ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这里

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这里-, *这里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
这里[zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ, / ] here, #344 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone here just want to have peace[CN] 这里所有的人只是想拥有和平 Yamada: Samurai of Ayothaya (2010)
Hyung Hyung. Hyung...why did you come?[CN] 大哥,我来这里就是要告诉你 A Better Tomorrow (2010)
You think I'm going to stay here and die by myself? I'll be right behind you.[CN] 你以为我会自己一个死在这里 A Better Tomorrow (2010)
Mom, all of dad's friends are here but why isn't dad here?[CN] 妈咪,爸爸的朋友都在这里 那爸爸在哪里? A Better Tomorrow (2010)
Why did you come here? ![CN] 你怎会在这里的? A Better Tomorrow (2010)
That's why it doesn't work out for you.[CN] 你们不属于这里 A Better Tomorrow (2010)
Do you know why I stuck it out and lived here?[CN] 你知道我为什么仍在这里 A Better Tomorrow (2010)
Everyone is very kind here[CN] 这里所有的人都很亲切 Yamada: Samurai of Ayothaya (2010)
This is Ayothaya province[CN] 这里是奉雅城啊 Yamada: Samurai of Ayothaya (2010)
You can leave this place at any moment that you wish[CN] 如果你想离开这里的话,随时都可以 Yamada: Samurai of Ayothaya (2010)
Yah, why did you come here?[CN] 你来这里干什么? A Better Tomorrow (2010)
But once you're here, you are a guest[CN] 既然你来到这里,就是这里的客人了 Yamada: Samurai of Ayothaya (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top