ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masterless

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masterless-, *masterless*, masterles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What the frick you grinning about, you ronin! (Ronin - masterless samurai, in this case term for someone who failed to get into college)มัวแต่ยิ้มอะไร นายน่ะมันโง่! Episode #1.1 (2006)
Masterless samurai.ซามูไร Masterless 47 Ronin (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masterless (j) mˈaːstələs (m aa1 s t @ l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
素浪人[すろうにん, surounin] (n) poor or lowly masterless samurai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masterless \Mas"ter*less\, a.
   Destitute of a master or owner; ungoverned or ungovernable.
   -- {Mas"ter*less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masterless
   adj 1: having no lord or master; "harsh punishments for sturdy
       vagabonds and masterless men" [syn: {lordless},
       {masterless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top