ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masterful

M AE1 S T ER0 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masterful-, *masterful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masterful(adj) เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด, Syn. perfect, skillful
masterful(adj) ที่ใช้อำนาจ, See also: ที่วางอำนาจ, ที่ชอบข่ม, Syn. authoritarian, commanding
masterfully(adv) อย่างเชี่ยวชาญ
masterfulness(n) ความเชี่ยวชาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masterful(มาส'เทอะฟูล) adj. มีความเป็นนาย, มีอำนาจ, วางอำนาจ, ครอบงำ, เชี่ยวชาญ, เก่ง., See also: masterfully adv. masterfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
masterful(adj) เป็นนาย, เก่ง, มีอำนาจ, ครอบงำ, เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While I appreciate your masterful legal theory...ผมชื่นชมจังไอ้ทฤษฎีแจ่มแหว่มของคุณเนี่ย Legally Blonde (2001)
Masterful deduction, Sherlock.เข้าใจคิดนี่เชอร์ล็อก All Dogs Go to Heaven (2010)
Aw, you're a natural fit for something like this, what with your impeccable taste and masterful way of giving orders.เธอช่างเหมาะกับอะไรแบบนี้จริง ด้วยรสนิยมที่ไม่มีที่ติของเธอ ความเป็นผู้นำที่สั่งการได้ The Kids Stay in the Picture (2011)
It was a masterful performance.มันเป็นการแสดงที่สุดยอดเลยแหละ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Masterful job, Sidney, top to bottom.ชิ้นโบว์แดงเลย ซิดนี่ย์ ให้หมดลูกเลยนะ Fruit of the Poisonous Tree (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอำนาจ[mī amnāt] (adj) EN: powerful ; masterful  FR: puissant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MASTERFUL M AE1 S T ER0 F AH0 L
MASTERFULLY M AE1 S T ER0 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masterful (j) mˈaːstəfəl (m aa1 s t @ f @ l)
masterfully (a) mˈaːstəfəliː (m aa1 s t @ f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful [Add to Longdo]
名人芸[めいじんげい, meijingei] (n) masterful performance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masterful \Mas"ter*ful\, a.
   1. Inclined to play the master; domineering; imperious;
    arbitrary. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the skill or power of a master; indicating or
    expressing power or mastery.
    [1913 Webster]
 
       His masterful, pale face.       --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masterful
   adj 1: having or revealing supreme mastery or skill; "a
       consummate artist"; "consummate skill"; "a masterful
       speaker"; "masterful technique"; "a masterly performance
       of the sonata"; "a virtuoso performance" [syn:
       {consummate}, {masterful}, {masterly}, {virtuoso(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top