Search result for

ใหญ่ที่สุด

(28 entries)
(0.3875 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใหญ่ที่สุด-, *ใหญ่ที่สุด*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximusใหญ่ที่สุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Man, that was the biggest screwiest speech in the history...of screwiest speechesมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดคือ screwiest พูด \ Nin ... ประวัติของ screwiest พูด Gas Pills (2008)
Your father was the greatest man I've ever known.พ่อเจ้าเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่ข้าเคยรู้จัก To Kill the King (2008)
'Live by the tenets I have taught you, 'and I believe you will, in time, become the greatest warlock ever.จงฟังคำที่ข้าเคยพร่ำสอน ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ วันหนึ่งเจ้าจะได้เป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล Le Morte d'Arthur (2008)
And even said that practicing happily is her biggest goal...และยังพูดว่าการซ้อมที่มีความสุขคือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเธอ... Beethoven Virus (2008)
This is the greatest day in kung fu history! Just go!เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Kung Fu Panda (2008)
Daddy, what's the greatest thing you ever saw?พ่อคะ พ่อเคยเห็นอะไร ยิ่งใหญ่ที่สุดเหรอคะ The Lazarus Project (2008)
The greatest thing that I ever saw.สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อเคยเห็นเหรอ The Lazarus Project (2008)
Mommy, what's the greatest thing you ever saw?แม่คะ แม่เคยเห็น อะไรยิ่งใหญ่ที่สุดเหรอคะ The Lazarus Project (2008)
That has to be the second biggest slingshot I've ever seen.นั่นต้องเป็นหนังสติ๊กที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ที่ฉันเคยเห็นเลยแหละ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm taking the most incredible dump of all time, man.ฉันเพิ่งปล่อยก้อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I am a grown-up.และข้าก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุด The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใหญ่ที่สุด[adj.] (... yai thīsut) EN: the biggest ... (+ n.)   FR: le plus grand ... (+ n.)
ใหญ่ที่สุดในโลก[xp] (... yai thīsut nai lōk) EN: the biggest ... in the world   FR: le plus grand ... au monde

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master[ADJ] สำคัญที่สุด, See also: ใหญ่ที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
albatross(แอล' บะทรอส. -โทรส) นกทะเลขนาดใหญ่ที่สุดจำพวก Diomedeidae
baso violn. (ไวโอลินขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่ง)
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
big toen. นิ้วเท้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด
capital shipn. เรือรบขนาดใหญ่ที่สุด
caspian sea(แคส'เพียน ซี) n. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ระหว่างยุโรปและเอเซีย
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด

German-Thai: Longdo Dictionary
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top