ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laden

L EY1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laden-, *laden*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laden(adj) มีภาระหนัก, Syn. burdened, afflicted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laden(เลด'เดิน) adj. มีภาระหนัก, บรรจุของไว้มาก vt. บรรทุก, แบกภาระ
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก, เพียบ, เหนื่อยมาก, มีภาระมาก, ทุกข์มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
laden(vt pp ของ) lade

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't surprise me to, uh, hear Bin Laden on Al jazeera bragging how he iced the president's ball carriers.เราต้องคุยกัน Yankee White (2003)
You start pushing this thing... they're gonna scream national security... at the top of their lungs... and you and I are gonna be called bin Laden lovers.คุณหาเรื่องใส่ตัวต่อไป แล้วพวกเขาก็จะเล่นไม้นี้_BAR_ อ้างเรื่องก่อการร้าย Rendition (2007)
I never knew my dad. He died in Iraq when we were fighting Osama bin Laden the first time.ผมไม่เคยรู้จักพ่อ ท่านตายในอิรัก ตอนมีสงครามครั้งแรกกับ บินลาเด็น Pilot (2009)
Bin Laden in Prada?บิน ลาเดน ในชุดปราด้า? Black Swan (2009)
Following that logic, Osama bin Laden is human therefore all humans need to be wiped out of existence.พูดกันตามเหตุผล โอซามะ บินลาเดน เป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้น มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้อง ถูกกำจัดไปซะ Evil Is Going On (2010)
Osama bin Laden came from a loving home. Means zero.บินลาเดนก็มาจากครอบครัวอบอุ่นสินะ เป็นไปไม่ได้หรอก All Out of Blood (2012)
In two weeks time a ship will dock here, its hold laden with fighting men captured by the Romans.ในเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เรือจะเทียบท่าที่นี่ ภาระไว้กับคนต่อสู้ จับโดยชาวโรมัน Chosen Path (2012)
Whacking Bin Laden wasn't this complicated.ตามล่าตัวบินลาดิน ไม่เห็นมันจะซับซ้อนแบบนี้เลย Gliding Over All (2012)
And it was Bill Walden who laid the groundwork for the operations that took out Osama Bin Laden and Abu Nazir.และคือ บิล วาลเดน ผู้ชื่ง ปูพื้นการทำงานใต้ดิน ไปสู่การปฎิบัติการ ซึ่งทำให้ได้ตัว โอซามา บิล ลาเดน The Choice (2012)
Last year, Troy wished we got Bin Laden and the Dorito Taco.ปีก่อนทรอยอธิษฐานว่า ขอให้ได้ตัวบินลาเดนและมี Dorito Taco History 101 (2013)
That jackass Hoffman thinks I'm Bin Laden or something.ไอ้บ้าฮอฟแมน มันคิดว่าฉันเป็นบิน ลาดิน Invisible Leash (2013)
When you score a bin Laden or a Hitler or an Un, you take it by the balls!ไอ้บ้านี่มันคงคิดจะแข่งกิบบิน ลาเดน ฮิตเลอร์ หรือ อึน แกทำมันด้วยความเก๋าล้วนๆ The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ladenThe bedroom was laden with beautiful ornaments.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมรเบิกฟ้า[amøn boēk fā] (n, exp) EN: Rose dipladenia
บรรทุก[banthuk] (v) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden  FR: charger ; transporter ; mettre sur
อุซามะห์ บิน ลาดิน[Usāma Bin Lādin] (n, prop) EN: Osama Bin Laden
แยกศาลาแดง[yaēk Sālā Daēng] (n, exp) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LADEN L EY1 D AH0 N
LADENBURG L EY1 D AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laden (v) lˈɛɪdn (l ei1 d n)

German-Thai: Longdo Dictionary
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน, See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laden { m }; Bude { f }joint [Add to Longdo]
Laden { n }; Herunterladen { n }; Download { m } [ comp. ]downloading [Add to Longdo]
Laden { n } | Laden { n } der Anfangsgrößenloading | preloading [Add to Longdo]
Laden { m }; Vorrat { m }; Lager { n }; Warenhaus { n }store [Add to Longdo]
Ladendieb { m } | Ladendiebe { pl }shoplifter | shoplifters [Add to Longdo]
Ladendiebstahl { m }shoplifting [Add to Longdo]
Ladenfassade { f }shop front [Add to Longdo]
Ladenhüter { m }shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Ladenkette { f }chain of shops; chain of stores [Add to Longdo]
Ladenpreis { m }retail price [Add to Longdo]
Ladenpreis { m }selling price [Add to Longdo]
Ladenschild { n } | Ladenschilder { pl }shop sign | shop signs [Add to Longdo]
Ladentisch { m }; Verkaufstisch { m } | unterm Ladentischcounter; store counter | under the counter [Add to Longdo]
Ladenverkäufer { m }salesclerk [Add to Longdo]
Ladenverkäuferin { f }saleslady [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージェントオレンジ[e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ベンジルアデニン[benjiruadenin] (n) benzyladenine [Add to Longdo]
雨台風[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風台風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
債務国[さいむこく, saimukoku] (n) debtor nation; debt-laden country; debtor country [Add to Longdo]
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect [Add to Longdo]
雪雲[ゆきぐも, yukigumo] (n) snow-laden clouds [Add to Longdo]
雪空[ゆきぞら, yukizora] (n) snow-laden sky [Add to Longdo]
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
店先[みせさき, misesaki] Ladenfront [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top