หรือคุณหมายถึง %hopeleß%?
Search result for

*hopeless*

(121 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hopeless, -hopeless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopeless[ADJ] ซึ่งสิ้นหวัง, See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง, Syn. forlorn, Ant. hopeful
hopelessness[N] ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising

English-Thai: Nontri Dictionary
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is really hopeless when talking about this bad bloodหมดหวังเมื่อพูดเรื่องนั้น Iljimae (2008)
Oh Loveday, this is all hopeless..โอ เลิฟเดย์ ความหวังหมดสิ้นแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
I'm a hopeless student. Hello?ผมเป็นนักศึกษาที่แย่จริงๆ สวัสดีครับ? My Sassy Girl (2008)
Hopeless. It is hopeless.หมดหวัง หมดหวังที่สุด The Forbidden Kingdom (2008)
So hopeless.ไม่มีหวัง Made of Honor (2008)
It was a time of people sitting together, bound together by a common feeling of hopelessness.มันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คน นั่งรวมกลุ่มกัน ผูกพันกัน ด้วยความรู้สึกที่หมดหวังเช่นเดียวกัน Doubt (2008)
The hopeless emptiness?ความว่างเปล่าสิ้นหวัง? Revolutionary Road (2008)
We're running from the hopeless emptiness of the whole life here, right?เรากำลังวิ่งออกมาจากความว่างเปล่าสิ้นหวังของชีวิตทั้งชีวิตที่นี่ใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
Plenty of people are on to the emptiness, but it takes real guts to see the hopelessness.ตอนนี้คุณได้บอกว่ามัน มากมายของผู้คนที่จะอยู่ในความว่างเปล่า แต่มันต้องใช้ความกล้าจริงที่จะเห็นความสิ้นหวัง Revolutionary Road (2008)
You figure it's more comfy here in the old hopeless emptiness after all, huh?คุณคิดว่ามันเป็นความสะดวกสบายมากขึ้น ที่นี่ในความว่างเปล่าสิ้นหวังเก่าหลังจากทั้งหมดฮะ? Revolutionary Road (2008)
The Generator's broken. It's hopeless.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพังแล้ว มันหมดหวัง City of Ember (2008)
Your new hopeless obsession might be at this very party.Your new hopeless obsession might be at this very party. I Love You, Beth Cooper (2009)
hopelessness, so it cannot be God, but it canความสิ้นหวัง ดังนั้นมันไม่สามารถเป็นพระเจ้า แต่มันสามารถ The Fourth Kind (2009)
"IT ALL SEEMED SO HOPELESS,มันเหมือนกับว่าวิลเลี่ยมสารภาพว่าเค้ารู้สึกไม่เต็ม Soul Mates (2009)
I realized that in my downward spiral of hopelessness,ผมตระหนักถึงการตกต่ำของผม ต่อความหดหู่สิ้นหวัง Smite (2009)
Hopeless outcasts...สิ้นหวัง โดดเดี่ยว... Gokusen: The Movie (2009)
Hopeless?สิ้นหวัง ? If It's Only in Your Head (2009)
I'm hapless, i'm hopeless.ฉันอาภัพ ฉันสิ้นหวัง The End (2009)
Only temporary relief from hopelessness. "มีเพียงการบรรเทาเพียงชั่วคราว จากความสิ้นหวัง" Hopeless (2009)
And you are hopeless.She's completely out of your league.แล้วคุณก็สิ้นหวัง เธอไม่ได้เป็นคู่แข่งคุณแล้วแหละ Invest in Love (2009)
Oh,i'm hopeless,huh?โอ้ ผมหมดหวังแล้ว ฮืม? Invest in Love (2009)
It's hopeless.หมดหวัง Dan de Fleurette (2009)
"and that your situation is not as hopeless as you think."และในสถานการณ์ของคุณ ไม่ได้หมดหวัง อย่างที่คุณคิด The Gift (2009)
Maybe you should tell him you're hopelessly in love with him.ว่าเธอรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ชีวิตมัธยมมันไม่ง่ายเลยสินะ? Football, Feminism and You (2009)
My creation was hopelessly flawed and indeed dangerous, for it lacked a human soul, and could easily be corrupted by those who controlled it.การสร้างของฉันมีข้อบกพร่อง อย่างสิ้นหวังและเป็นอันตรายจริงๆ ไม่มีจิตวิญญาณของมนุษย์ และอาจได้รับความเสียหายจากผู้ ที่ควบคุมได้ง่าย 9 (2009)
- I'm finished. It's hopeless.-ฉันหมดแล้ว มันสิ้นหวัง Centurion (2010)
- Hopeless?-สิ้นหวัง หรือ Centurion (2010)
Hopeless is what they sing songs about, write poems about.สิ้นหวัง คือสิ่งที่ผู้คนร้องเพลงถึง แต่งกลอนถึง Centurion (2010)
Hopeless is the stuff of legend, Bothos. And being a legend will get you laid.สิ้นหวัง ไม่เคยทำให้ใครเป็นตำนาน เป็นการเป็นตำนานจะทำให้นายได้แอ้มสาว Centurion (2010)
And no matter what I do, no matter how hopeless I am no matter how confused, that guilt is always there reminding me of the truth.และไม่ว่าสิ่งที่ฉันทำไม่ว่าสิ้นหวังฉัน ... ... ไม่ว่าสับสนความรู้สึกผิดที่อยู่เสมอมี ... ... เตือนฉันของความเป็นจริง Inception (2010)
I am hopeless without my wife.พอไม่มีคุณ... The Next Three Days (2010)
Hopeless.ฉันอ่านไม่ได้ The King's Speech (2010)
Hopeless!ถ้าไม่พยายาม ท่านจะต้องจ่ายเงินผม The King's Speech (2010)
Tis a consummation hopeless. "สิ่งที่คุณต้องการจะแก้ไข ใช้ได้ในปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น The King's Speech (2010)
Hopeless!แค่นั้นก็เพียงพอ The King's Speech (2010)
I do a pretty good job of being in denial... about the hopelessness of my condition.ฉันไม่ยอมรับ ร่างกายของฉัน Dream On (2010)
Who says it's hopeless?ใครบอกว่าสิ้นหวัง? Dream On (2010)
They're going to operate next week, but it's probably hopeless.พวกเขาจะเริ่มจัดการมันในสัปดาห์หน้า แต่มันก็อาจจะสิ้นหวัง Arrietty (2010)
No, I'm still hopelessly stuck on that.เปล่าๆ ฉันยังคิดเรื่องนั้นไม่ออก The Einstein Approximation (2010)
I thought Bartowski was hopeless.สงสัยบาร์ทาวสกี้จะหมดหวังเสียแล้ว Chuck Versus the Role Models (2010)
I do. It fails as drama/science fiction, and it's hopelessly derivative.ถูกต้อง มันไม่คู่ควรเป็นหนังวิทยาศาสตร์ The Large Hadron Collision (2010)
Now I'm hopelessly intrigued with these cds.ตอนนี้ผมจนปัญญาที่คิดจะต่อต้านซีดีพวกนี้ Northwest Passage (2010)
Your situation is hopeless, Skywalker.สิ้นหวังแล้ว สกายวอล์คเกอร์ สถานการณ์ของเจ้า Bounty Hunters (2010)
♪ Is there a place for the hopeless sinner ♪#ใช่ที่ของผู้สิ้นหวังหรือไม่# Never Been Kissed (2010)
I do, and you'll fall hopelessly in love and give her your heart.จริงสิ นายตกหลุมรักหัวปักหัวปำ และมอบหัวใจให้เธอ The Spaghetti Catalyst (2010)
It was hopeless.หมดหวังแล้วล่ะ Hanamizuki (2010)
I might be hopeless already.บางทีฉันคงจะหมดหวังแล้ว Hanamizuki (2010)
It already seems hopeless for our family.ดูเหมือนจะหมดหวังแล้วสำหรับครอบครัวเรา Hanamizuki (2010)
The doormen are hopeless gossips.คนเปิดประตูซุบซิบกันใหญ่ The Undergraduates (2010)
Does anyone else know what a hopeless romantic you are?มีใครรู้รึเปล่าว่า คุณเป็นคนโรแมนติคแค่ไหน? I Know Who You Are (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopelessBy the way, my English is absolutely hopeless.
hopelessI'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.
hopelessMy dad's estranged. (Because mum's hopeless).
hopelessThe housing situation seemed quite hopeless.
hopelessThe situation is hopeless.
hopelessYou are hopeless.
hopelessYou had better not take such a hopeless view of life.
hopelessYour division was highly praised for fighting well in the midst of a hopeless conflict.
hopelessYou really are hopeless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดท่า[ADV] desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
หมดอาลัยตายอยาก[V] be hopeless, See also: have no hope, Syn. สิ้นหวัง, หมดหวัง, Ant. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ, Example: ทำไมมานั่งหมดอาลัยตายอยากอยู่ตรงนี้ล่ะ, Thai definition: สิ้นหวังทั้งปวง
เข้าตาจน[V] be in a hopeless, See also: be in an impasse, have no way out, Example: สถานการณ์ของพรรคกำลังเข้าตาจนอยู่เช่นนี้ ยังจะมาทะเลาะกันอีก, Thai definition: หมดทางไป, หมดทางแก้ไข
ความหมดหวัง[N] desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ความสิ้นหวัง[N] hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1,000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541
สิ้นคิด[ADJ] desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
ทอดอาลัย[V] despair, See also: be hopeless, Syn. หมดอาลัย, หมดหวัง, ท้อใจ, ท้อแท้, สิ้นหวัง, Example: เขาทอดอาลัย และเบื่อหน่ายที่จะต้องทนอยู่อย่างนี้ต่อไป, Thai definition: ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้งๆ ที่ยังมีใจผูกพันหรือมีความเสียดายอยู่
หมดรูป[ADV] desperately, See also: hopelessly, Example: ฮิตเลอร์อารมณ์เสียอย่างหนักเมื่อเจอไวรัสกินฐานข้อมูลเสียหายยับเยินจนทำให้เยอรมันแพ้หมดรูป, Thai definition: ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
หมดหวัง[adj.] (mot wang) EN: hopeless ; desperate   FR: désespéré ; sans espoir

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPELESS    HH OW1 P L AH0 S
HOPELESSLY    HH OW1 P L AH0 S L IY0
HOPELESSNESS    HH OW1 P L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopeless    (j) (h ou1 p l i s)
hopelessly    (a) (h ou1 p l i s l ii)
hopelessness    (n) (h ou1 p l i s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoffnungslosigkeit {f}hopelessness [Add to Longdo]
Trostlosigkeit {f}hopelessness [Add to Longdo]
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless [Add to Longdo]
hoffnungslos {adv}hopelessly [Add to Longdo]
verzweifelt {adv}hopelessly [Add to Longdo]
An ihm ist Hopfen und Malz verloren.He's hopeless. [Add to Longdo]
Bei ihm ist Hopfen und Malz verloren.He's a dead loss.; He is hopeless. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
音痴[おんち, onchi] (n,adj-no) (1) tone-deafness; amusia; having no ear for music; (adj-na) (2) tone-deaf; off-key; (suf) (3) having no sense (of something); being hopeless (when it comes to something); (P) [Add to Longdo]
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P) [Add to Longdo]
機械音痴[きかいおんち, kikaionchi] (n) mechanical ineptitude; being hopeless with machines [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P) [Add to Longdo]
見切りを付ける;見切りをつける[みきりをつける, mikiriwotsukeru] (exp,v1) to give up as hopeless; to wash one's hands (of someone or something) [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]
行けない[いけない, ikenai] (exp) (1) (uk) wrong; not good; of no use; (2) hopeless; past hope; (3) must not do; (P) [Add to Longdo]
行けません[いけません, ikemasen] (exp) (1) (uk) (See 行けない・1) wrong; not good; of no use; (2) (See 行けない・2) hopeless; past hope; (3) (See 行けない・3) must not do; (P) [Add to Longdo]
匙を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
仕様の無い;仕様のない[しようのない, shiyounonai] (adj-i) hopeless; good-for-nothing; incorrigible [Add to Longdo]
死に体[しにたい, shinitai] (n) losing posture (sumo); hopeless situation; (P) [Add to Longdo]
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P) [Add to Longdo]
世話がない[せわがない, sewaganai] (exp,adj-i) simple matter; problem free; hopeless; the end (i.e. leaving one at a loss of words) [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n,vs,adj-no) despair; hopelessness; (P) [Add to Longdo]
絶望的[ぜつぼうてき, zetsubouteki] (adj-na) desperate; hopeless [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible [Add to Longdo]
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind [Add to Longdo]
俎板の鯉;俎の鯉[まないたのこい, manaitanokoi] (exp) confronted with a hopeless situation; about to be cut off (e.g. in a battle) and unable to do anything [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, / ] desperation; forlorn; hopeless, #6,078 [Add to Longdo]
庸人自扰[yōng rén zì rǎo, ㄩㄥ ㄖㄣˊ ㄗˋ ㄖㄠˇ, / ] to feel hopelessly worried or get in trouble for imaginary fears, #35,939 [Add to Longdo]
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, ] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless, #43,429 [Add to Longdo]
病入膏肓[bìng rù gāo huāng, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ ㄍㄠ ㄏㄨㄤ, ] lit. the disease has attacked the vitals (成语 saw); fig. beyond cure; the situation is hopeless, #49,796 [Add to Longdo]
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless, #52,251 [Add to Longdo]
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast, #60,678 [Add to Longdo]
进退失据[jìn tuì shī jù, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄨㄟˋ ㄕ ㄐㄩˋ, 退 / 退] no room to advance or to retreat (成语 saw); at a loss; in a hopeless situation, #109,182 [Add to Longdo]
大厦将倾[dà shà jiāng qīng, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄧㄥ, / ] great mansion on the verge of collapse (成语 saw); hopeless situation, #121,351 [Add to Longdo]
付之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case, #964,886 [Add to Longdo]
付之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case, #964,886 [Add to Longdo]
破碗破摔[pò wǎn pò shuāi, ㄆㄛˋ ㄨㄢˇ ㄆㄛˋ ㄕㄨㄞ, ] lit. to smash a cracked pot; fig. to treat oneself as hopeless and act crazily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeless \Hope"less\, a.
   1. Destitute of hope; having no expectation of good;
    despairing.
    [1913 Webster]
 
       I am a woman, friendless, hopeless.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable;
    desperate; as, a hopeless cause.
    [1913 Webster]
 
       The hopelessword of "never to return"
       Breathe I against thee, upon pain of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Unhoped for; despaired of. [Obs.] --Marston. --
    {Hope"less*ly}, adv. -- {Hope"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top