ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chief

CH IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chief-, *chief*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chief(n) ผู้นำ, See also: หัวหน้า, Syn. leader, head
chief(adj) มีอำนาจสูงสุด, Syn. foremost, highest
chief(adj) สำคัญ, See also: หลัก, Syn. main, leading
chief(sl) นาย, See also: เจ้านาย, Syn. guv'nor
chiefly(adv) อย่างสำคัญที่สุด, See also: อย่างมากที่สุด, Syn. mainly, primarily, principally;
chieftain(n) หัวหน้าเผ่า
chief justice(n) ผู้พิพากษาสูงสุด
chief of staff(n) เสนาธิการ
Chief Executive(n) ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
chief executive officer(n) ผู้บริหารสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief(ชีฟ) n. ผู้นำ, หัวหน้า, นาย -adj. สำคัญที่สุด, หลัก -adv. ส่วนใหญ่, Syn. leader, Ant. underling
chief cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่, นายตรวจใหญ่
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา, อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
chief mournern. เจ้าภาพศพ, ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ
chief of staffเสนาธิการ
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ, หัวหน้าเผ่า, หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chief(adj) เป็นหัวหน้า, เป็นนาย, สำคัญ, เป็นหลัก
chief(n) หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, นาย, ผู้นำ
chiefly(adv) ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยมาก
chieftain(n) ประมุข, หัวหน้าเผ่า, หัวหน้าคณะ, หัวหน้าแก๊ง
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ, ผ้าโพกศีรษะ
mischief(n) อันตราย, ความเสียหาย, ความซน, การประสงค์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief complaintอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief District Officerนายอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chief Judgeผู้พิพากษาหัวหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Justice๑. ประธานศาลสูงสุด (อเมริกัน)๒. ประธานศาลฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Chief Complaintsอาการสำคัญ, อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล, อาการนำ, สาเหตุสำคัญ, อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาหาแพทย์, ปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ [การแพทย์]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief financial officersนักบริหารการเงินอาวุโส [TU Subject Heading]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Chief information officersนักบริหารสารสนเทศ [TU Subject Heading]
Chief Knowledge Officeผู้บริหารสูงสุดที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ขององค์กร [การจัดการความรู้]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด, Example: ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chief executive officerประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Secretary(n) เสนาเอก เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chief Monohan.หัวหน้าโมโนแฮน Dog Eat Dog (2010)
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่ Rebecca (1940)
- You don't believe us, do you? - (Phone rings) - Chief Superintendent.หัวหน้า ริงโก้ โปรด Help! (1965)
Well, you're up awful early. Is the Chief in there?คุณตื่นเช้าจังเลยนะ สารวัตรอยู่ในนั้นเหรอ Jaws (1975)
Chief Brody's office. The medical inspector.ออฟฟิศสารวัตรโบรดี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ชันสูตร Jaws (1975)
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ... Jaws (1975)
Chief Brody!สารวัตรโบรดี้! Jaws (1975)
Chief Brody, you are uptight.สารวัตรโบรดี้ คุณเครียดไปเเล้ว Jaws (1975)
Chief Brody.สารวัตรโบรดี้ Jaws (1975)
Don't worry. The Chief lives on the other side of the island.อย่าห่วง บ้านสารวัตรอยู่อีกด้านของเกาะ Jaws (1975)
Could you tell me how I could find Chief Brody?คุณรู้มั้ยว่าผมจะพบ สารวัตรโบรดี้ได้ที่ไหน Jaws (1975)
Chief Brody? Yes?- สารวัตรโบรดี้ Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chiefAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
chiefChiefly I want you to be more frank.
chiefEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
chiefHe attempted to sidestep a conflict with his chief.
chiefHe has been the chief of his tribe for 35 years.
chiefHe is acting for the chief director.
chiefHe is the chief of a police station.
chiefHe is the chief of my department.
chiefHe's in good odor with the chief.
chiefHe was made to check his papers by the chief.
chiefHe was promoted to section chief.
chiefHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชา(n) chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
ผกก.(n) chief, Syn. ผู้กำกับการ
สวญ.(n) chief of the police station, Syn. สารวัตรใหญ่
เสธ.(n) chief of military staff, See also: C. of S., Syn. เสนาธิการ
หน.(n) chief, Syn. หัวหน้า
นายช่างใหญ่(n) chief engineer, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง
ผู้บริหารระดับสูง(n) chief executive, See also: top executive, Example: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน
เสนาบดี(n) minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
ผู้อำนวยการ(n) director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count Unit: คน
สมุหบัญชี(n) chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[athip] (n) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord
บรรณาธิการอำนวยการ[bannāthikān amnūaykān] (n, exp) EN: editor in chief
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
หัวหน้า[hūanā] (n) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president  FR: chef [ m, f ] ; leader [ m ] (angl.) ; meneur [ m ] ; patron [ m ], patronne [ f ] ; boss [ m ] (fam.) ; président [ m ] ; présidente [ f ] ; dirigeant [ m ] ; dirigeante [ f ]
หัวหน้าช่างกล[hūanā chang kon] (n, exp) EN: chief engineer
หัวหน้าฝูง[hūanā fūng] (n, exp) EN: chief of a herd of animals
หัวหน้าหน่วย[hūanā nūay] (n, exp) EN: section chief
หัวหน้าแผนก[hūanā phanaēk] (n, exp) EN: chief (of a section)
หัวหน้าพ่อครัว[hūanā phøkhrūa] (n) EN: chief  FR: chef [ m ]
หัวหน้าส่วน[hūanā suan] (n, exp) EN: section chief

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHIEF CH IY1 F
CHIEFS CH IY1 F S
CHIEFFO K IY1 F OW0
CHIEFLY CH IY1 F L IY0
CHIEF'S CH IY1 F S
CHIEFS' CH IY1 F S
CHIEFDOM CH IY1 F D AH0 M
CHIEFTAIN CH IY1 F T AH0 N
CHIEFTAINS CH IY1 F T AH0 N Z
CHIEFTAIN'S CH IY1 F T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chief (n) tʃˈiːf (ch ii1 f)
chiefs (n) tʃˈiːfs (ch ii1 f s)
chiefly (a) tʃˈiːfliː (ch ii1 f l ii)
chieftain (n) tʃˈiːftən (ch ii1 f t @ n)
chieftains (n) tʃˈiːftənz (ch ii1 f t @ n z)
chieftaincy (n) tʃˈiːftənsiː (ch ii1 f t @ n s ii)
chieftaincies (n) tʃˈiːftənsɪz (ch ii1 f t @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎng, ㄓㄤˇ, / ] chief; head; elder; to grow; to develop #200 [Add to Longdo]
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ,  ] chief (representative, correspondent etc) #3,955 [Add to Longdo]
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ,  ] chiefly; likelihood #11,208 [Add to Longdo]
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ,    /   ] chief of staff #18,195 [Add to Longdo]
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ,    /   ] chief editor (of newspaper) #18,604 [Add to Longdo]
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ,   /  ] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑 #20,931 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] chief; head #23,045 [Add to Longdo]
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ,   /  ] chief offender; chief culprit #57,417 [Add to Longdo]
魁首[kuí shǒu, ㄎㄨㄟˊ ㄕㄡˇ,  ] chief; first; brightest and best #60,006 [Add to Longdo]
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ,    /   ] chief labor contractor [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schief(adj) เอียง
schief gehen(vi) |ging schief, ist schief gegangen| ผิดพลาดจากที่ควรเป็น เช่น Der Versuch ist schief gegangen. การทดลองล้มเหลว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chefredakteur { m }chief editor [Add to Longdo]
Generalbevollmächtigte { m, f }; Generalbevollmächtigterchief representative [Add to Longdo]
Generalmusikdirektor { m }chief musical director [Add to Longdo]
Hauptrolle { f }chief part; leading part [Add to Longdo]
Polizeipräsident { m }Chief Constable; Chief of Police [ Am. ] [Add to Longdo]
Pressechef { m }chief press officer [Add to Longdo]
Primäre Informationsquelle { f }chief source of information [Add to Longdo]
Stabschef { m }chief of staff [Add to Longdo]
Vorstandsvorsitzende { m, f }; Vorstandsvorsitzender [ econ. ]Chief Executive Officer (CEO) [ Am. ] [Add to Longdo]
Zugführer { m } (Eisenbahn)chief guard [ Br. ]; conductor [Add to Longdo]
OB : OberbürgermeisterChief Burgomaster, Lord mayor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent #292 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) (See 短・1) merit; strong point; (3) superiority; (4) (See 短・2) major (music); (P) #292 [Add to Longdo]
主(P);重[おも, omo] (adj-na, n) (1) (See 主な, 主に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) #295 [Add to Longdo]
官;司;寮;首;長[つかさ, tsukasa] (n) (1) (arch) (usu. 官, 司, 寮) office; official; (2) (usu. 首, 長) chief; head #679 [Add to Longdo]
主要[しゅよう, shuyou] (adj-na, n) chief; main; principal; major; (P) #780 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) president; chief executive; (P) #1,056 [Add to Longdo]
長官[ちょうかん, choukan] (n, adj-no) (arch) (See 四等官) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief #1,886 [Add to Longdo]
長官[ちょうかん, choukan] (n) secretary (government); director; chief; (P) #1,886 [Add to Longdo]
部長[ぶちょう, buchou] (n) (1) head (chief, director) of a section or department; (2) (See 倶楽部) head of a (school) club; head of a (school) team; (P) #1,965 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinary \Or"di*na*ry\, n.; pl. {Ordinaries} (-r[i^]z).
   1. (Law)
    (a) (Roman Law) An officer who has original jurisdiction
      in his own right, and not by deputation.
    (b) (Eng. Law) One who has immediate jurisdiction in
      matters ecclesiastical; an ecclesiastical judge; also,
      a deputy of the bishop, or a clergyman appointed to
      perform divine service for condemned criminals and
      assist in preparing them for death.
    (c) (Am. Law) A judicial officer, having generally the
      powers of a judge of probate or a surrogate.
      [1913 Webster]
 
   2. The mass; the common run. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I see no more in you than in the ordinary
       Of nature's salework.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is so common, or continued, as to be considered
    a settled establishment or institution. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spain had no other wars save those which were grown
       into an ordinary.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which is in ordinary or common use.
    [1913 Webster]
 
       Water buckets, wagons, cart wheels, plow socks, and
       other ordinaries.           --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. A dining room or eating house where a meal is prepared for
    all comers, at a fixed price for the meal, in distinction
    from one where each dish is separately charged; a table
    d'h[^o]te; hence, also, the meal furnished at such a
    dining room. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the odd words they have picked up in a
       coffeehouse, or a gaming ordinary, are produced as
       flowers of style.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He exacted a tribute for licenses to hawkers and
       peddlers and to ordinaries.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) A charge or bearing of simple form, one of nine or
    ten which are in constant use. The {bend}, {chevron},
    {chief}, {cross}, {fesse}, {pale}, and {saltire} are
    uniformly admitted as ordinaries. Some authorities include
    bar, bend sinister, pile, and others. See {Subordinary}.
    [1913 Webster]
 
   {In ordinary}.
    (a) In actual and constant service; statedly attending and
      serving; as, a physician or chaplain in ordinary. An
      ambassador in ordinary is one constantly resident at a
      foreign court.
    (b) (Naut.) Out of commission and laid up; -- said of a
      naval vessel.
 
   {Ordinary of the Mass} (R. C. Ch.), the part of the Mass
    which is the same every day; -- called also the {canon of
    the Mass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chief \Chief\ (ch[=e]n), n. [OE. chief, chef, OF. chief, F.
   chef, fr. L. caput head, possibly akin to E. head. Cf.
   {Captain}, {Chapter}]
   1. The head or leader of any body of men; a commander, as of
    an army; a head man, as of a tribe, clan, or family; a
    person in authority who directs the work of others; the
    principal actor or agent.
    [1913 Webster]
 
   2. The principal part; the most valuable portion.
    [1913 Webster]
 
       The chief of the things which should be utterly
       destroyed.              --1 Sam. xv.
                          21
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) The upper third part of the field. It is supposed
    to be composed of the dexter, sinister, and middle chiefs.
    [1913 Webster]
 
   {In chief}.
    (a) At the head; as, a commander in chief.
    (b) (Eng. Law) From the king, or sovereign; as, tenure in
      chief, tenure directly from the king.
 
   Syn: Chieftain; captain; general; commander; leader; head;
     principal; sachem; sagamore; sheik.
 
   Usage: {Chief}, {chieftain}, {Commander}, {Leader}. These
      words fluctuate somewhat in their meaning according to
      circumstances, but agree in the general idea of rule
      and authority. The term chief is now more usually
      applied to one who is a head man, leader, or commander
      in civil or military affairs, or holds a hereditary or
      acquired rank in a tribe or clan; as, the chief of
      police; the chief of an Indian tribe. A chieftain is
      the chief of a clan or tribe, or a military leader. A
      commander directs the movements of or has control over
      a body of men, as a military or naval force. A leader
      is one whom men follow, as in a political party, a
      legislative body, a military or scientific expedition,
      etc., one who takes the command and gives direction in
      particular enterprises.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chief \Chief\, a.
   1. Highest in office or rank; principal; head. "Chief
    rulers." --John. xii. 42.
    [1913 Webster]
 
   2. Principal or most eminent in any quality or action; most
    distinguished; having most influence; taking the lead;
    most important; as, the chief topic of conversation; the
    chief interest of man.
    [1913 Webster]
 
   3. Very intimate, near, or close. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A whisperer separateth chief friends. --Prov. xvi.
                          28.
 
   Syn: Principal; head; leading; main; paramount; supreme;
     prime; vital; especial; great; grand; eminent; master.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chief
   adj 1: most important element; "the chief aim of living"; "the
       main doors were of solid glass"; "the principal rivers of
       America"; "the principal example"; "policemen were
       primary targets"; "the master bedroom"; "a master switch"
       [syn: {chief(a)}, {main(a)}, {primary(a)},
       {principal(a)}, {master(a)}]
   n 1: a person who is in charge; "the head of the whole
      operation" [syn: {head}, {chief}, {top dog}]
   2: a person who exercises control over workers; "if you want to
     leave early you have to ask the foreman" [syn: {foreman},
     {chief}, {gaffer}, {honcho}, {boss}]
   3: the head of a tribe or clan [syn: {headman}, {tribal chief},
     {chieftain}, {chief}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top