ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท้อใจ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้อใจ-, *ท้อใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้อใจ[V] be discouraged, See also: be dispirited, Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. มีกำลังใจ, Example: ถ้าเราทำกรรมดีก็ทำต่อไป อย่าไปท้อใจว่าทำดีเท่าไรก็ไม่เห็นได้อะไร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I don't wanna stay here by myself.อย่าเพิ่งท้อใจซิ Big (1988)
My goals didn't change a lot in the intervening years. -Vincent. -Much to my parents' dismay.เป้าหมายของผมไม่เปลี่ยนมากนัก จนเมื่อพ่อแม่ผมชักท้อใจและเริ่มเข้ามาแทรกแซง Gattaca (1997)
I got insecure and depressed.ฉันก็เริ่มไม่มั่นคงและท้อใจ Formula 17 (2004)
Just because you're disabled, that's no reason to get discouraged.ถ้าแค่เพราะคุณพิการ มันไม่มีเหตุผลที่ต้องท้อใจ Almost Love (2006)
Reading and writing exhausted him, but who could he share this with?อ่านหรือเขียนทำให้เขาท้อใจยิ่งนัก แต่ใครล่ะที่จะร่วมรับฟัง Like Stars on Earth (2007)
Don't be too disheartened, as I shall shelter and protect you instead.อย่าท้อใจไปเลย ข้าจะดูแลและคุ้มกันท่านเอง The Kingdom of the Winds (2008)
♪ It is so discourage ♪ ♪ Ging ♪# มันทำให้ท้อใจ # # กิ้ง # Duets (2010)
Don't be discouraged.อย่าเพิ่งท้อใจสิ Secrets (2011)
Don't get angry and don't be discouraged.อย่าโกรธและอย่าท้อใจนะคะ Protect the Boss (2011)
I was taking that English test on 1984, getting totally frustrated about how I'm supposed to write an essay on the dystopian future when the book is set, like, 13 years before I was even born.ฉันกำลังทำข้อสอบ ภาษาอังกฤษเรื่อง 1984, กำลังท้อใจว่าควรจะเขียนเรียงความ เรื่องหายนะในอนาคตยังไง ในเมื่อหนังสือนั้นมันวางขาย Shooting Star (2013)
Because the next Charlie Parker would never be discouraged.เพราะชาร์ลี ปาร์คเกอร์ ไม่มีวันท้อใจ Whiplash (2014)
No, I can't think that way 'cause I know that I'm really, really, really gonna be okay hey!ไม่ จะท้อใจไม่ได้เมื่อเรารู้ ว่าสุดท้ายอะไรๆ จะต้องออกมาดี Trolls (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้อใจ[v.] (thø jai) EN: discourage ; be discouraged   FR: décourager ; être découragé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispirited[ADJ] ท้อใจ, See also: หดหู่, สิ้นหวัง, Syn. depressed, hopeless, Ant. hopeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chin(ชิน) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ,ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง,ยกคางขึ้น,คุย,สนทนา. -vi. คุย,ยกคางตัวเองขึ้น
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ,ทำให้หมดกำลังใจ
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ,หมดกำลังใจ,ซึมเศร้า,หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad,glum
downheartedadj. หดหู่ใจ,ท้อใจ,เศร้า,ท้อแท้, See also: downheartedness n. ดูdownhearted, Syn. dejected
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
undaunted(อันดอน'ทิด) adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กลัว,ใจกล้า,ไม่ท้อใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dismay(vt) ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้ง,ทำให้ท้อใจ,ทำให้กลัว
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top