Search result for

bash

(106 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bash-, *bash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bash[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง
bash[VT] ชนแรง, See also: ชนจนพังหรือบุบ, Syn. punch, smack
bash in[PHRV] ทุบจนพัง, Syn. beat in, crush in, stave in
bash up[PHRV] ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, Syn. smash up
bash up[PHRV] ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบอย่างแรง, Syn. beat up
bashful[ADJ] ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy
bash about[PHRV] ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bash around[PHRV] ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bashfulness[N] ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่าม
calabashn. พืชน้ำเต้า,น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย,ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กระดากใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
calabash(n) น้ำเต้า
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน,ไม่อาย,ไม่กระดากใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Show me some of your moves, son. Don't be bashful.แสดงให้เราดูสักท่าสองท่าสิลูก ไม่ต้องเขินหรอก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We've thrown some legendary bashes there.เราเคย มีปาร์ตี้เจ๋งๆกันที่นั่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Then bash your mother's brains in.งั้นคุณก็จงทุบสมองของแม่คุณ Sex and Violence (2009)
Haven't you ever been in a relationship where you really loved somebody and still kind of wanted to bash their head in?คูณไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบที่เคยรักใครลึกซึ้ง แต่ในขณะเดียวกันก็ สามารถจะระเบิดสมองเค้าได้ Sex and Violence (2009)
Probably shouldn't try to bash my skull in with that thing.อย่าพยายามคิดที่จะตีศีรษะข้าด้วยสิ่งนั้นจะดีกว่า Lucifer Rising (2009)
AND I WANT TO BASH HIM OVER THE HEAD WITH A BOTTLE.ผมก็นึกอยากฟาดหัวมันด้วยก้นขวด Zoe's Reprise (2009)
We're all bashed up.เราน่วมไปทั้งตัว I Will Rise Up (2009)
So I guess you saw somebody bashed in Kate's birdbath.-เออ ผมเดาว่าต้องมีใครบางคนทำ น้ำพุนกของเคทแตก Blinded by the Light (2009)
I will personally bash your brains in--ฉันจะกระแทกสมองคุณ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
We have to bash that machine to bits!เราต้องขยี้มันให้เป็นชิ้นๆ! จริงไหม? Summer Wars (2009)
And the famous haiku writer matsuo basho wrote thatและนักเขียนกลอนไฮกุชื่อดัง มาซุโอะ บาโชะ เขียนไว้ว่า Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
I'll bash your fucking face in, bitch.ฉันจะ ทุบตี ใบหน้า ร่วมเพศ ของ คุณ ใน สุนัขตัวเมีย I Spit on Your Grave (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bashBasho was the greatest poet.
bashShe is not so much unsociable as bashful.
bashThe robber bashed her head in.
bashThis is a very famous Haiku poem by Basho.
bashWhat a gorgeous bash!
bashThe boy is bashful and doesn't talk much.
bashSince he's in show business he often goofs around in a showy way, but once in a while he has these bashful mannerisms that are really cute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้อาย[ADJ] bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
เอียงอาย[ADJ] shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย[ADV] shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
ตุ้งติ้ง[ADV] coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ม้วนต้วน[V] bashful, Syn. อาย, เอียงอาย, เขินอาย, Example: เธอถูกกระเซ้าเย้าแหย่จนม้วนต้วนไปเลย, Thai definition: แสดงท่าทางเอียงอาย
กะเรี่ยกะราด[ADV] shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
เหนียม[ADV] shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
กะเรี่ยกะราด[adv.] (karīakarāt) EN: shyly ; bashfully   
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed   
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASH    B AE1 SH
BASHA    B AA1 SH AH0
BASHIR    B IH0 SH IH1 R
BASHES    B AE1 SH AH0 Z
BASHOR    B AE1 SH ER0
BASHER    B AE1 SH ER0
BASHED    B AE1 SH T
BASHAW    B IH0 SH AO1
BASHAM    B AE1 SH AH0 M
BASHORE    B AE1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bash    (v) (b a1 sh)
bashed    (v) (b a1 sh t)
bashes    (v) (b a1 sh i z)
bashful    (j) (b a1 sh f u l)
bashing    (v) (b a1 sh i ng)
bashfully    (a) (b a1 sh f u l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
場所[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fete {f}; Party {f}bash [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
すばしこい;すばしっこい[, subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
ばしっと[, bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴士海峡[Bā shì hǎi xiá, ㄅㄚ ㄕˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Bashi channel across south Taiwan [Add to Longdo]
巴希尔[Bā xī ěr, ㄅㄚ ㄒㄧ ㄦˇ, / ] Bashir (President al-Bashir of the Sudan) [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] bashful; ashamed [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] bashful [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プライバシ[ぷらいばし, puraibashi] privacy [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
記憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location [Add to Longdo]
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
バッシュ[ばっしゅ, basshu] bash [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
場所[ばしょ, basho] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bash \Bash\, v. t. [imp. & p. p. {Bashed}; p. pr. & vb. n.
   {Bashing}.] [Perh. of imitative origin; or cf. Dan. baske to
   strike, bask a blow, Sw. basa to beat, bas a beating.]
   To strike heavily; to beat; to crush. [Prov. Eng. & Scot.]
   --Hall Caine.
   [1913 Webster]
 
      Bash her open with a rock.        --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bash \Bash\, n.
   1. a forceful blow, especially one that does damage to its
    target.
    [PJC]
 
   2. a elaborate or lively social gathering or party.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bash \Bash\, v. t. & i. [OE. baschen, baissen. See {Abash}.]
   To abash; to disconcert or be disconcerted or put out of
   countenance. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      His countenance was bold and bashed not. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bash
   n 1: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a
      bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn:
      {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}]
   2: an uproarious party [syn: {bash}, {do}, {brawl}]
   v 1: hit hard [syn: {sock}, {bop}, {whop}, {whap}, {bonk},
      {bash}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BASH
     Bourne-Again SHell (Unix, Shell)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top