลก, Example: ถ้าเราไปดูหนังตลกในโรงหนัง ถึงจะขำอย่างไร เราก็คงไม่ลงไปนอนหัวเราะจนตัวงอ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพยนตร์ที่ดูแล้วรู้สึกขบขัน, Notes: (ปาก)
หนังยาง(n) plastic band, Syn. ยาง, ยางรัด, หนังยาง, Example: แม่ค้าใช้หนังยางรัดถุงพลาสติกที่ใส่แกง เพื่อนำมาวางขาย, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นยางวงกลมสำหรับรัดของ
หนังสือ(n) letter, Syn. จดหมาย, รายงาน, บันทึก, Example: โรงเรียนมีหนังสือไปถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มาร่วมประชุม, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: จดหมายที่มีไปมา
หนังสือ(์n) book, Syn. ์งานเขียน, สิ่งพิมพ์, Example: ระดับไวยากรณ์วิธีนี้มีผู้พยายามทำขึ้นและเขียนเป็นหนังสือออกมา, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, เอกสาร, บทประพันธ์, ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม
หนังโป๊(n) pornographic film / movie

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังน. ส่วนของร่างกายที่หุ้มเนื้ออยู่, หนังสัตว์ที่เอามาทำเป็นของใช้หรือเป็นอาหาร
หนังการมหรสพอย่างหนึ่งเอาหนังสัตว์มาสลักเป็นภาพ เช่น หนังตะลุง, หนังใหญ่, (ปาก) ภาพยนตร์ เช่น โรงหนัง ถ่ายหนัง ฉายหนัง เล่นหนัง.
หนังน. เรียกขนุนพันธุ์ที่มียวงสีเหลือง เนื้อนุ่มแต่ไม่เหลว ว่า ขนุนหนัง. <i>(ดู ขนุน ๑)</i>.
หนังกลับน. หนังที่ผิวไม่เรียบ มีลักษณะฟูน้อย ๆ คล้ายเนื้อผ้ากำมะหยี่ เช่น เข็มขัดหนังกลับ รองเท้าหนังกลับ, โดยปริยายเรียกสุนัขขี้เรื้อน ว่า สุนัขหนังกลับ.
หนังกลางวัน ๑น. การมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพคล้ายหนังใหญ่ แต่ระบายสีต่าง ๆ เชิดหน้าจอ แสดงในเวลากลางวัน ใช้ปี่พาทย์และเกราะบรรเลงประกอบ ผู้เชิดกับผู้พากย์เป็นคนละคน.
หนังกลางวัน ๑<i>ดูใน หนัง ๑</i>.
หนังกลางวัน ๒น. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด <i>Mangifera indica</i> L. ผลยาว ๆ.
หนังกลางแปลงน. ภาพยนตร์ที่ตั้งจอฉายกลางแจ้ง ไม่เก็บเงินคนดู.
หนังกำพร้าน. หนังที่เป็นผิวชั้นนอกสุดของคนและสัตว์, ผิวหนัง ก็เรียก.
หนังขายยาน. ภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ขายยานำไปเร่ฉายตามที่ต่าง ๆ เพื่อชักจูงให้คนมาดูและซื้อยา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epidermisหนังกำพร้า, ผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidermitisหนังกำพร้าอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicanthusหนังคลุมหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
follicular hyperkeratosis; toadskinหนังคางคก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toadskin; hyperkeratosis, follicularหนังคางคก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperkeratosis, follicular; toadskinหนังคางคก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebra; eyelidหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyelid; palpebraหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blepharoptosisหนังตาตก [ มีความหมายเหมือนกับ ptosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebra frontalis; palpebra, superiorหนังตาบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annualหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Travel guideหนังสือนำเที่ยว [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-A movie.-หนัง. Julie & Julia (2009)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
- Here's your book. - I'm going to school.นี่คือหนังสือของคุณ ฉันกำลัง ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว Rebecca (1940)
I'd like to leave a forwarding address, if they happen to find that book.ฉันอยากจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ เผื่อว่าพวกเขาจะเจอหนังสือนั่น Rebecca (1940)
- The paper, madam.- หนังสือพิมพ์ครับ Rebecca (1940)
- Shall we see these pictures?- เราดูหนังกันดีมั้ย Rebecca (1940)
Well, I put them at the back of one of the drawers in the writing desk.ฉันเอาใส่ลงไปในลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ Rebecca (1940)
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ Rebecca (1940)
Dr. Baker, you may have seen Mr. De Winter's name in the papers recently.หมอเบเกอร์หมู่นี้คุณคงเห็นชื่อ คุณเดอ วินเทอร์ปรากฏในหนังสือพิมพ์ Rebecca (1940)
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัง[nang] (n) EN: leather ; skin ; hide  FR: cuir [ m ] ; peau [ f ]
หนัง[nang] (n) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film  FR: film [ m ] ; cinéma [ m ]
หนัง[nang] (n) EN: shadow puppet ; shadow puppet theatre ; shadow play  FR: théâtre d'ombres [ m ]
หนังกำพร้า[nang kamphrā] (n) EN: epidermis  FR: épiderme [ m ]
หนังตา[nangtā] (n) EN: eyelid  FR: paupière [ f ]
หนังที่มีความรุนแรง[nang thī mī khwām runraēng] (n, exp) EN: violent film  FR: film violent [ m ]
หนังฟอก[nang føk] (x) EN: tan hides
หนังยาง[nang yāng] (n) EN: elastic  FR: élastique [ m ]
หนังยืด[nangyeūt] (n) FR: élastique [ m ]
หนังรัด[nang rat] (n, exp) FR: sangle [ f ] ; lanière [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
get(vt) ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้
bookstore(n) ร้านหนังสือ
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, Syn. rubber band
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Syn. The First Book of Moses

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alligator(n) หนังของสัตว์ชนิดหนึ่ง
almanac(n) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ, Syn. statistical almanac, record, register of the year
Americana(n) หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
annual(n) หนังสือประจำปี, Syn. yearbook, yearly report book
atlas(n) หนังสือแผนที่, See also: สมุดแผนที่, Syn. book of maps
back number(n) หนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เคยตีพิมพแล้วแต่ยังมีค่าอยู่, See also: สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฉบับที่ออกไปแล้ว, Syn. back issue
best-seller(n) หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี
book(n) หนังสือ
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก, Syn. pamphlet
broadsheet(n) หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
act(แอคทฺ) n., vt., vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj., n. -adsorption n.
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
alforja(แอลฟอร์' จะ) n., (pl. -jas) ถุงหนัง
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ, หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)

English-Thai: Nontri Dictionary
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี, หนังสือประจำปี
annual(n) หนังสือประจำปี, หนังสือรายปี
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ, พนักงานเก็บหนังสือ
ball(n) ลูกบอล, ลูกฟุตบอล, ลูกหนัง, การเต้นรำ, งานรื่นเริง, งานบอล
bark(vt) ลอกหนัง, กะเทาะเปลือก, ลอกเปลือก
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bibliotheca(n) ห้องสมุด, รายชื่อหนังสือ
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abnahmebescheinigung { f }; Abnahmeprotokoll { n }(n) หนังสือรับรองการรับรอง, See also: A. ไม่ยอมรับ, เห้นด้วย, Syn. การยินยอม
act(n) หนังสือสัญญา (รัฐศาสตร์)
book(n) หนังสือ
consent letter(n, law) หนังสือแสดงความยินยอม
Deed of Guarantee(n) หนังสือค้ำประกัน
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา
i owe you(n) หนังสือรับสภาพหนี้, Syn. IOU
iou(n) หนังสือยอมรับสภาพหนี้
letter of administration(n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
letter of orderหนังสือสั่งการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
五書[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament
稟議書[りんぎしょ, ringisho] (n) หนังสือเวียนเพื่อขอการรับรอง
通知書[ツウチショ, tsuuchisho] (n) หนังสือแจ้งให้ทราบ
釈義[しゃくぎ, shakugi] หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ, Syn. 訢詁

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
訢詁[くアぢ, ku a ji] (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ในศาสนาต่างๆ (exegesis), See also: S. 釈義
book[ฮิรากะนะ] (n) หนังสือ
手記[しゅき, shuki] หนังสือบริคณห์สนธิ, โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
[ほん, hon, hon , hon] (n) หนังสือ
信用状[しんようじょう, shinyoujou] (n) หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
単行本[たんこうぼん, tankoubon] TH: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ  EN: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] TH: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ  EN: separate volume
[ほん, hon] TH: หนังสือ  EN: book

German-Thai: Longdo Dictionary
Buch(n) |das, pl. Bücher| หนังสือ
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
gegen(präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
gleichzeitig(adj, adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, Syn. zur gleichen Zeit
ins(präp) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
Kino(n) |das, pl. Kinos| โรงหนัง
Lehrbuch(n) |das, pl. Lehrbücher| หนังสือเรียน
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
Kapitel(n) |das, pl. Kapitel| บทในหนังสือ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
torah(n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว, See also: The Old Testament, Syn. Pentateuch

French-Thai: Longdo Dictionary
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la
quel, quelle, quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
cuir(n) |m| หนังสัตว์
cuir de vachette(n) หนังวัว
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
éxgèse(n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top