ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laden

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laden-, *laden*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laden(adj) มีภาระหนัก, Syn. burdened, afflicted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laden(เลด'เดิน) adj. มีภาระหนัก, บรรจุของไว้มาก vt. บรรทุก, แบกภาระ
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก, เพียบ, เหนื่อยมาก, มีภาระมาก, ทุกข์มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
laden(vt pp ของ) lade

WordNet (3.0)
laden(adj) filled with a great quantity, Syn. loaded, ladened
laden(adj) burdened psychologically or mentally, Syn. oppressed
ladle(v) remove with or as if with a ladle, Syn. laden, lade
load(v) fill or place a load on, Syn. laden, load up, lade

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Laden

p. & a. Loaded; freighted; burdened; as, a laden vessel; a laden heart. [ 1913 Webster ]

Ah sinful nation, a people laden with iniquity. Is. i. 4. [ 1913 Webster ]

A ship laden with gold. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't surprise me to, uh, hear Bin Laden on Al jazeera bragging how he iced the president's ball carriers.เราต้องคุยกัน Yankee White (2003)
We're protecting osama bin laden?เราปกป้อง osama bin laden หรอ? The Right Stuff (2007)
As far as you're concerned, the patient is osama bin laden.จากทั้งหมดที่คุณพูดมา คนไข้คือ osama bin laden The Right Stuff (2007)
Osama bin laden.โอซามา บิน ลาเด็น The Right Stuff (2007)
Okay, so what's been working overtime to kill "miss bin laden"?โอเค อะไรเอ่ยที่ทำงานหนักตลอดเวลาเพื่อจะฆ่า คุณ บิน ลาเดน The Right Stuff (2007)
Osama Bin Ladenโอซามา บิน ลาเดน Namastey London (2007)
You start pushing this thing... they're gonna scream national security... at the top of their lungs... and you and I are gonna be called bin Laden lovers.คุณหาเรื่องใส่ตัวต่อไป แล้วพวกเขาก็จะเล่นไม้นี้_BAR_ อ้างเรื่องก่อการร้าย Rendition (2007)
- That looks like Osama bin Laden's beard.- อย่างกับหนวดโอซามา บิน ลาเดนเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I never knew my dad. He died in Iraq when we were fighting Osama bin Laden the first time.ผมไม่เคยรู้จักพ่อ ท่านตายในอิรัก ตอนมีสงครามครั้งแรกกับ บินลาเด็น Pilot (2009)
Following that logic, Osama bin Laden is human therefore all humans need to be wiped out of existence.พูดกันตามเหตุผล โอซามะ บินลาเดน เป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้น มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้อง ถูกกำจัดไปซะ Evil Is Going On (2010)
Well, so is bin laden.ก็เหมือนบินลาเดน Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Bin Laden!บินลาดิน Love in Disguise (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ladenThe bedroom was laden with beautiful ornaments.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
laden
ladenburg

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laden

German-Thai: Longdo Dictionary
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน, See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laden { m }; Bude { f }joint [Add to Longdo]
Laden { n }; Herunterladen { n }; Download { m } [ comp. ]downloading [Add to Longdo]
Laden { n } | Laden { n } der Anfangsgrößenloading | preloading [Add to Longdo]
Laden { m }; Vorrat { m }; Lager { n }; Warenhaus { n }store [Add to Longdo]
Ladendieb { m } | Ladendiebe { pl }shoplifter | shoplifters [Add to Longdo]
Ladendiebstahl { m }shoplifting [Add to Longdo]
Ladenfassade { f }shop front [Add to Longdo]
Ladenhüter { m }shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Ladenkette { f }chain of shops; chain of stores [Add to Longdo]
Ladenpreis { m }retail price [Add to Longdo]
Ladenpreis { m }selling price [Add to Longdo]
Ladenschild { n } | Ladenschilder { pl }shop sign | shop signs [Add to Longdo]
Ladentisch { m }; Verkaufstisch { m } | unterm Ladentischcounter; store counter | under the counter [Add to Longdo]
Ladenverkäufer { m }salesclerk [Add to Longdo]
Ladenverkäuferin { f }saleslady [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージェントオレンジ[e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ベンジルアデニン[benjiruadenin] (n) benzyladenine [Add to Longdo]
雨台風[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風台風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
債務国[さいむこく, saimukoku] (n) debtor nation; debt-laden country; debtor country [Add to Longdo]
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect [Add to Longdo]
雪雲[ゆきぐも, yukigumo] (n) snow-laden clouds [Add to Longdo]
雪空[ゆきぞら, yukizora] (n) snow-laden sky [Add to Longdo]
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
店先[みせさき, misesaki] Ladenfront [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top