Search result for

her

(219 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -her-, *her*
English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
father(n) บาทหลวง
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
her[PRON] เธอ, See also: หล่อน
herb[N] สมุนไพร, See also: ว่าน
herd[VT] ต้อน (ฝูงสัตว์)
herd[N] ฝูงสัตว์, Syn. flock, group, pack
herd[VI] รวมกลุ่ม, See also: รวมตัว
herd[N] คนเลี้ยงสัตว์, See also: คนต้อนฝูงสัตว์, Syn. shepherd
here[ADV] ที่นี่, See also: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้
hero[N] วีรบุรุษ, Syn. cavalier, gallant, paladin, Ant. coward, dastard
hero[N] อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อ เนยแข็ง มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่ำปลี บนขนมปัง
hers[PRON] ของเธอ, See also: ของหล่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
her(เฮอร์) pron. เธอ,หล่อน,เขา,ของเธอ
herald(เฮอ'เริลดฺ) n. ผู้ถือสาร,ผู้นำก่อน,สิ่งที่นำก่อน,ผู้ป่าวประกาศ. vt. ประกาศ,แถลง,แจ้งให้ทราบ,เป็นลาง, Syn. envoy
heraldry(เฮอ'เริลดฺรี) n. ตราประจำตระกูล,เครื่องอิสริยาภรณ์ของทหาร., See also: heraldist n.
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.
herbicide(เฮอ'บิไซดฺ) n. ยากำจัดพืช,ยากำจัดวัชพืช., See also: herbicidal adj.
herbivore(เฮอ'บิวอร์) n. สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
her(adj) ของเธอ,ของหล่อน
her(pro) เธอ,หล่อน
herald(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้แจ้งข่าว,นายพิธี,ผู้ถือสาร
herald(vt) แจ้งข่าว,ประกาศ,แถลง
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
heraldry(n) ตราประจำตระกูล,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
herbage(n) รากไม้
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
herd(n) ฝูงสัตว์,ฝูงชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herbไม้ล้มลุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceousไม่มีเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceous perennialไม้ล้มลุกหลายปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbarium๑. หอพรรณไม้๒. พิพิธภัณฑ์พืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbarium specimenตัวอย่างพรรณไม้แห้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbicideสารฆ่าวัชพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbicide; weed killerสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbivoreสัตว์กินพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heraldryเครื่องหมายประจำตระกูล [TU Subject Heading]
Herb industryอุตสาหกรรมพืชสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herb productsผลิตภัณฑ์สมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbal cosmeticsเครื่องสำอางสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Drugsยาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbal teasชาสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Teasชาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]
Herbaria ; Herbariumพิพิธภัณฑ์พืช [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Her name escapes me.ฉันนึกชื่อเธอไม่ออก
herbal remediesยาสมุนไพร
Hereditary peer (n ) ขุนนางสืบตระกูล
hermeneuticsศาสตร์แห่งการตีความ
Herpes Simplex (n) งูสวัสดิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
It was her idea to use the socialites.เธอออกไอเดียใหพวกสาวสังคมมาช่วยเดินแบบแทน The Serena Also Rises (2008)
I hope you enjoy your stay here.อยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
Here you go.นี่ของคุณ The Serena Also Rises (2008)
But I have her dress.แต่ชุดเธออยู่นี่หนิ The Serena Also Rises (2008)
Sometimes I swear he thinks I killed her.บางครั้ง... ฉันสาบานได้เลยว่าเขาคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าแม่ The Serena Also Rises (2008)
Over here!ทางนี้! The Serena Also Rises (2008)
Making sure the models get from here to the runway.อ่ออ ก็คอยจัดคิวขึ้นแคทวอล์คให้พวกนางแบบน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Jenny, I am so glad that you are here.เจนนี่ ฉันดีใจจริงๆที่เธออยู่นี่ The Serena Also Rises (2008)
What are you doing here?เธอมาทำอะไรเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
You know, I was coming here to invite you to hang out with us.เธอรู้มั๊ย ฉันมานี่เพื่อจะมาชวนเธอไปกับพวกเรา The Serena Also Rises (2008)
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ? The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herA bad cold confined her to her bed.
herA bad cold prevented her from attending the class.
herA bad wife is the shipwreck of her husband.
herA ball hit her on the right leg.
herA bare word of criticism makes her nervous.
herA big ship is at anchored near here.
herA blister rose on one of her left fingers.
herA blonde is speaking to her psychiatrist.
herA blush came over her face.
herAbout how much would a taxi be from here?
herAbove the music, I could hear her crying.
herA boy stood by to run errands for her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากำจัดวัชพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
ฤษี[N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน
สมเด็จพระ[N] His majesty, See also: Her majesty
สมุนไพร[N] herb
สมุนไพร[N] herb, Example: เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวชนบทจะใช้สมุนไพรรักษา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Thai definition: ผลิตผลธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ
ทางกรรมพันธุ์[ADJ] hereditary, Syn. ทางพันธุกรรม, Example: ยังมีโรคอีกมากมายหลายชนิดซึ่งเราทราบดีว่าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
ลักษณะทางพันธุกรรม[N] hereditary characteristic, Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์, Example: มีคำถามมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันแล้ว ว่ามนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากลักษณะทางพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
ยาสมุนไพร[N] herbal medicine, Example: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ยาสมุนไพรกันมากขึ้น, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ยาที่ทำจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ
วีรชน[N] hero, See also: heroic person, Example: พวกเขาน่ะกล้าหาญสมเป็นวีรชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HER    HH ER0
HER    HH ER1
HERB    HH ER1 B
HERB    ER1 B
HERL    HH ER1 L
HERD    HH ER1 D
HERE    HH IH1 R
HERA    HH IH1 R AH0
HERK    HH ER1 K
HERM    HH ER1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
her    (j) (h @@ r)
Herb    (n) (h @@1 b)
Herr    (n) (h e@1 r)
herb    (n) (h @@1 b)
herd    (v) (h @@1 d)
here    (a) (h i@1 r)
hero    (n) (h i@1 r ou)
hers    (prp) (h @@ z)
Herne    (n) (h @@1 n)
herbs    (n) (h @@1 b z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
減る[へる, heru] (vt) ลดลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経る[へる, heru] Thai: ผ่าน English: to pass
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

German-Thai: Longdo Dictionary
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, See also: S. traditional,
Herr(n) |der, pl. Herren| คุณผู้ชาย
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Herren(n) |pl.|, See also: der Herr
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,
hervorrufen(vt) |ruft hervor, hat hervorgerufen| ก่อให้เกิด, เป็นผลให้เกิด, See also: verursachen, führen zu
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herbharsh [Add to Longdo]
ihr Auserwählterher number one man [Add to Longdo]
herzliche Grüßelove; with love; best wishes [Add to Longdo]
herzliche Grüße; mit herzlichen Grüßen (an) (vertraut)Kind regards; Best regards (to) [Add to Longdo]
herrenloses Gut; verlassenes Schiff; treibendes Wrackderelict [Add to Longdo]
Herablassung {f}condescension [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}decrement [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}detraction [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}; Streichung {f}; Kürzung {f}; Senkung {f}abatement [Add to Longdo]
Heroin {n}heroin [Add to Longdo]
Heroin {n}smack [slang] [Add to Longdo]
Herold {m}; Wappenherold {m}herald [Add to Longdo]
Heroldstab {m}caduceus [Add to Longdo]
Heraldik {f}; Wappenkunde {f}heraldry [Add to Longdo]
Herannahen {n}approach [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
her (pron.) เธอ
See also: S. elle, A. lui, R. elle
herbal (n) สมุนไพร

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; heroic [Add to Longdo]
先锋[xiān fēng, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, / ] herald; pioneer [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]
两性动物[liǎng xìng dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] hermaphrodite creature [Add to Longdo]
两性花[liǎng xìng huā, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, / ] hermaphrodite flower [Add to Longdo]
到此[dào cǐ, ㄉㄠˋ ㄘˇ, ] hereto; hereunto [Add to Longdo]
又来了[yòu lái le, ㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙, / ] Here we go again [Add to Longdo]
单纯疱疹[dān chún pào zhěn, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ, / ] herpes simplex (med.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]
ゴーファ[ごーふぁ, go-fa] gopher [Add to Longdo]
ゴーファー[ごーふぁー, go-fa-] Gopher [Add to Longdo]
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor [Add to Longdo]
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher [Add to Longdo]
ディザリング[でいざりんぐ, deizaringu] dithering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下す[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
[しゅん, shun] HERVORRAGEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
俊才[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
偉観[いかん, ikan] herrlicher_Anblick, grossartiger_Anblick [Add to Longdo]
[けつ, ketsu] HERVORRAGEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, Here \Here\, pron. pl. [OE. here, hire, AS. heora,
   hyra, gen. pl. of h[=e]. See {He}.]
   Of them; their. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      On here bare knees adown they fall.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, pron. & a. [OE. hire, here, hir, hure, gen. and dat.
   sing., AS. hire, gen. and dat. sing. of h['e]o she. from the
   same root as E. he. See {He}.]
   The form of the objective and the possessive case of the
   personal pronoun she; as, I saw her with her purse out.
   [1913 Webster]
 
   Note: The possessive her takes the form hers when the noun
      with which in agrees is not given, but implied. "And
      what his fortune wanted, hers could mend." --Dryden.
      Her

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 her‐
   re‐
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 distributive
 
 1. dağıtan, tevzi eden, taksim eden
 2. (man) üleştirimli, tevzii
 3. ferdl
 4. (gram) ''her bir", ''her'', gibi sıfat ların anlamınl ifade eden. distributive jus tice herkesin hakkını verme, adalet dağıtımı, üleştirimli tüze.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 either
 
 1. (zam.), (bağlaç.) ikisinden biri, ya o ya bu, iki, her iki, her
 2. (bağlaç.) ya, de. Either he is talking or he is singing. Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor. Either of them is enough. ikisinden biri kâfidir. either this or that ya bu ya o. nor you, either ne de siz. on either cheek her iki yanağında da.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 every
 
 1. her, her bir, her biri
 2. her türlü. every bit as much tam onun kadar. everyfour days dört günde bir. every now and then, every now and again ara sıra, arada bir. every once in a while arada bir. every other day iki günde bir, günaşırı. everyother person her iki kişiden biri. everybody (zam.) herkes. everybody else başkaları, öbürleri. every day her gün. everyday her günkü, alışılmış, mutat, adi. everyman halktan biri, herhangi bir kimse. every one her biri. evervone (zam.) herkes. every so often arada sırada. everything (zam.) herşey. everywhere her yerde. every which way (k.dili.) her yöne, her tarafa, düzensiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soever
 
 1. herhangi, her ne, her.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 any
 
 1. (zam.) bir herhangi, her ne kadar, her, her bir, bazı, birkaç, biraz, hiçbir, hiç
 2. daha.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top