ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความหมดหวัง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหมดหวัง-, *ความหมดหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหมดหวัง[N] desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น Oh, God! (1977)
That they set a girl up for disappointment.นั้นพวกเค้า เด็กสาวที่กำลังถูกตั้งให้เป็นความหมดหวัง Pret-a-Poor-J (2008)
I'm the one that used the magic.ความหมดหวังกำลังมาเยือน ข้าต้องทำไรสักอย่าง The Moment of Truth (2008)
With despair for dessert.กับความหมดหวังเป็นของหวาน Kung Fu Panda 2 (2011)
It was an act of desperation.แต่มันเป็นการกระทำของความหมดหวัง A Kiss Before Lying (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desperation[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความหมดหวัง, Syn. despondency, gloomy, Ant. hopefulness
despondency[N] ความหมดหวัง, See also: ความหมดกำลังใจ, ความสิ้นหวัง, การไร้ความสุข, Syn. discouragement, Ant. hopefulness, cheerfulness
hopelessness[N] ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
nuts(นัทซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ความหมดหวังหรืออื่น ๆ adj. บ้า,คลั่ง. -Phr. (be nuts about (on) คลั่ง), Syn. daft

English-Thai: Nontri Dictionary
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top