ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณผู้ชาย

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณผู้ชาย-, *คุณผู้ชาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณผู้ชาย[N] master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, why, you're little men!ทำไมทำไมคุณผู้ชายน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
He was always giving her expensive gifts, the whole year round.คุณผู้ชายมักจะให้ของขวัญราคาเเพงกับคุณนายเสมอ Rebecca (1940)
Sometimes she and Mr. De Winter didn't come home until dawn.บางครั้งคุณผู้ชายกับคุณนาย ก็ไม่กลับมาจนกว่าฟ้าสาง Rebecca (1940)
You tried to take her place, you let him marry you.คุณพยายามจะมาแทนที่คุณนาย คุณยอมเเต่งงานกับคุณผู้ชาย Rebecca (1940)
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย Rebecca (1940)
He doesn't need you. He's got his memories.คุณผู้ชายไม่จําเป็นต้องมีคุณ ท่านมีความทรงจําของท่านเองอยู่เเล้ว Rebecca (1940)
He doesn't love you.คุณผู้ชายไม่ได้รักคุณ ท่านอยากจะอยู่ตามลำพังกับคุณนายอีกครั้ง Rebecca (1940)
So, like the gentleman of the old school that he is, he killed her.เเล้วก็เหมือนคุณผู้ชายหัวโบราณ เขาก็เลยฆ่าหล่อนเสีย Rebecca (1940)
I pronounce you man and wifeฉันออกเสียงคุณผู้ชายและภรรยา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Once you step out of the sunlight into the narrow corridors it's time to protect your nuts, guys.เมื่อคุณก้าวออกจากแสงแดดเป็นทางเดินแคบ ... ... มันถึงเวลาที่จะปกป้องถั่วของคุณผู้ชาย Bloodsport (1988)
Yeah, you, man.ใช่คุณผู้ชาย Bloodsport (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
Herr(n) |der, pl. Herren| คุณผู้ชาย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top