ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความหวัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหวัง-, *ความหวัง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวัง(n) hope, See also: wish, expectation, will, desire, Syn. ความปรารถนา, Example: แม่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้, Thai Definition: การคาดว่าจะได้
ความหวังดี(n) goodwill, See also: good wishes, concernedness, Syn. ความปรารถนาดี, Example: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาด, Thai Definition: การคิดอย่างเป็นมิตร
ความหวังลมๆ แล้งๆ(n) forlorn hope, Example: ผมได้แต่ตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าสักวันหนึ่งท่านคงเข้าใจผม, Thai Definition: สิ่งที่คาดหวังซึ่งเลื่อนลอย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปดังที่หวังหรือไม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must. It's our only hope.คุณต้องไป มันเป็นความหวังเดียว The Great Dictator (1940)
Hope...ความหวัง... The Great Dictator (1940)
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ The Great Dictator (1940)
what hope do we have of truly capturing this reality?เราเหลือความหวังอะไรบ้างหรือ? จากความเป็นจริงเหล่านี้ Night and Fog (1956)
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
I'm still thinking of you all, and so are you, I fondly hopes, alive, and all the kiddies still at home, to whom I send my very best.และฉันยังคงคิดของคุณทั้งหมด และเพื่อให้มีคุณฉันด้วยความ รักความหวังยังมีชีวิตอยู่ และเด็ก ๆทั้งหมดยังคงอยู่ที่ บ้าน How I Won the War (1967)
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ. How I Won the War (1967)
All the hopes and dreams I lived amongความหวังและความฝันที่ฉันมีในชีวิต The Little Prince (1974)
All the hopes and dreams I lived amongความหวังและความฝันที่ฉันมีในชีวิต The Little Prince (1974)
The boy's hopeless at masturbation, he needs a lessonที่ไร้ความหวังของเด็กผู้ชายที่การกระทำกามอัตโนมัติ, \ Nhe ความต้องการบทเรียน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mr Striker is the only hope we got.คุณสไตรค์เกอร์คือความหวังเดียวที่เรามี Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวัง[khwāmwang] (n) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire  FR: espoir [ m ] ; espérance [ f ] ; désir [ m ] ; attente [ f ]
ความหวังข้างหน้า[khwāmwang khāng-nā] (n, exp) EN: prospect  FR: perspective [ f ] ; attente [ f ] ; espoir [ m ]
ความหวังดี[khwāmwang dī] (n, exp) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness
ความหวังลมๆ แล้งๆ[khwāmwang lom-lom laēng-laēng] (n, exp) EN: forlorn hope

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodwill(n) ความเป็นมิตร, See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี
hope(n) ความหวัง
mirage(n) ความฝันที่เป็นไปไม่ได้, See also: ความหวังลมๆ แล้งๆ
rainbow(n) ความหวังที่เลื่อนลอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, มีลมพัด, หนาวเย็น, ไม่ชัด, มืดมัว, เลือนลาง, ไร้ความหวัง, เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
dead endn. ทางตัน, ภาวะที่ไร้ความหวัง, ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง, ความหมดหวัง, สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง, สิ้นความหวัง
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง, ทำให้สูญเสียความหวัง, ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความหวัง., Syn. expectancy
frame(เฟรม) n. กรอบ, โครง, ร่าง, ร่างกาย, โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ระบบ, สภาพของจิตใจ, รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) , ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ, สร้าง, ติดตั้ง, ร่าง, กำหนด, คิด, วางแผน, ประพันธ์, ใส่กรอบ, ใส่วงกบ, ใส่ความ, ใส่ร้าย vi. พยายาม, ให้ความหวัง, พาตัวไป. -framable, frameable ad
hope(โฮพ) n. ความหวัง, ความปรารถนา, สิ่งที่หวังไว้, ตัวเก็ง vt., vi. หวัง, คาดหมาย, ปรารถนา, ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง, ผู้มีความหวัง
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง, รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate, despairing, Ant. hopeful, promising
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้, เปลี่ยนแปลงไม่ได้, เอากลับไม่ได้, ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้, ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy, irredeembleness n. irredeemably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
expectation(n) ความหวัง, การคาดคิด, การคาดหมาย
hope(n) ความหวัง, การเก็ง
hopeful(adj) มีหวัง, เต็มไปด้วยความหวัง
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้, ซ่อมแซมไม่ได้, ไร้ความหวัง
prospect(n) ทัศนียภาพ, โอกาส, ช่องทาง, ความหวัง, ภาพภูมิประเทศ
regards(n) ความเคารพนับถือ, ความหวังดี, ความนับถือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
望み[のぞみ, nozomi] (n) ความหวัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
希望[きぼう, kibou] TH: ความหวัง  EN: hope (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aussicht(n) |die, pl. Aussichten| ทัศนียภาพ, โอกาส, ความหวัง, See also: die Chance, die Erwartung, Syn. die Sicht

French-Thai: Longdo Dictionary
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.
espérance[เอส-เป-รฺอง] (n) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top