Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

father

F AA1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -father-, *father*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
father(n) บาทหลวง
Holy Father(jargon) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
father(n) บิดา, See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม, Syn. dad, daddy
father(n) พระในศาสนาคริสต์, See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ, Syn. cleargyman, chaplain, pastor, Ant. layperson
father(n) ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม, Syn. founder, author, creator
father(vt) เป็นพ่อ, See also: ยอมรับเป็นพ่อ
father(vt) ก่อตั้ง, See also: ริเริ่ม
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ, Syn. fathership, parenthood
fatherland(n) บ้านเกิดเมืองนอน, See also: เมืองเกิด, Syn. mother country, homeland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
father(ฟา'เธอะ) { fathered, fathering, fathers } n. บิดา, พ่อ, ผู้ปกครอง, พระ, พ่อบุญธรรม, คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ, ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม, ผู้นำของเมือง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้มาก่อน, แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด, ริเริ่ม, เป็นพ่อ, ยอมร
father-in-lawn. พ่อตา, พ่อผัว
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน, ปิตุภูมิ
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ, ไม่มีพ่อตามกฎหมาย
fatherlyadj. ในลักษณะของพ่อ, See also: fatherliness n.
forefather(ฟอร์'ฟาเธอะ) n. บรรพบุรุษ, See also: forefatherly adj., Syn. forbear
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)
grandfathern. ปู่, บรรพบุรุษ, See also: grandfatherly adj.
grandfather's clockนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
paternal grandfathern. ปู่

English-Thai: Nontri Dictionary
father(n) พ่อ, บิดา, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ปกครอง, หลวงพ่อ, บาทหลวง
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา, พ่อผัว
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ, ฐานะเป็นพ่อ, บรรพบุรุษ
fatherland(n) ปิตุภูมิ, แผ่นดินเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ, ไม่มีพ่อ
fatherly(adj) คล้ายพ่อ, ฉันบิดา, เหมือนบิดา
forefather(n) บรรพบุรุษ, โคตรเหง้า, บรรพชน
godfather(n) พ่อทูนหัว, พ่ออุปถัมภ์
grandfather(n) ปู่, ตา
stepfather(n) พ่อเลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
father surrogateผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Father and infantบิดากับทารก [TU Subject Heading]
Father Classให้การศึกษาและแนะแนวสำหรับผู้เป็นบิดา [การแพทย์]
Father Substitutesพ่อทดแทน [การแพทย์]
Fatherhoodความเป็นบิดา [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Fathersบิดา [TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Fathers, Absence ofเด็กที่ขาดพ่อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father's Day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันพ่อ, See also: A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday, Syn. HM the King Bhumipol's Birthday
father's day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย, See also: A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday, Syn. HM the King Bhumipol's Birthday

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน The Great Dictator (1940)
Guess I'll never see my father again.คิดว่าฉันจะไม่เคยเห็น พ่อ ของ ฉันอีกครั้ง Pinocchio (1940)
Yes, I went there once with my father on holiday.ค่ะ ฉันเคยไปเที่ยวที่นั่นกับพ่อครั้งนึง Rebecca (1940)
He stabbed his own father four inches into the chest.เขาแทงพ่อของเขาเองสี่นิ้วเข้าไปในอก 12 Angry Men (1957)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง 12 Angry Men (1957)
Ever since he was five, his father beat him up regularly. He used his fists.นับตั้งแต่เขาอายุได้ห้าขวบพ่อของเขาตีเขาอย่างสม่ำเสมอ เขาใช้กำปั้นของเขา 12 Angry Men (1957)
When I was a kid, I used to call my father "sir".เมื่อฉันเป็นเด็กฉันเคยเรียกพ่อของฉัน "คุณชาย" 12 Angry Men (1957)
That's right. Ever hear a kid call his father that any more?ที่เหมาะสม เคยได้ยินเด็กเรียกพ่อของเขาที่มากขึ้นหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He claims that he went to a movie at about 11.30, returning home at 3.10 to find his father dead and himself arrested.เขาอ้างว่าเขาไปดูหนังที่เกี่ยวกับ 11.30, กลับบ้านที่ 3.10 จะหาพ่อของเขาที่ตายแล้วและตัวเองถูกจับ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatherA boy needs a father he can look up to.
fatherA boy of seventeen is often as tall as his father.
fatherAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
fatherA computer game was given me by my father.
fatherA conflict between my father and me.
fatherA father provides for his family.
fatherA friend of your father.
fatherA friend of your father's is not always a friend of your father.
fatherAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
fatherAfter his father died, he had to study by himself.
fatherAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
fatherAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณพ่อ(n) father, See also: papa, daddy, Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า, ป๊ะป๋า, Ant. คุณแม่, Example: คุณพ่อมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังเสมอ, Count Unit: คน
ปิตุภูมิ(n) motherland, See also: fatherland, birthplace, Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ, Example: ขออวยพรทหารทุกคนให้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิโดยสวัดดิภาพ
ป๋า(n) father, See also: daddy, Syn. พ่อ, บิดา, Example: คุณเปรมก็เป็นเยี่ยงป๋าที่ดีทั่วๆ ไปในยุคนั้นคือพยายามกำหนดชะตาอนาคตของลูก, Count Unit: คน
ผู้บังเกิดเกล้า(n) parents, See also: father, mother, progenitor, Syn. บุพการี, บิดามารดา, Example: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้กำเนิด
พ่อ(n) father, See also: dad, daddy, papa, Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร, บิตุรงค์, Ant. แม่, Example: ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่าชายได้รับอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
พ่อตา(n) the father of one's wife, See also: father-in-law, Ant. แม่ยาย, Example: เขาต้องดูแลกิจการด้านเครื่องหนังส่งออกของพ่อตา พร้อมๆ กับดูแลกิจการส่วนตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของภรรยา
พ่อผัว(n) the father of one's wife, See also: father-in-law, Ant. แม่ผัว, Example: ฝ่ายหญิงไม่ค่อยชอบไปอยู่รวมกับพ่อผัวแม่ผัว เพราะเกรงว่าจะปฏิบัติตนไม่ถูกใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของสามี
บิดา(n) father, Syn. บิดร, พ่อ, ชนก, คุณพ่อ, Example: ลูกที่ดีควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย์, Thai Definition: ผู้ให้กำเนิด, Notes: (สุภาพ)
บุพการี(n) parent, See also: father and mother, Syn. บูรพการี, พ่อแม่, บิดามารดา, Example: ุลัทธิบูชาบรรพบุรุษ จะต้องมีความเคารพเชื่อฟังบุพการีซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติ, Thai Definition: ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน, ผู้ให้กำเนิด
ชนก(n) father, See also: dad, Syn. พ่อ, บิดา, Ant. ชนนี, Example: พระชนกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [ m ] ; lieu de naissance [ m ] ; pays natal [ m ]
บรรพบุรุษ[banphaburut] (n) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather  FR: ancêtre [ m, f ] ; ancêtres [ mpl ]
บาทหลวง[bātlūang] (n) EN: priest ; father  FR: prêtre [ m ] ; père [ m ] ; prêtre catholique [ m ]
บิดา[bidā] (n) EN: father  FR: père [ m ]
บิดาชื่อ[bidā cheū] (n, exp) EN: father's name  FR: nom du père [ m ]
ชวด[chūat] (n) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother
เจ้าพ่อ[jaophø] (n) EN: mogul ; godfather  FR: nabab [ m ] ; parrain [ m ]
กำพร้าพ่อ[kamphrā phø] (adj) EN: fatherless  FR: orphelin du père
คุณป้า[khun pā] (n) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)  FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [ f ]
คุณพ่อ[khun phø] (n, exp) EN: father  FR: père [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FATHER F AA1 DH ER0
FATHERS F AA1 DH ER0 Z
FATHERS' F AE1 TH ER0 Z
FATHERED F AA1 DH ER0 D
FATHEREE F AE0 TH ER0 IY1
FATHER'S F AA1 DH ER0 Z
FATHERLY F AA1 DH ER0 L IY0
FATHERING F AA1 DH ER0 IH0 NG
FATHERLAND F AA1 DH ER0 L AE2 N D
FATHERLESS F AA1 DH ER0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
father (v) fˈaːðər (f aa1 dh @ r)
fathers (v) fˈaːðəz (f aa1 dh @ z)
fathered (v) fˈaːðəd (f aa1 dh @ d)
fatherly (j) fˈaːðəliː (f aa1 dh @ l ii)
fathering (v) fˈaːðərɪŋ (f aa1 dh @ r i ng)
fatherhood (n) fˈaːðəhud (f aa1 dh @ h u d)
fatherland (n) fˈaːðəlænd (f aa1 dh @ l a n d)
fatherless (j) fˈaːðələs (f aa1 dh @ l @ s)
fatherlands (n) fˈaːðəlændz (f aa1 dh @ l a n d z)
father-in-law (n) fˈaːðər-ɪn-lɔː (f aa1 dh @ r - i n - l oo)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
父母[fù mǔ, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] father and mother; parents #1,145 [Add to Longdo]
父亲[fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ, / ] father #1,348 [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] father; dad; pa; papa #1,908 [Add to Longdo]
老子[lǎo zi, ㄌㄠˇ ㄗ˙, ] father; daddy; "I, your father" (in anger, or out of contempt); I (used arrogantly or jocularly) #3,812 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] father #4,299 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address #4,619 [Add to Longdo]
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, / ] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman) #11,517 [Add to Longdo]
圣诞老人[Shèng dàn Lǎo rén, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] Father Christmas; Santa Claus #12,647 [Add to Longdo]
祖父[zǔ fù, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father; paternal grandfather #18,171 [Add to Longdo]
祖母[zǔ mǔ, ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's mother; paternal grandmother #21,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vater { m } | Väter { pl } | Vater von zwei Kindern sein | Väter der Stadtfather | fathers | to be the father of two (children) | city fathers [Add to Longdo]
Vaterband { n } (Sicherungstechnik bei Magnetbändern)father tape [Add to Longdo]
Weihnachtsmann { m }Father Christmas; Santa Claus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちち(P);とと;ちゃん;てて(ok);かぞ(ok);かそ(ok);しし(ok);あて(ok), chichi (P); toto ; chan ; tete (ok); kazo (ok); kaso (ok); shishi (ok); ate (ok)] (n) (hum) (とと and ちゃん are used by children) (See 母・はは) father; (P) #759 [Add to Longdo]
父親[ちちおや, chichioya] (n) father; (P) #1,884 [Add to Longdo]
[そ, so] (n) ancestor; forefather; progenitor; (P) #3,762 [Add to Longdo]
祖父[そふ(P);じじ;じい;おおじ;おじ;そぶ(ok), sofu (P); jiji ; jii ; ooji ; oji ; sobu (ok)] (n, adj-no) (1) grandfather; (2) (おおじ only) (See 爺・1) old man; (3) (おおじ only) kyogen mask used for the role of an old man; (P) #4,383 [Add to Longdo]
父母[ふぼ(P);ちちはは, fubo (P); chichihaha] (n) father and mother; parents; (P) #6,790 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) thought; (n-suf) (2) report on one's investigation into ...; (3) deceased father #7,530 [Add to Longdo]
養父[ようふ, youfu] (n) foster father; adoptive father; (P) #10,020 [Add to Longdo]
祖国[そこく, sokoku] (n) motherland; fatherland; native country; (P) #11,023 [Add to Longdo]
父子[ふし, fushi] (n) father and child (son); (P) #13,565 [Add to Longdo]
実父[じっぷ, jippu] (n) real (own) father #13,819 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Father \Fa"ther\ (f[aum]"[th][~e]r), n. [OE. fader, AS.
   f[ae]der; akin to OS. fadar, D. vader, OHG. fatar, G. vater,
   Icel. fa[eth]ir Sw. & Dan. fader, OIr. athir, L. pater, Gr.
   path`r, Skr. pitr, perh. fr. Skr. p[=a] protect. [root]75,
   247. Cf. {Papa}, {Paternal}, {Patriot}, {Potential},
   {Pablum}.]
   1. One who has begotten a child, whether son or daughter; a
    generator; a male parent.
    [1913 Webster]
 
       A wise son maketh a glad father.   --Prov. x. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. A male ancestor more remote than a parent; a progenitor;
    especially, a first ancestor; a founder of a race or
    family; -- in the plural, fathers, ancestors.
    [1913 Webster]
 
       David slept with his fathers.     --1 Kings ii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Abraham, who is the father of us all. --Rom. iv. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. One who performs the offices of a parent by maintenance,
    affetionate care, counsel, or protection.
    [1913 Webster]
 
       I was a father to the poor.      --Job xxix.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       He hath made me a father to Pharaoh, and lord of all
       his house.              --Gen. xiv. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. A respectful mode of address to an old man.
    [1913 Webster]
 
       And Joash the king of Israel came down unto him
       [Elisha], . . . and said, O my father, my father!
                          --2 Kings
                          xiii. 14.
    [1913 Webster]
 
   5. A senator of ancient Rome.
    [1913 Webster]
 
   6. A dignitary of the church, a superior of a convent, a
    confessor (called also {father confessor}), or a priest;
    also, the eldest member of a profession, or of a
    legislative assembly, etc.
    [1913 Webster]
 
       Bless you, good father friar !    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. One of the chief ecclesiastical authorities of the first
    centuries after Christ; -- often spoken of collectively as
    the Fathers; as, the Latin, Greek, or apostolic Fathers.
    [1913 Webster]
 
   8. One who, or that which, gives origin; an originator; a
    producer, author, or contriver; the first to practice any
    art, profession, or occupation; a distinguished example or
    teacher.
    [1913 Webster]
 
       The father of all such as handle the harp and organ.
                          --Gen. iv. 21.
    [1913 Webster]
 
       Might be the father, Harry, to that thought. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The father of good news.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. The Supreme Being and Creator; God; in theology, the first
    person in the Trinity.
    [1913 Webster]
 
       Our Father, which art in heaven.   --Matt. vi. 9.
    [1913 Webster]
 
       Now had the almighty Father from above . . .
       Bent down his eye.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Adoptive father}, one who adopts the child of another,
    treating it as his own.
 
   {Apostolic father}, {Conscript fathers, etc.} See under
    {Apostolic}, {Conscript}, etc.
 
   {Father in God}, a title given to bishops.
 
   {Father of lies}, the Devil.
 
   {Father of the bar}, the oldest practitioner at the bar.
 
   {Fathers of the city}, the aldermen.
 
   {Father of the Faithful}.
    (a) Abraham. --Rom. iv. --Gal. iii. 6-9.
    (b) Mohammed, or one of the sultans, his successors.
 
   {Father of the house}, the member of a legislative body who
    has had the longest continuous service.
 
   {Most Reverend Father in God}, a title given to archbishops
    and metropolitans, as to the archbishops of Canterbury and
    York.
 
   {Natural father}, the father of an illegitimate child.
 
   {Putative father}, one who is presumed to be the father of an
    illegitimate child; the supposed father.
 
   {Spiritual father}.
    (a) A religious teacher or guide, esp. one instrumental in
      leading a soul to God.
    (b) (R. C. Ch.) A priest who hears confession in the
      sacrament of penance.
 
   {The Holy Father} (R. C. Ch.), the pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Father \Fa"ther\, v. t. [imp. & p. p. {Fathered}; p. pr. & vb.
   n. {Fathering}.]
   1. To make one's self the father of; to beget.
    [1913 Webster]
 
       Cowards father cowards, and base things sire base.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take as one's own child; to adopt; hence, to assume as
    one's own work; to acknowledge one's self author of or
    responsible for (a statement, policy, etc.).
    [1913 Webster]
 
       Men of wit
       Often fathered what he writ.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To provide with a father. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Think you I am no stronger than my sex,
       Being so fathered and so husbanded ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To father on} or {To father upon}, to ascribe to, or charge
    upon, as one's offspring or work; to put or lay upon as
    being responsible. "Nothing can be so uncouth or
    extravagant, which may not be fathered on some fetch of
    wit, or some caprice of humor." --Barrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 father
   n 1: a male parent (also used as a term of address to your
      father); "his father was born in Atlanta" [syn: {father},
      {male parent}, {begetter}] [ant: {female parent}, {mother}]
   2: the founder of a family; "keep the faith of our forefathers"
     [syn: {forefather}, {father}, {sire}]
   3: `Father' is a term of address for priests in some churches
     (especially the Roman Catholic Church or the Orthodox
     Catholic Church); `Padre' is frequently used in the military
     [syn: {Father}, {Padre}]
   4: (Christianity) any of about 70 theologians in the period from
     the 2nd to the 7th century whose writing established and
     confirmed official church doctrine; in the Roman Catholic
     Church some were later declared saints and became Doctor of
     the Church; the best known Latin Church Fathers are Ambrose,
     Augustine, Gregory the Great, and Jerome; those who wrote in
     Greek include Athanasius, Basil, Gregory Nazianzen, and John
     Chrysostom [syn: {Church Father}, {Father of the Church},
     {Father}]
   5: a person who holds an important or distinguished position in
     some organization; "the tennis fathers ruled in her favor";
     "the city fathers endorsed the proposal"
   6: God when considered as the first person in the Trinity; "hear
     our prayers, Heavenly Father" [syn: {Father}, {Father-God},
     {Fatherhood}]
   7: a person who founds or establishes some institution; "George
     Washington is the father of his country" [syn: {founder},
     {beginner}, {founding father}, {father}]
   8: the head of an organized crime family [syn: {don}, {father}]
   v 1: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
      children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
      {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
      forth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top