ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lessen*

L EH1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lessen, -lessen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lessen(vt) บรรเทา, See also: แบ่งเบา, คลาย
lessen(vi) ลดลง, See also: ลด, ต่ำลง, น้อยลง, Syn. decrease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lessenEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
lessenSally earns her living by giving piano lessens.
lessenShe takes cooking lessens once a week.
lessenShe tried to lessen her expenses.
lessenThe noise lessened gradually.
lessenThe pain has lessened a little.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว(v) reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai Definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
เพลาลง(v) decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
เบาบาง(v) lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
ลดน้อยลง(v) decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai Definition: ลดปริมาณลงไป
ย่น(v) shorten, See also: save, reduce, cut down, diminish, lessen, Syn. ร่น, ย่นย่อ, Example: วิธีใหม่จะย่นระยะเวลาในการอนุมัติให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่, Thai Definition: ร่นให้สั้นหรือให้เร็วเข้า เช่น ย่นหนทาง ย่นเวลา
ผ่อนปรน(v) lessen, See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient, Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น, Example: ตัวแทนบริษัทยอมผ่อนปรนตอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม, Thai Definition: แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง
ลง(v) drop, See also: decrease, lessen, be reduced, Syn. ลด, Ant. เพิ่ม
ลด(v) reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai Definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ลดทอน(v) reduce, See also: diminish, lessen, Syn. ตัดทอน, Ant. เพิ่มเติม, Example: การปราบปรามกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใน มีเป้าหมายเพื่อลดทอนการขยายตัวของกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดรายใหญ่
ลดเหลือ(v) reduce to, See also: lessen, Example: ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ฯ ได้มีการปรับอัตราภาษีขาเข้า โดยลดเหลือร้อยละ 0-5
ยอแสง(v) shine duskily, See also: lessen the ray, Thai Definition: ปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์อ่อนแสงลงในเวลาจะพลบค่ำ
ยอแสง(v) shine duskily, See also: lessen the ray, Thai Definition: ปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์อ่อนแสงลงในเวลาจะพลบค่ำ
ถอย(v) decrease, See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken, Syn. ลดลง, Example: ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ
รอนๆ(adj) fading, See also: lessening, Example: เราออกมาจากป่า ขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสงรอนๆ, Thai Definition: อ่อนแสง (ใช้แก่พระอาทิตย์เวลาใกล้ค่ำ)
ย่อย่น(v) shorten, See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease, Syn. ย่นย่อ, Thai Definition: ทำให้สั้น
ปลดเปลื้อง(v) release, See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate, Syn. ทำให้หลุดพ้น, บรรเทา, ช่วยเหลือ, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
การผ่อนปรน(n) lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai Definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
จาง(v) decrease, See also: lessen, Syn. ลดลง, น้อยลง, Example: กลิ่นไม่ดีที่โชยมาตอนหัวค่ำจางไปหมดแล้ว
ย่อหย่อน(v) decrease, See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside, Syn. ถดถอย, Example: การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้
ริดรอน(v) lessen, See also: decrease, diminish, reduce, Example: สามีมักริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นภรรยา ไม่ให้มีอำนาจในครอบครัว, Thai Definition: ตัดทอนออกไป
เสื่อม(v) depreciate, See also: lessen, decrease, belittle, grow worse, Syn. น้อยลง, ลด, ลดลง, ถอยลง, Example: การเก็บสต๊อคนานเกินไป อาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพได้, Thai Definition: น้อยลง, หย่อนลง
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
จืดจาง(v) lessen, See also: reduce, be less important, Syn. คลายรัก, เหินห่าง, Ant. เข้มข้น, Example: เมื่อกลับมาพบกันใหม่อีกความรักของผมก็จะจืดจางลง
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
บางเบา(v) decrease, See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish, Syn. เบาบาง, Example: ปัญหาของสังคมมนุษย์จะแก้ไขให้บางเบาได้ก็น่าจะด้วยความพยายามของมนุษย์, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
จาง[jāng] (v) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned  FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จืดจาง[jeūtjāng] (v) EN: lessen ; reduce ; be less important
การยืดหยุ่น[kān yeūtyun] (n) EN: lessening
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนตัว[øntūa] (v) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease
เพลา[phēlā = phlao] (v) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax
เพลาลง[phēlā long = phlao long] (v, exp) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อนปรน[phǿnpron] (v) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; be lenient  FR: faire des concessions
ปลดเปลื้อง[plotpleūang] (v) EN: release ; liberate ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate  FR: libérer ; débarrasser
รอน ๆ[røn røn] (adj) EN: fading ; lessening
ถดถอย[thotthøi] (v) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit
ย่น[yon] (v) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save  FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
ย่อย่น[yøyon] (v) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease  FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
LESSEN L EH1 S AH0 N
LESSENS L EH1 S AH0 N Z
LESSENED L EH1 S AH0 N D
LESSENING L EH1 S AH0 N IH0 NG
SLESSENGER S L EH1 S EH0 N G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lessen (v) lˈɛsn (l e1 s n)
lessens (v) lˈɛsnz (l e1 s n z)
lessened (v) lˈɛsnd (l e1 s n d)
lessening (v) lˈɛsnɪŋ (l e1 s n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
减少[jiǎn shǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄠˇ, / ] to lessen; to decrease; to reduce; to lower #810 [Add to Longdo]
裁减[cái jiǎn, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] to reduce; to lessen; to cut down #24,517 [Add to Longdo]
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verkleinernto lessen [Add to Longdo]
vermindern | verminderndto lessen | lessening [Add to Longdo]
verringerndlessening [Add to Longdo]
verringertlessened [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減殺[げんさい, gensai] (n,vs) lessening; diminishing; reducing [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P) [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top