ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bash

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bash-, *bash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bash(vt) วิจารณ์อย่างรุนแรง
bash(vt) ชนแรง, See also: ชนจนพังหรือบุบ, Syn. punch, smack
bash in(phrv) ทุบจนพัง, Syn. beat in, crush in, stave in
bash up(phrv) ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, Syn. smash up
bash up(phrv) ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบอย่างแรง, Syn. beat up
bashful(adj) ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy
bash about(phrv) ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bash around(phrv) ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bashfulness(n) ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bash(แบช) vt. โจมตี, ตีแรง, ทุบบู้บี้, ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง, การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย, เหนียมอาย, ประหม่า, ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid, Ant. friendly
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่าม
calabashn. พืชน้ำเต้า, น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย, ไม่สะทกสะท้าน, ไม่กระดากใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย, กระดาก, ประหม่า, ขวยเขิน, เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย, ความอาย, ความกระดาก, ความเหนียมอาย
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
calabash(n) น้ำเต้า
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน, ไม่อาย, ไม่กระดากใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dunno. Just says he's gonna bash my head in one of these days.ไม่รู้ดิ มันแค่ว่ามันจะอัดฉัน The Cement Garden (1993)
Why, did you see Miss Ladybug risk life and wing... to bash those brutes on the snoot?นายเห็นที่คุณเต่าทอง เสี่ยงชีวิตและปีก... เพื่อทุบตีกระสุนที่ดุร้ายนั่นมั๊ย? James and the Giant Peach (1996)
Just bash the livin' shit out of it.ตีให้สุดแรงเกิดก็แล้วกัน The Legend of Bagger Vance (2000)
If you get cornered, bash them in the head.- แล้วมันอะไรล่ะ - มันเป็นขี้ม้าเว้ย Shaun of the Dead (2004)
Yeah, the masquerade bash thing. I love it.ใช่ งานแฟนซี ฉันชอบมัน Just My Luck (2006)
You saved my life twice. Once at the masquerade bash and- and now.นายช่วยชีวิตฉัน 2 ครั้ง ในงานสวมหน้ากากหนนึง กับตอนนี้ Just My Luck (2006)
Planning to bash the old lady's head in?จะดักตีหัวคนแก่เหรอไง? The Orphanage (2007)
As long as I have fists I will bash you!ตราบใดที่ข้ามีกำปั้น ข้าจะตะบันเจ้า There Will Be Blood (2007)
I'm not going to tell you even if you bash my head in! I see.ข้าไม่บอก ไม่ว่าจะทรมานยังไง ! The Machine Girl (2008)
And not to bash on our cover, but I'd forgotten what it's like to be with someone who knows the real me.ไม่ต้องกังวลเรื่องของเรา แต่ผมอาจจะลืมแล้ว ไปว่ามันเป็นยังไง กับบางคนที่รู้จักตัวตนผมจริงๆ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Stand right here and bash this for me, will ya?ยืนตรงนี้ และกระหน่ำมันที All in the Family (2008)
You bash your own fucking knee in!เธอฟาดเข่าตัวเอง All in the Family (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bashBasho was the greatest poet.
bashShe is not so much unsociable as bashful.
bashSince he's in show business he often goofs around in a showy way, but once in a while he has these bashful mannerisms that are really cute.
bashThe boy is bashful and doesn't talk much.
bashThe robber bashed her head in.
bashThis is a very famous Haiku poem by Basho.
bashWhat a gorgeous bash!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้อาย(adj) bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai Definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
เอียงอาย(adj) shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย(adv) shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
ตุ้งติ้ง(adv) coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ม้วนต้วน(v) bashful, Syn. อาย, เอียงอาย, เขินอาย, Example: เธอถูกกระเซ้าเย้าแหย่จนม้วนต้วนไปเลย, Thai Definition: แสดงท่าทางเอียงอาย
กะเรี่ยกะราด(adv) shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai Definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
เหนียม(adv) shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
ชมดชม้อย[chamotchamøi] (v) EN: coy ; shy ; bashful  FR: faire les yeux doux
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
กะเรี่ยกะราด[karīakarāt] (adv) EN: shyly ; bashfully
ขี้อาย[khī-āi] (adj) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful  FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขวย[khūay] (v) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bash
basha
basham
bashar
bashaw
bashed
basher
bashes
bashir
bashor

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bash
bashed
bashes
bashful
bashing
bashfully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness #44,763 [Add to Longdo]
巴希尔[Bā xī ěr, ㄅㄚ ㄒㄧ ㄦˇ,    /   ] Bashir (President al-Bashir of the Sudan) #66,430 [Add to Longdo]
巴士海峡[Bā shì hǎi xiá, ㄅㄚ ㄕˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ,     /    ] Bashi channel across south Taiwan #109,102 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] bashful #211,458 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] bashful; ashamed [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
場所[ばしょ, basho] TH: สถานที่  EN: place

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fete { f }; Party { f }bash [ coll. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
場所[ばしょ, basho] (n) (1) place; location; spot; position; (2) room; space; (3) basho (sumo wrestling tournament); (P) #669 [Add to Longdo]
しばしば[shibashiba] (vs, adv) (on-mim) blinking repeatedly #3,023 [Add to Longdo]
船橋[ふなばし(P);せんきょう, funabashi (P); senkyou] (n) (1) pontoon bridge; temporary bridge made using ships; (2) (せんきょう only) bridge (of a ship); (P) #4,793 [Add to Longdo]
プライバシー(P);プライバシ;プライバシイ;プライヴァシー[puraibashi-(P); puraibashi ; puraibashii ; puraivashi-] (n) privacy; (P) #4,924 [Add to Longdo]
石橋[いしばし(P);せっきょう, ishibashi (P); sekkyou] (n) stone bridge; (P) #5,611 [Add to Longdo]
板橋[いたばし, itabashi] (n) (arch) wooden bridge (with planks) #6,842 [Add to Longdo]
馬身[ばしん, bashin] (n) horse's length #8,755 [Add to Longdo]
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]
新橋[しんばし, shinbashi] (n) Shinbashi (section of Tokyo); (P) #10,015 [Add to Longdo]
馬車[ばしゃ, basha] (n) (horse-drawn) coach; carriage; wagon; cart; (P) #10,127 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プライバシ[ぷらいばし, puraibashi] privacy [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
記憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location [Add to Longdo]
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
バッシュ[ばっしゅ, basshu] bash [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
場所[ばしょ, basho] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bash \Bash\, v. t. [imp. & p. p. {Bashed}; p. pr. & vb. n.
   {Bashing}.] [Perh. of imitative origin; or cf. Dan. baske to
   strike, bask a blow, Sw. basa to beat, bas a beating.]
   To strike heavily; to beat; to crush. [Prov. Eng. & Scot.]
   --Hall Caine.
   [1913 Webster]
 
      Bash her open with a rock.        --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bash \Bash\, n.
   1. a forceful blow, especially one that does damage to its
    target.
    [PJC]
 
   2. a elaborate or lively social gathering or party.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bash \Bash\, v. t. & i. [OE. baschen, baissen. See {Abash}.]
   To abash; to disconcert or be disconcerted or put out of
   countenance. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      His countenance was bold and bashed not. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bash
   n 1: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a
      bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn:
      {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}]
   2: an uproarious party [syn: {bash}, {do}, {brawl}]
   v 1: hit hard [syn: {sock}, {bop}, {whop}, {whap}, {bonk},
      {bash}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BASH
     Bourne-Again SHell (Unix, Shell)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top