ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倾-, *倾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倾, qīng, ㄑㄧㄥ] to upset, to pour out, to overflow
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  顷 (qǐng ㄑㄧㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,260

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] to overturn; to collapse; to lean; to tend; to incline; to pour out, #7,320 [Add to Longdo]
[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation, #4,065 [Add to Longdo]
[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, / ] incline; lean; slant; slope; tilt, #7,571 [Add to Longdo]
[qīng tīng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen (to the public); to heed (other people's opinions), #8,558 [Add to Longdo]
[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products), #8,619 [Add to Longdo]
[qīng sù, ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ, / ] to say everything (that is on one's mind), #12,069 [Add to Longdo]
[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state, #16,347 [Add to Longdo]
[qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] to topple over; to greatly admire, #17,729 [Add to Longdo]
[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to dump; to pour; to empty out, #17,729 [Add to Longdo]
[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation, #20,611 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And did I tell you, Caroline, that Capt. Butler... made a stupendous contribution to the Association for the Beautification... of the Graves of the Glorious Dead?[CN] 毕拿又教孩子骑马了 双脚挟得紧,坐低些 身体向前,和马一同前进 Gone with the Wind (1939)
# I'm tipsy for you #[CN] 我为你 One Hour with You (1932)
"I've made a conquest !"[CN] 我有了一个慕者! City Lights (1931)
? You meet a sweet who sweeps you off your feet ?[CN] 你遇到了一个让你倒的甜心 Night Train to Munich (1940)
No. Frankly, I would not.[CN] -你相信她会有自杀向吗 Rebecca (1940)
I'm making it only to my daughter, whom I've loved dearly... and before whom I feel a little... ashamed.[CN] 我只对挚爱的女儿诉 在她面前我感到羞惭 Foreign Correspondent (1940)
"have an inclination of 54 degrees."[CN] 有着54度的 Ninotchka (1939)
You'll do swell if you curb your homicidal instincts and keep your trap shut.[CN] 只要能够克制住你的杀人向 和闭上你的大嘴 你一定会混得很好 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
If he loved you with all his soul for a lifetime... he couldn't love you as much as I do in a single day.[CN] 如果他用他尽一生用灵魂爱你... 他对你的爱没有我一天对你的爱这麽多 Wuthering Heights (1939)
I saw the boat heel over and sink.[CN] 我看着船斜 下沉 Rebecca (1940)
I had an oblgaton to my love,[CN] 其实白丝心于某人 Taki no shiraito (1933)
I'll come to you and ask for your advice.[CN] 我会来听你的忠告的 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top