ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤษี

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤษี-, *ฤษี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤษี[N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤษี(รึ-) น. ฤๅษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
นักธรรมฤษี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were cave-dwelling hermit-types.ฉันคิดว่าพวกนั้นเป็น... เป็นพวกที่อยู่ในถ้ำแบบฤษี Exile on Main St. (2010)
Interestingly, his style seems to range from impressionistic to "WTF."น่าสนใจ สไตล์ของเขาดูเหมือนว่า จะมีตั้งแต่แบบทฤษีการเขียนภาพไปจนถึง "บ้าอะไรว่ะ" Kiss of the Muse (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤษี = ฤาษี[n.] (reusī = reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse   FR: ascète [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ,โยคี,ฤษี,ดาบส,นักพรต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top