ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดาบส

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาบส-, *ดาบส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาบส[N] hermit, See also: ascetic, Syn. ฤษี, Example: นางกบตัวหนึ่งที่อยู่ที่บรรณศาลาก็ได้อาศัยน้ำนมที่ดาบสปันเป็นทานให้กินทุกวัน, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ดาบสองคม[N] two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาบส(-บด) น. ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส, ฤษี, ในบทกลอนใช้ว่า ดาวบส ก็มี เช่น ไปแต่งองค์ทรงไม้เท้าของดาวบส (อภัย).
ดาบสองคมน. สิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ.
ดาบสินี(-บดสินี) น. หญิงผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Lu Family's sword style is worse than your brother.เพลงดาบสกุลเล็กของเจ้าแย่ยิ่งกว่าพี่เจ้าอีกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Direction's one thing. Manipulation's another.ไอ้เรื่องแบบนี้ มันดาบสองคม Good Will Hunting (1997)
The scabbard is so beautiful.ปอกดาบสวยมาก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
These are the daggers of the Noldorin.นี่คือดาบสั้นแห่งโนลโดริน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Have you run out of those nice, shiny daggers?ท่านไม่มีดาบสั้นเล่มงามพวกนั้นเหลือแล้วเหรอครับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Your father gave the same sword to two young princes.พ่อของเจ้ามอบดาบสองเล่มนี้ให้กับองค์ชายสองคน Shadowless Sword (2005)
The sword can be created any time, but if I ever lose the Leader,ดาบสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าข้าขาดผู้นำ Episode #1.42 (2006)
(KNOCK ON DOOR)ดูที่เขาทำกับดาบสิ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Nice sword.ดาบสวยดี Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And now you're here.ดูที่เขาทำกับดาบสิ Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Nothing just a few men with their swords.ไม่มีอะไร ก็แค่ผู้ชายถือดาบสองสามคน Meet the Spartans (2008)
Damocles' infamous sword was transformed by a lightning bolt from Zeus into a wondrous weapon whose blade could cut through anything.ดามาเคลส เป็นดาบที่โด่งดัง ที่เปลี่ยนสภาพมาจากสายฟ้าของซุส เป็นอาวุธมหัศจรรย์ คมดาบสามารถตัดได้ทุกสิ่ง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit   
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dagger[N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
falchion[N] ดาบสั้นซึ่งมีปลายดาบโค้งและแหลมในยุคกลาง, Syn. saber
hermit[N] ฤๅษี, See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ, Syn. anchorite, eremite, recluse
poniard[N] ดาบสั้นสองคม, See also: กริช, Syn. blade, dagger
stiletto[N] ดาบสั้น, See also: กริช, Syn. dagger, dirk
sword bayonet[N] ดาบสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
cutlasn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
cutlassn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
dirk(เดิร์ค) n. ดาบสั้นสองคม,กริช, Syn. dagger
knife(ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม), See also: knifer n. pl.knives
poniard(พอน'เยิร์ด) n.,v. (แทงด้วย) ดาบสันสองคม,กริช
stiletto(สทิเลท'โท) n. กริช,ดาบสั้น,เครื่องเจาะรู,หมุดเจาะรู. vt. แทงด้วยกริชหรือดาบสั้น,ฆ่าด้วยกริชหรือดาบสั้น pl.stilettos,stilettoes

English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ,โยคี,ฤษี,ดาบส,นักพรต
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
dirk(n) กริช,ดาบสั้น
falchion(n) ดาบสั้น
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ
knife(n) มีด,ดาบสั้น,กริช
scimitar(n) ดาบสั้น

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top