ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมดรูป

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดรูป-, *หมดรูป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดรูป[ADV] desperately, See also: hopelessly, Example: ฮิตเลอร์อารมณ์เสียอย่างหนักเมื่อเจอไวรัสกินฐานข้อมูลเสียหายยับเยินจนทำให้เยอรมันแพ้หมดรูป, Thai definition: ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ท่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมดรูปว. อาการที่ทำให้รู้สึกน่าสังเวช, หมดท่า ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lost in everything about youพ่ายแพ้หมดรูป Love Actually (2003)
Lost in everything about youพ่ายแพ้หมดรูป Love Actually (2003)
Get everyone to come watch him make a fool out of himself.ให้ทุกคนมาดูหมอนั่นพ่ายหมดรูปเหอะ Lovely Complex (2007)
That's true. Completely and utterly clobbered.นั่นสินะ ขยี้้จนเละเทะหมดรูปเลย Lovely Complex (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top