ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desponding

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desponding-, *desponding*, despond
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despond(n) ความสิ้นหวัง, See also: ความเศร้าโศก, การหมดกำลังใจ, Syn. hopelessness, despair
despond(vi) รู้สึกท้อแท้, See also: สิ้นหวัง, หมดกำลังใจ, Syn. be dejected, lose heart
despondent(adj) อย่างหมดหวัง, See also: หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, Syn. sad, melancholy, disconsolate, hopeless, Ant. hopeful, optimistic
despondency(n) ความหมดหวัง, See also: ความหมดกำลังใจ, ความสิ้นหวัง, การไร้ความสุข, Syn. discouragement, Ant. hopefulness, cheerfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
despondence(ดิสพอน'เดินซี, -เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ, ความท้อแท้, Syn. dejection, Ant. cheedrfulness
despondency(ดิสพอน'เดินซี, -เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ, ความท้อแท้, Syn. dejection, Ant. cheedrfulness
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, Syn. depressed

English-Thai: Nontri Dictionary
despond(vi) ทุกข์ใจ, เสียใจ, สลดใจ, หดหู่ใจ, เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ, ความสลดใจ, ความหดหู่ใจ, ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ, สลดใจ, สิ้นหวัง, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, หดหู่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
despondently[dih-spon-duhnt] (adv) ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งท้อแท้, See also: downhearted, melancholy, blue, hopeless, A. happy, hopeful, Syn. disheartened

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scofield's exhausted. Despondent.สกอฟิลด์เหน็ดเหนื่อย แล้วก็ท้อแท้สิ้นหวัง The Sunshine State (2008)
Don't put on such a despondent face so early.อย่าเพิ่งทำหน้าเศร็สิ Episode #1.6 (2009)
Despondent.หมดหวัง Awakening (2010)
If all right means despondent, yes.ถ้าไม่เป็นไรหมายถึงหมดหวังล่ะก็ ใช่เลย The Firefly (2011)
Caught in Angelique's spell... my beloved Josette wandered helplessly towards Widow's Hill... where many a despondent soul had leapt to their death.เดินไปที่หน้าผาอย่างหมดหวัง ที่ซึ่งวิญญาณสิ้นหวังทุกตนโดดลงไปสู่ความตาย Dark Shadows (2012)
You were said to be despondent when he died.ได้ยินว่าท่านหดหู่มาก หลังเขาตายไป Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
"onto the seabirds, fish and boats at Cape Despond.""auf Meeresvögel, Fische und Boote von Cape Despond. The Shipping News (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despondThey seemed really depressed/despondent to find that their project didn't boost profits like they thought it would.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทดท้อ(v) be discouraged, See also: be disheartened, be despondent, Syn. ท้อ, ท้อถอย, Example: ถึงจะมีอุปสรรคแต่เขามิได้ทดท้อแม้แต่นิดเดียว
หมดกะจิตกะใจ(v) lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
ห้วงทุกข์(n) sufferings, See also: slough of despond, Syn. กองทุกข์, Example: มนุษย์เรากำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงทุกข์
เศร้าซึม(v) be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าซึม(adj) depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai Definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เหนื่อยใจ(v) be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ย่อท้อ(v) be not discouraged, See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: วงการแพทย์ไม่ย่อท้อต่อการคิดทดลองหายารักษาโรคเอดส์, Thai Definition: ู้คิดสู้หรือมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
ความหดหู่(n) melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai Definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
สิ้นคิด(v) despair, See also: despond, Example: การสูญเสียทางการงานและการเงิน ทำให้คนเครียดและสิ้นคิดมากขึ้น, Thai Definition: หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
สิ้นคิด(adj) desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai Definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
เสียกำลังใจ(v) despond, See also: droop, Syn. ท้อแท้ใจ, Example: หากเจ้านายคอรัปชั่นร่วมกับลูกน้องคนสนิท ข้าราชการที่สุจริตจะยิ่งเสียกำลังใจมากขึ้น
หมดอาลัย(v) be despondent, See also: be disheartened, be discouraged, Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง, หมดหวัง, Example: เราจะยังไม่แก่จริงๆ จนกว่าเราจะหมดอาลัยในชีวิต
หมองใจ(v) be gloomy, See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed, Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ผิดพ้องหมองใจ, ขุ่นข้องหมองใจ, Example: เด็กคนนี้อยู่มาได้ตั้งนาน เพิ่งมาก่อปัญหาให้หมองใจคราวนี้แหละ
ใจแป้ว(v) be downcast, See also: feel dishearten, lose heart, be despondent, be frightened, Syn. ใจฝ่อ, เสียขวัญ, Example: เราใจแป้วหมดเลยเมื่อเห็นเธอร้องไห้มากขนาดนั้น
ใจฝ่อ(adj) downcast, See also: scared, frightened, disheartened, despondent, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: คนใจฝ่ออย่างเขาไม่กล้าขึ้นชกในครั้งนี้แน่นอน
ความขุ่นมัว(n) despondency, See also: turbidness, muddle, frustration, dullness, Syn. ความมัวหมอง
ความท้อแท้(n) disheartenment, See also: dejection, despondency, discourage, Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: ความท้อแท้ทำให้เขาหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป
โทมนัส(n) sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
หมองใจ[møngjai] (v) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt  FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
หงอย[ngøi] (adj) EN: downcast ; despondent  FR: déprimé ; démoralisé
เสียกำลังใจ[sīa kamlangjai] (v, exp) EN: despond ; droop ; be discouraged  FR: être découragé
ท้อ[thø] (v) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent  FR: se décourager

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESPONDENT D IH0 S P AA1 N D AH0 N T
DESPONDENCY D IH0 S P AA1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despondent (j) dˈɪspˈɒndənt (d i1 s p o1 n d @ n t)
despondency (n) dˈɪspˈɒndənsiː (d i1 s p o1 n d @ n s ii)
despondently (a) dˈɪspˈɒndəntliː (d i1 s p o1 n d @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, ] depression; depressed; despondent; gloomy #10,453 [Add to Longdo]
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, ] absent-minded; to lose spirit; despondent #37,041 [Add to Longdo]
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, / ] dejected; despondent; depressed #58,277 [Add to Longdo]
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] busy; hurried; despondent #77,271 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] boast; despondent #452,624 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutlosigkeit { f }; Verzagtheit { f }despondency [Add to Longdo]
Verzagtheit { f }despondence [Add to Longdo]
mutlosdespondent [Add to Longdo]
mutlos { adv }despondently [Add to Longdo]
mutlos sein; die Flügel hängen lassento be despondent; to be dejected [Add to Longdo]
verzagen | verzagend | verzagt | verzagt | verzagteto despond | desponding | desponded | desponds | desponded [Add to Longdo]
verzagtdespondent [Add to Longdo]
verzagt { adv }despondently [Add to Longdo]
verzagt { adv }despondingly [Add to Longdo]
verzweifeltdesponded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅんと[shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n, vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
虚脱[きょだつ, kyodatsu] (n, vs) prostration; lethargy; collapse; despondency [Add to Longdo]
虚脱感[きょだつかん, kyodatsukan] (n) despondency [Add to Longdo]
落胆[らくたん, rakutan] (n, vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P) [Add to Longdo]
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top