ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -望-, *望*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[望, wàng, ㄨㄤˋ] to expect, to hope, to look forward to
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  月 (yuè ㄩㄝˋ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] A king 王 gazing at the moon 月; 亡 provides the pronunciation,  Rank: 326

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, ] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards, #1,683 [Add to Longdo]
[xī wàng, ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] to wish for; to desire; to hope, #205 [Add to Longdo]
[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; wish, #2,921 [Add to Longdo]
[shī wàng, ㄕ ㄨㄤˋ, ] be disappointed; to lose hope; to despair, #3,117 [Add to Longdo]
[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising, #3,282 [Add to Longdo]
[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, ] desirous; wishful; desire, #4,313 [Add to Longdo]
[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, ] hope; expectation, #4,420 [Add to Longdo]
[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; longing; appetite; craving, #4,920 [Add to Longdo]
[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, / ] desperation; forlorn; hopeless, #6,078 [Add to Longdo]
[guān wàng, ㄍㄨㄢ ㄨㄤˋ, / ] to observe from outside; to have an overview; to oversee, #6,121 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のぞみ, nozomi] (n) ความหวัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องโทรทัศน์ , See also: R. telescope
遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องส่องทางไกล , See also: R. telescope

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[のぞむ, nozomu] Thai: ปรารถนา English: to desire
[のぞむ, nozomu] Thai: ต้องการ English: to wish for
[のぞむ, nozomu] Thai: มองดู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼう;もち, bou ; mochi] (n) (1) full moon; (2) 15th day of the lunar month [Add to Longdo]
の月[もちのつき, mochinotsuki] (n) (arch) full moon [Add to Longdo]
ましい[のぞましい, nozomashii] (adj-i) desirable; hoped for; (P) [Add to Longdo]
[のぞみ, nozomi] (n) (1) wish; desire; hope; (2) prospect; expectation; (one's) hopes; (P) [Add to Longdo]
みが適う[のぞみがかなう, nozomigakanau] (exp,v5u) to have one's wish realized; to have one's wish realised [Add to Longdo]
み見る[のぞみみる, nozomimiru] (v1,vt) to gaze into the distance [Add to Longdo]
み次第[のぞみしだい, nozomishidai] (n) just as one wishes [Add to Longdo]
み通り[のぞみどおり, nozomidoori] (n) just as one wishes [Add to Longdo]
み薄[のぞみうす, nozomiusu] (adj-na) faint hopes; dim prospects [Add to Longdo]
[のぞむ, nozomu] (v5m,vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was eager to return to school in September.9月に復学することを彼は切した。
I hope for your success.あなたが成功する事をんでいます。
They were disappointed that you could not come.あなたが来られなかったので彼らは失しました。
You alone are my hope.あなただけが私の希です。
I hope for your success.あなたの成功をんでいます。
Your students have given us new hope.あなたの生徒たちは私たちに新しい希を与えてくれた。
May all your wishes come true!あなたのみがみんな叶いますように。
I hope your wish will come true.あなたのみが実現するといいですね。
Do you want the doctors not to use the machine and let your brother die?あなたは医者がその機械を使わないことをみ、あなたのお兄さんを死なせてあげますか。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず優勝のみはない。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの展はすばらしかった。
That university was my first choice.あの大学は私の第1志だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the hope that you'll see[JA] In the hope that you'll see (そして、あなたが知ることをんで) Bambi (1942)
When there was no hope left she had gone home to her mother.[CN] 当所有的希幻灭的时候 她回到了母亲的身边 The Phantom Carriage (1921)
Well, that's all I need.[JA] だがやっぱり そうむな Detour (1945)
He ordered his somnambulist, who he had brought completely under his control to carry out his adventurous plans.[JA] 彼を道具に自らの欲を実現しようとした The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
It's hopeless, Pinocchio.[JA] みはないんだ Pinocchio (1940)
Ok Thank you, go on now[CN] 希敏珠被我感动得爱死我了 Episode #1.7 (2004)
You must not have memories of your mother or the country Korea.[CN] 各位应该可以谅解吧 可以... 希大家能够体谅 Episode #1.2 (2004)
I didn't want to say this but I heard from Minchae that she didn't want to make you uncomfortable[CN] 希你跟敏珠两个 能够甜甜蜜蜜才决定要离开的 什么 Episode #1.7 (2004)
Hope.[JA] 希を。 Better Angels (2016)
Your parents, did you find them too?[CN] 没有钱买奶粉给小孩喝 所以才希小孩 到有钱人家过舒服的生活 Episode #1.7 (2004)
"In search of the happiness."[JA] さあ 「ヒルダの希」の 続きをお送りしましょう Scarlet Street (1945)
Makes no difference who you are[JA] どんな人のみでも Pinocchio (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のぞむ, nozomu] hoffen, wuenschen, ueberblicken [Add to Longdo]
遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
郷の念[ぼうきょうのねん, boukyounonen] Heimweh [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top