Search result for

ว่าน

(73 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่าน-, *ว่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าน[N] general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs, Example: นอกจากเลี้ยงนกแล้ว ผมยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ว่าน ตะโก ดัดข่อย ดัดบัวใส่ตุ่มด้วย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกหนึ่ง มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง อยู่ในจำพวกหญ้าและต้นไม้
ว่านอนสอนง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่านอนสอนง่าย[V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: เด็กสมัยก่อนว่านอนสอนง่ายกว่าเด็กสมัยนี้เยอะ, Thai definition: อยู่ในโอวาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่านน. ชื่อเรียกพืชบางชนิดที่มีหัวบ้าง ไม่มีหัวบ้าง ใช้ทำยาบ้าง หรือเชื่อกันว่าทำให้อยู่ยงคงกระพันและเป็นสิริมงคล เช่น ว่านนางล้อม ว่านเสน่ห์จันทร์แดง.
ว่านกาบหอยน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tradescantia spathacea Sw. ในวงศ์ Commelinaceae ลำต้นตั้งตรงอวบน้ำ ใบยาว ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีม่วงแดง ช่อดอกออกที่ง่ามของลำต้น ซึ่งมีกาบรูปเรือ ๒ อันหุ้มอยู่ ดอกมีจำนวนมาก สีขาว ก้านสั้น ใช้ทำยาได้, กาบหอยแครง หรือ ว่านหอยแครง ก็เรียก.
ว่านกีบม้า, ว่านกีบแรดดู กีบแรด.
ว่านงาช้างดู งาช้าง ๑ (๒).
ว่านธรณีสารดู ธรณีสาร ๒.
ว่านนางกวักดู นางกวัก ๒.
ว่านนางล้อมดู นางล้อม.
ว่านน้ำน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิด ในสกุล Acorus วงศ์ Araceae คือ A. calamus L., พายัพเรียก กะส้มชื่น และ A. gramineus Sol. ex Aition ชอบขึ้นอยู่ในที่ชื้นแฉะ เหง้ามีกลิ่นฉุนแรง.
ว่านน้ำเขาดู ป้างป่า.
ว่านพระฉิมดู กลิ้งกลางดง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aloe veraว่านหางจระเข้ [TU Subject Heading]
Acorus Gramineus Solandว่านน้ำเล็ก [การแพทย์]
Araceaeว่านคางคก [การแพทย์]
Belamcanda Chinensisว่านหางช้าง [การแพทย์]
Dumbeaneว่านหมื่นปี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
More than fine. You're the perfect yaleยิ่งกว่านั้น ลูกเหมาะสำหรับ Yaleที่สุด New Haven Can Wait (2008)
Rumor has it you've slept with more "maxim" coversมีข่าวลือว่านายนอนกับคนที่ขึ้นปก แมกซิม New Haven Can Wait (2008)
If you're as good as your advertising.ว่านายดีอย่างที่นายป่าวประกาศไว้จริงๆ New Haven Can Wait (2008)
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ New Haven Can Wait (2008)
Okay, before we go any further...โอเค... . ก่อนที่เราจะมีอะไรไปมากกว่านี้ New Haven Can Wait (2008)
We know you're tight with him. We know he's on campus.เรารู้ว่านายซี้กับมัน และเราก็รุ้ว่ามันอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
Although I love henry viii, I prefer sir thomas more.ถึงดิฉันจะรัก Henry ที่7 แต่ฉันปลื้ม Sir thomas มากกว่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
No, you know, I don't know if I want you to help me.ไม่ นายก็รู้ ฉันไม่รู้ว่านายอยากจะช่วยฉันไหม New Haven Can Wait (2008)
Could you, uh, could you try a little faster?เอ่อ นายช่วย เร็วกว่านี้หน่อยได้มั้ย? New Haven Can Wait (2008)
I think--i think I'd rather take the trainฉันไปรถไฟดีกว่าน่ะ New Haven Can Wait (2008)
So i-i guess their only other option was to ask me to try out.ดังนั้น ฉันคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดี จากที่เขาชวนฉัน Chuck in Real Life (2008)
My body may feel for you, my brain knows better.ร่างกายฉันอาจรู้สึก แต่สมองฉันรู้มากกว่านั้น Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่าน[n.] (wān) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs   FR: amome [m]
ว่านกำบัง[n. exp.] (wān kambang) EN: name of Thai plants   
ว่านกีบม้า[n.] (wānkīpmā) EN: Angiopteris evecta   
ว่านกีบแรด[n.] (wānkīpraēt) EN: Angiopteris evecta   
ว่านมหากาฬ [n. exp.] (wān mahākān) EN: ?   FR: ?
ว่านมหานิล[n.] (wānmahānin) EN: kind of tuberous plant   
ว่านมหาลาภ [n. exp.] (wān mahālāp) EN: ?   FR: ?
ว่านมหาเมฆ[n.] (wānmahāmēk) EN: species of sedge   
ว่านหางจระเข้[n. exp.] (wān hāng jørakhē) EN: aloe   FR: aloès [m]
ว่านอนสอนง่าย[v.] (wānønsønngāi) EN: be obedient   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agave[N] ต้นหางจระเข้, See also: ว่านหางจระเข้
aloe[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
docile[ADJ] เชื่อง, See also: ว่านอนสอนง่าย, Syn. feeble, weak, weak-willed, obedient, Ant. strong-willed, strong
herb[N] สมุนไพร, See also: ว่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaryllis(แอมมะริล ' ลิส) n. พืชไม้ดอกจำพวกว่าน Amaryllis Belladonna, หญิงบ้านนอก, สาวงาม
auger(ออ'เกอะ) n. สว่าน
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
borer(บอ'เรอ) n. สิ่งที่เจาะรู,ผู้เจาะรู,เครื่องเจาะรู,สว่าน,แมลงที่เจาะรูต้นไม้หรือผลไม้,หนอนเจาะรู
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
auger(n) สว่าน,เครื่องเจาะ
awl(n) สว่าน,เหล็กหมาด
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
borer(n) เครื่องเจาะรู,สว่าน
broach(n) สว่าน,เครื่องกว้าน,เครื่องเจาะ,เข็มกลัด
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อง
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด

German-Thai: Longdo Dictionary
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย

French-Thai: Longdo Dictionary
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top