ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bas

   
185 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bas-, *bas*, ba
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.

English-Thai: Longdo Dictionary
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
sweet basil(n) โหระพา, S. basil,
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,
hairy basil(n) แมงลัก
holy basil(n) กะเพรา, S. sacred basil
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base[N] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด, Syn. basis
base[N] ฐานทัพ, See also: ฐานที่มั่น
base[N] จุดศูนย์กลาง
base[VT] วางรากฐาน
base[VT] มาจากรากฐาน
base[VT] ประจำการ
base[N] ด่าง, See also: น้ำยารักษาสี
base[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
base[ADJ] คุณภาพไม่ดี, See also: เสื่อม, Syn. ill-conditioned
bash[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bas(บีเอเอส) ใช้เป็นนามสกุลของแฟ้มข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาเบสิก
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน,เป็นรากฐาน,แรกเริ่ม
basalt(บะซอลทฺ') n. หินภูเขาไฟสีดำชนิดหนึ่ง, See also: basaltic adj. ดูbasalt basaltine adj. ดูbasalt
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
baseball(เบส'บอล) n. กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล

English-Thai: Nontri Dictionary
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน,เป็นมูลฐาน,แรกเริ่ม
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
base(n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น
baseball(n) กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bas-relief; bosso-rilievo; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basal body temperatureอุณหภูมิกายขณะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal body temperature methodวิธีวัดอุณหภูมิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal complex; basement complex; basement rockหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basal leaves; radical leavesใบกระจุกใกล้ราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal metabolic rateอัตราการสร้างและสลายพื้นฐาน, อัตราการครองธาตุพื้นฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal nerveเส้นโคนใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal placentaพลาเซนตาที่ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal pleurisyเยื่อหุ้มฐานปอดอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ pleurisy, diaphragmatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal seat area; denture foundation; denture supporting area; tissue-bearing areaบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bas-reliefประติมากรรมนูนต่ำ [TU Subject Heading]
Basalขณะปกติ [การแพทย์]
Basal Angleมุมฐานของกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
basal bodyเบซัลบอดี, ดู kinetosome [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Basal Cell Layerชั้นเบซัลเซลล์,ชั้นเบซาลเซลล์ [การแพทย์]
Basal Cellsเซลล์ชั้นฐาน,เบซัลเซลล์ [การแพทย์]
Basal Cisternsฐานของสมอง [การแพทย์]
Basal Conditionsภาวะที่ไม่มีการดูดซึมอาหารจากลำไส้ [การแพทย์]
Basal Gangliaปมประสาทบาซัล,เบซัลแกงเกลีย [การแพทย์]
Basal Ganglia Diseasesปมประสาทบาซัล,โรค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baseline (n ) บรรทัดฐาน
basispoint[เบ'สิส พ้อยท์] หลังจุด ทศนิยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Basil!เบซิล Episode #18.4 (2012)
Poor bastard.แย่จริง Pilot, Part 2 (2013)
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And you're, you're Bashful.และคุณคุณจะขี้อาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, Bashful, my, my, my!โอ้ขี้อายของฉันของฉันของ ฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
"Crawfish a la basquaise""กุ้งก้ามกรามจานร้อน" Night and Fog (1956)
You're a real baseball fan, aren't ya?คุณเป็นแฟนเบสบอลจริงจะไม่ได้ยา? 12 Angry Men (1957)
What are you basin' it on? Stories this guy made up?สิ่งที่คุณอ่างมันหรือไม่ เรื่องที่ผู้ชายคนนี้ทำขึ้น? 12 Angry Men (1957)
- And pop-ups are fallin' for base hits.- และป๊อปอัพจะตกหลุมรักฐานยิง 12 Angry Men (1957)
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket. 12 Angry Men (1957)
I will read the baseball.ฉันจะอ่านเบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
Then you can tell me about the baseball.จากนั้นคุณสามารถบอกฉัน เกี่ยวกับเบสบอล The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basA baseball came flying through the window.
basA baseless accusation.
basA basketball team consists of five players.
basA button came off when I was playing baseball.
basA company based in Paris.
basA drink with a rum base.
basAdvance to third on a stolen base.
basAfter school we play baseball with our classmates.
basA great light was diffused over the baseball stadium.
basAir, like food, is a basic human need.
basAll boys like to play baseball.
basAll my family were just crazy about baseball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดนนรก[ADJ] bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
ชั้นใต้ดิน[N] basement
เสียงทุ้ม[N] bass, Ant. เสียงแหลม, Example: ฉันชอบปรับเครื่องเสียงให้มีเสียงทุ้มนำเพราะฟังสบายหู, Thai definition: เสียงต่ำที่มีความนุ่มนวลไม่แข็งกร้าว
บุตรนอกสมรส[N] bastard, Syn. ลูกนอกสมรส, Example: พรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุตรนอกสมรสของนักการเมืองชื่อดัง, Count unit: คน, Thai definition: บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมานอกกฎหมาย
ขั้นพื้นฐาน[ADJ] foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
ปัจจัยพื้นฐาน[N] basic factor, See also: basic element, Syn. ปัจจัยเบื้องต้น, Example: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai definition: สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก
ลูกไม่มีพ่อ[N] illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pāk) EN: basin   FR: crachoir [m] ; bassinet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASK    B AE1 S K
BASH    B AE1 SH
BASE    B EY1 S
BASS    B AE1 S
BASA    B AA1 S AH0
BASS    B EY1 S
BASU    B AA1 S UW0
BAST    B AE1 S T
BASEY    B EY1 S IY0
BASYE    B AE1 S AY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bass    (n) bˈæs (b a1 s)
base    (v) bˈɛɪs (b ei1 s)
bash    (v) bˈæʃ (b a1 sh)
bask    (v) bˈaːsk (b aa1 s k)
bass    (n) bˈæs (b a1 s)
bass    (n) bˈɛɪs (b ei1 s)
bast    (n) bˈæst (b a1 s t)
Basel    (n) bˈaːzl (b aa1 z l)
Basil    (n) bˈæzl (b a1 z l)
basal    (j) bˈɛɪsl (b ei1 s l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, ] basic; fundamental; main; elementary, #446 [Add to Longdo]
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ, / ] base; foundation; basis, #460 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] base; foundation; basic; radical (chem.), #1,259 [Add to Longdo]
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, ] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织, #1,397 [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit, #2,832 [Add to Longdo]
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, ] basically; on the whole, #2,883 [Add to Longdo]
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] basketball, #4,157 [Add to Longdo]
[pén, ㄆㄣˊ, ] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters, #4,750 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] basket; goal, #5,089 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] base (chem.); alkali; soda, #7,987 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
場所[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place

German-Thai: Longdo Dictionary
Base(n) |die, pl. Basen| เบส, ด่าง, See also: A. Säure,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basilikumrahmsauce {f} [cook.]basil cream sauce [Add to Longdo]
Basilisk {m}basilisk [Add to Longdo]
Basalt {m}basalt [Add to Longdo]
Basar {m}bazaar [Add to Longdo]
Baseball {m} [sport]baseball [Add to Longdo]
Baseballstadion {n} [sport]ballpark [Am.] [Add to Longdo]
Basedowsche Krankheit {f}Grave's disease [Add to Longdo]
Basic {n} [comp.]Basic [Add to Longdo]
Basilika {f} | Basiliken {pl}basilica | basilicas [Add to Longdo]
Basilikum {n} [bot.] [cook.]basil [Add to Longdo]
Basis {f}; Unterlage {f}; Stützpunkt {m}; Grundzahl {f} | Basen {pl}; Unterbauten {pl}base | bases [Add to Longdo]
Basis {f} [math.] | zulässige Basisbasis | admissible basis [Add to Longdo]
Basis {f}foot [Add to Longdo]
Basis-Inflationsrate {f} [fin.]underlying rate of inflation [Add to Longdo]
Basisregister {n}; Basisadressregister {n} [comp.]memory pointer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
Fクレフ[エフクレフ, efukurefu] (n) (See ヘ音記号・ヘおんきごう) F clef; bass clef [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
ありき[, ariki] (suf,adj-no) based on; originating from [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
システムバス[しすてむばす, shisutemubasu] system bus [Add to Longdo]
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
セルバス[せるばす, serubasu] cell path [Add to Longdo]
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data [Add to Longdo]
データバス[でーたばす, de-tabasu] data bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伐採[ばっさい, bassai] das_Holzfaellen, das_Abforsten, das_Abholzen [Add to Longdo]
基地[きち, kichi] Basis, Stuetzpunkt [Add to Longdo]
場所[ばしょ, basho] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]
滝つぼ[たきつぼ, takitsubo] Bassin_unter_einem_Wasserfall [Add to Longdo]
球場[きゅうじょう, kyuujou] Baseballstadion, Baseballplatz [Add to Longdo]
野球[やきゅう, yakyuu] Baseball [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAS
     Basic Activity Subset
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bas /ba/ 
  1. stocking
  2. lower part; foot; bottom

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bas /ba/ 
  low

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bas /bɑs/
  1. bass; bassvoice
  2. bass

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top