ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hero

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hero-, *hero*
Possible hiragana form: へろ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hero(n) วีรบุรุษ, Syn. cavalier, gallant, paladin, Ant. coward, dastard
hero(n) อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อ เนยแข็ง มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่ำปลี บนขนมปัง
heroic(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless
heroic(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroin(n) เฮโรอีน, See also: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
heroics(n) ความกล้าหาญ
heroine(n) วีรสตรี, Ant. coward, dastard
heroism(n) วีรกรรม, See also: ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valiance, valor, Ant. cowardice, timidity
heroical(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hero(ฮี'โร) n. วีรบุรุษ, คนเก่ง, พระเอก, Syn. champion
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก, หรูหรา, โอ่อ่า, สง่างาม,
heroin(เฮ'โรอิน) n. เฮโรอีน
heroine(เฮ'โรอิน) n. วีรสตรี, นางเอก
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ
heron(เฮอ'รัน) n. นกกระสา
heron'a-billn. ชื่อพืชไม้ดอก
heronry(เฮอ'รันรี) n. รังนกกระสา
acheron(แอค' คิรอน) นรก
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ, ผู้กล้า, พระเอก, คนเก่ง, ตัวสำคัญ
heroic(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroin(n) ยาบรรเทาปวด, ยาเสพติด, เฮโรอีน
heroine(n) วีรสตรี, นางเอก
heroism(n) ความกล้าหาญ, ความเก่ง
heron(n) นกยาง, นกกระสา
lecherous(adj) มีตัณหาจัด, มักมากในกาม, หมกมุ่นในกาม
spheroid(n) ลูกกลม
treacherous(adj) ทรยศ, ขายชาติ, หักหลัง, อกตัญญู, ลวงตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hero๑. วีรบุรุษ๒. พระเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic coupletสัมผัสคู่วีรกรรม, สัมผัสคู่ฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic lineบาทวีรกรรม, บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic quatrainบทสี่บาทวีรกรรม, บทสี่บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic stanzaบทวีรกรรม, บทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic verseบทร้อยกรองวีรกรรม, บทร้อยกรองฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroine๑. วีรสตรี๒. นางเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroesวีรบุรุษ [TU Subject Heading]
Heroes in literatureวีรบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Heroinเฮโรอีน [TU Subject Heading]
Heroinเฮโรอีน [การแพทย์]
Heroin abuse ; Heroin dependenceพฤติกรรมการใช้เฮโรอีน [TU Subject Heading]
Heroines in literatureวีรสตรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Mike, we were all proud of you. Being a hero and all.คุณจะรู้ว่าไมค์เราก็ภูมิใจในตัวคุณทั้งหมด เป็นฮีโร่และทุก The Godfather (1972)
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Gentlemen, the hero of Champaran.ท่านทั้งหลาย วีรบุรุษแห่งชัมปาราน Gandhi (1982)
Hero Guo, please put your mind at ease.จอมยุทธก๊วย โปรดวางใจ. Return of the Condor Heroes (1983)
It's not his best work, but the story's hero ... is named John Kinsella, my father.มันไม่ใช่งานที่ดีที่สุดของเขา แต่วีรบุรุษในเรื่อง... ตัวละครที่แมนน์สร้างขึ้น 26 ปีที่แล้ว ชื่อจอห์น คินเซลล่า - พ่อของผม Field of Dreams (1989)
I said I could never respect a man whose hero was a criminal.ผมพูดว่า ผมไม่มีวันนับถือผู้ชาย ที่มีวีรบุรุษเป็นอาชญากร Field of Dreams (1989)
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี The Russia House (1990)
You're the hero of the hour.- ที่ดีที่สุด คุณพระเอกของชั่วโมง The Russia House (1990)
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่ Hero (1992)
For that reason, we at Channel 4 will offer this unknown hero a reward of $1 million.ขอบคุณนะครับ Hero (1992)
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroAchilles was an ancient Greek hero.
heroAt that time the snow plow was certainly our hero.
heroBoy often imitate their sports heroes.
heroEverybody praised his heroism.
heroEvery man cannot be a hero.
heroHe became a national hero.
heroHe became, as it were, a kind of hero from a strange land.
heroHe believes that he is a hero.
heroHe had something of the hero in his nature.
heroHe is a heroin addict.
heroHe is an unsung hero.
heroHe is often referred to as a national hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรชน(n) hero, See also: heroic person, Example: พวกเขาน่ะกล้าหาญสมเป็นวีรชน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ
วีรบุรุษ(n) hero, Ant. วีรสตรี, Example: ทหารผ่านศึกได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ
พระ(n) leading actor, See also: hero, Syn. ตัวพระ, Example: แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตัวเอกในเรื่องละคร
เฮโรอีน(n) heroine, Syn. ผงขาว, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเฮโรอีนเป็นจำนวนนับร้อยกิโลกรัมที่เชียงใหม่และเชียงราย, Thai Definition: สารประกอบอินทรีย์ประเภทอนุพันธ์ของมอร์ฟีน มชื่อทางเคมี คือ ไดอะเซทิลมอร์ฟีน ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ 173 ํ ซ. เป็นยาเสพย์ติดอย่างร้ายแรงและมีพิษมาก
ผู้ยิ่งใหญ่(n) great man, See also: hero, Syn. ผู้มีอิทธิพล, Example: การเปลี่ยนแปลงสังคมเยอรมันอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่คือฮิตเลอร์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจสามารถกระทำการต่างๆ ได้ตามประสงค์
พระเอก(n) leading actor, See also: hero, Syn. ผู้แสดงนำชาย, ดารานำชาย, Ant. ผู้ร้าย, Example: ม.จ.หญิงวิภาวดีรังสิตนำบุคลิกภาพของเจ้านายหนุ่มองค์นี้ไปสร้างเป็นพระเอกในนวนิยายเรื่องปริศนาอันลือลั่นโด่งดัง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงนำฝ่ายชายในการแสดงละครหรือภาพยนตร์
ผงขาว(n) heroin, Syn. เฮโรอีน, Example: นายตำรวจใหญ่ลักลอบขนผงขาวออกนอกประเทศ
ฮีโร่(n) hero, Syn. วีรบุรุษ, Example: แก๊งสเตอร์ทุกคนถือว่าอัล คาโปน คือ ฮีโร่ที่ตนยกย่อง, Count Unit: คน, Notes: (อังกฤษ)
ตัวละครเอก(n) hero, See also: important character, leading actor, Syn. ตัวสำคัญ, ตัวเอก, Ant. ตัวรอง, Example: เธอได้รับเลือกให้แสดงเป็นตัวละครเอกของละครเรื่องใหม่, Count Unit: คน, ตัว, Thai Definition: ผู้แสดงบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น
ตัวนาง(n) heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟีโรโมน[fīrōmōn] (n) EN: pheromon  FR: phéromone [ f ] ; phérormone [ f ]
เฮโรโดตัส[Hērōdōtat] (n, exp) EN: Herodotus  FR: Hérodote
เฮโรอีน[hērōīn] (n) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)  FR: héroïne [ f ] ; diacétylmorphine [ f ] ; diamorphine [ f ]
เฮโรอีนบริสุทธิ์[hērōīn børisut] (n, exp) FR: héroïne pure [ f ]
คันไถ[khan thai] (n, exp) EN: plough handle ; beam of plough  FR: mancheron [ m ] ; manche de charrue [ m ]
คิดคด[khitkhot] (v) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous  FR: trahir
โกง[kōng] (adj) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked  FR: frauduleux
กระสา[krasā] (n) EN: heron ; common heron  FR: héron [ m ]
นางเอก[nāng ēk] (n) EN: heroin ; star ; leading actress  FR: héroïne [ f ] ; actrice principale [ f ] ; star [ f ]
นกแขวก[nok khwaēk] (n, exp) EN: Black-crowned Night-Heron  FR: Bihoreau gris [ m ] ; Bihoreau à couronne noire [ m ] ; Héron bihoreau [ m ] ; Héron bihoreau à calotte noire [ m ] ; Bihoreau à manteau noir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hero
hero
herod
heron
heros
hero's
hero's
heroes
heroes
heroic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hero
heron
heroes
heroic
heroin
herons
heroics
heroine
heroism
heronry

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英雄[yīng xióng, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ,  ] hero #2,030 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; heroic #4,844 [Add to Longdo]
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, ] heroic; male #5,868 [Add to Longdo]
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ,   ] hero (of a novel or film); main protagonist #13,070 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent #14,901 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] heron #17,448 [Add to Longdo]
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ,   /  ] hero; strong and courageous person #17,882 [Add to Longdo]
海洛因[hǎi luò yīn, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄣ,   ] heroin #18,871 [Add to Longdo]
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ,   /  ] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor) #26,210 [Add to Longdo]
豪杰[háo jié, ㄏㄠˊ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] hero; towering figure #27,833 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] TH: วีรบุรุษ  EN: hero

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Held { m } | Helden { pl } | Held der Arbeithero | heroes | hero of labour [Add to Longdo]
Heroin { n }heroin [Add to Longdo]
Heroin { n }smack [ slang ] [Add to Longdo]
Herold { m }; Wappenherold { m }herald [Add to Longdo]
Heroldstab { m }caduceus [Add to Longdo]
heroisch { adj }heroical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P) #1,309 [Add to Longdo]
英雄[えいゆう, eiyuu] (n) (1) hero; heroine; great person; (2) Eroica Symphony (Beethoven, 1804); (3) (abbr) Heroic Polonaise (Chopin); (P) #2,886 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) bravery; courage; heroism #3,194 [Add to Longdo]
ヒーロー[hi-ro-] (n) hero; (P) #3,319 [Add to Longdo]
ヒロイン[hiroin] (n) (See ヒーロー) heroine; (P) #4,010 [Add to Longdo]
勇者[ゆうしゃ;ゆうじゃ, yuusha ; yuuja] (n) (See 勇士) hero; the brave; man of valour (valor) #4,991 [Add to Longdo]
[さぎ, sagi] (n) (uk) heron (Ardeidae) #7,678 [Add to Longdo]
勇士[ゆうし, yuushi] (n) brave warrior; hero; brave man; (P) #16,774 [Add to Longdo]
義勇[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P) #16,800 [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) #18,093 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
壮烈[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hoagie \hoagie\, hoagy \hoagy\n.
   a large sandwich on a long crusty roll that is split
   lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and
   onion and lettuce and condiments); different names are used
   in different sections of the U. S., such as {hero},
   {grinder}, and {submarine}.
 
   Syn: bomber, grinder, hero, hero sandwich, hoagie, Cuban
     sandwich, Italian sandwich, poor boy, sub, submarine,
     submarine sandwich, torpedo, wedge, zep.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 submarine sandwich \sub`ma*rine" sand"wich\, n.
   A large sandwich on an elongated roll, usually incompletely
   cut into two halves, filed with various cold cuts, meatballs,
   lettuce, cheese, tomatoes, olives, etc., and spiced
   variously, and often having oil or other dressing applied;
   called also {hoagie}, {hero}, {hero sandwich}, {grinder},
   {sub}, {submarine}, {poor boy}, and {Italian sandwich}. A
   single such sandwich may consitute a substantial meal. Very
   large variants are sometimes prepared for social gatherings
   and cut into pieces for individual consumption.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sub \Sub\, n.
   1. A subordinate; a subaltern. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. a shortened form of {submarine}, the boat.
    [PJC]
 
   3. a shortened form of {submarine sandwich}; also called
    {hero}, {hero sandwich}, and {grinder}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hero \He"ro\ (h[=e]"r[-o]), n.; pl. {Heroes} (h[=e]"r[=o]z). [F.
   h['e]ros, L. heros, Gr. "h`rws.]
   1. (Myth.) An illustrious man, supposed to be exalted, after
    death, to a place among the gods; a demigod, as Hercules.
    [1913 Webster]
 
   2. A man of distinguished valor or enterprise in danger, or
    fortitude in suffering; a prominent or central personage
    in any remarkable action or event; hence, a great or
    illustrious person.
    [1913 Webster]
 
       Each man is a hero and oracle to somebody.
                          --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. The principal personage in a poem, story, and the like, or
    the person who has the principal share in the transactions
    related; as Achilles in the Iliad, Ulysses in the Odyssey,
    and Aeneas in the Aeneid.
    [1913 Webster]
 
       The shining quality of an epic hero. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Hero worship}, extravagant admiration for great men, likened
    to the ancient worship of heroes.
    [1913 Webster] 1
 
       Hero worship exists, has existed, and will forever
       exist, universally among mankind.   --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hero
   n 1: a man distinguished by exceptional courage and nobility and
      strength; "RAF pilots were the heroes of the Battle of
      Britain"
   2: the principal character in a play or movie or novel or poem
   3: someone who fights for a cause [syn: {champion}, {fighter},
     {hero}, {paladin}]
   4: Greek mathematician and inventor who devised a way to
     determine the area of a triangle and who described various
     mechanical devices (first century) [syn: {Hero}, {Heron},
     {Hero of Alexandria}]
   5: (classical mythology) a being of great strength and courage
     celebrated for bold exploits; often the offspring of a mortal
     and a god
   6: (Greek mythology) priestess of Aphrodite who killed herself
     when her lover Leander drowned while trying to swim the
     Hellespont to see her
   7: a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise
     and filled with meats and cheese (and tomato and onion and
     lettuce and condiments); different names are used in
     different sections of the United States [syn: {bomber},
     {grinder}, {hero}, {hero sandwich}, {hoagie}, {hoagy}, {Cuban
     sandwich}, {Italian sandwich}, {poor boy}, {sub},
     {submarine}, {submarine sandwich}, {torpedo}, {wedge}, {zep}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top