Search result for

bask

(126 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bask-, *bask*
English-Thai: Longdo Dictionary
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bask[VI] อาบแดด, See also: ผึ่งแดด, Syn. suntan
bask[VI] ได้รับความพึงพอใจ, Syn. delight
basket[N] ตะกร้า, See also: กระบุง, กระเช้า, กระจาด, Syn. hamper
basket[N] จำนวนของสิ่งของในตะกร้า, See also: เต็มตระกร้า, เต็มกระเช้า
basket[N] กระเช้าของลูกบอลลูน
basket[N] ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล
bask in[PHRV] อาบแดด
bask in[PHRV] ยินดี, See also: ได้รับความรู้, ชื่นชอบ
basketry[N] งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: งานจักสาน, Syn. basketwork
basketball[N] บาสเกตบอล, See also: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
wastebasket(เวสทฺ'บาสคิท) n. ตะกร้าใส่ของทิ้งของเสีย, Syn. wastepaper basket

English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
basketry(n) การสานตะกร้า
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basket weaveลายสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basket makersช่างประดิษฐ์ตะกร้า [TU Subject Heading]
Basket makingการประดิษฐ์เครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketballบาสเกตบอล [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [การแพทย์]
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm gonna let you bask in your glory,เยี่ยม ฉันจะไปเอง และปล่อยให้คุณมีความสุขกับเกียรติยศของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
Other than you don't want to play basketball against him and he's dying?คนอื่นนอกจากคุณไม่ต้องการ เล่นบาสเก็ตบอลกับเขา และเขากำลังจะตาย Joy (2008)
I saw you playing basketball in school.ผมเห็นคุณเล่นบาสเก๊ตบอลในโรงยิม หลังจากวันนั้น Akai ito (2008)
Bask in the glow, baby!ดีที่สุดในโลกไม๊ละ? Bolt (2008)
They made her watch three hours of women's basketball.พวกเขาทำให้เธอ ต้องทน \ ดูเบสบอลหญิง ถึงสามชั่วโมง Superhero Movie (2008)
Dude, we're not driving through this basketball game.เราจะไม่ขับผ่านเกมบาสเกตบอลนั้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
Who's the gift basket from, Dick?กระเช้าของขวัญมาจากใคร ดิ๊ก The Love Guru (2008)
That's me in the basket. I guess somebody didn't want me.ส่วนนั่นฉันอยู่ในตะกร้า ฉันว่าคงมีใครบางคนไม่ต้องการฉัน The House Bunny (2008)
I hear they did want the basket back, though.แถมยังอยากได้แต่ตัวตะกร้ากลับอีกต่างหาก The House Bunny (2008)
Colin, have you ever played basketball before?คอลลิน นายเคยเล่น บาสเกตบอล ป่ะ? Made of Honor (2008)
Ok, basket. Put it in the basket. Put it in the basket.ส่งๆ ใส่ห่วงซิวะ ให่ห่วง Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baskBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
baskWe basked in his favor.
baskShe played basketball.
baskThe basket was full of apples.
baskWe played basketball yesterday.
baskShe is picking over a basket of grapes.
baskHe is good at basketball.
baskThere are some apples in the basket.
baskQuite many rotten apples were in the basket.
baskMy sister belonged to the basketball club last year.
baskTwo years ago I could not play basketball at all.
baskShe was carrying a basket full of flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
เข่ง[N] basket, Syn. กระบุง, Example: เธอยกเข่งใส่มะพร้าวนี้ไหวไหม, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสานอย่างหนึ่งมีรูปและขนาดต่างๆ
คันโพง[N] basket-dipper with a long handle, See also: long spout of watering pot, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องสำหรับตักน้ำหรือโพงน้ำ มีคันยาวที่ปลาย มีเชือกผูกโพงเพื่อให้แข็งแรง
สิ่งจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
เครื่องสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
ตะกร้า[N] basket, See also: bamboo basket, hand basket, hamper, wide-mouth, Example: รัฐบาลรณรงค์ให้แม่บ้านถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานโปร่งสำหรับใส่สิ่งของ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหูหิ้วบางชนิดไม่มี
บาสเกตบอล[N] basketball, Example: เขาเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่เป็นนักเรียน เลยตัวสูงได้ขนาดนี้, Thai definition: กีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องพยายามโยนลูกบอลลงในห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม นับคะแนนตามจำนวนครั้งที่โยนลูกลงห่วงได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[n.] (bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn) EN: basketball   FR: basket-ball [m]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ช่างจักสาน[n.] (chang jaksān) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker   FR: vannier [m]
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
ห่วงประตู[n.] (huangpratū) EN: basket   FR: panier [m]
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace   FR: confectionner des objets de vannerie
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork   FR: vannerie [f]
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang jaksān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork   FR: vannerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASK    B AE1 S K
BASKS    B AE1 S K S
BASKED    B AE1 S K T
BASKIN    B AE1 S K IH2 N
BASKET    B AE1 S K AH0 T
BASKINS    B AE1 S K IH2 N Z
BASKETT    B AE1 S K EH0 T
BASKING    B AE1 S K IH0 NG
BASKETS    B AE1 S K AH0 T S
BASKETTE    B AH0 S K EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bask    (v) (b aa1 s k)
basks    (v) (b aa1 s k s)
basked    (v) (b aa1 s k t)
basket    (n) (b aa1 s k i t)
baskets    (n) (b aa1 s k i t s)
basking    (v) (b aa1 s k i ng)
basketry    (n) (b aa1 s k i t r ii)
basketball    (n) (b aa1 s k i t b oo l)
Baskerville    (n) (b a1 s k @ v i l)
basketballs    (n) (b aa1 s k i t b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baske {m}; Baskin {f}Basque [Add to Longdo]
Baskenmütze {f}beret [Add to Longdo]
Basketball {m} [sport] | Basketbälle {pl}basketball | basketballs [Add to Longdo]
Basketball kraftvoll im Korb versenken [sport]to slam-dunk [Add to Longdo]
Basketballplatz {m}basketball court [Add to Longdo]
Baskenland {n}Basque region [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
ウバザメ科[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark) [Add to Longdo]
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae) [Add to Longdo]
コート[, ko-to] (n) (1) coat; (2) court (i.e. tennis, basketball, etc.); (P) [Add to Longdo]
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P) [Add to Longdo]
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
バスク[, basuku] (n) (1) Basque; (2) bask; (P) [Add to Longdo]
バスケ[, basuke] (n) (abbr) (See バスケットボール) basketball [Add to Longdo]
バスケット[, basuketto] (n) basket; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] basket [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] basket for removing earth; spade [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, / ] basket-couch in coffin [Add to Longdo]
淘箩[táo luó, ㄊㄠˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] basket (for washing rice) [Add to Longdo]
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] basket for trapping fish [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] basket [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] basket; bucket [Add to Longdo]
[chōu, ㄔㄡ, ] basket for straining; to strain [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] basket used in state worship [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] basket for carrying soil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bask \Bask\ (b[.a]sk), v. i. [imp. & p. p. {Basked} (b[.a]skt);
   p. pr. & vb. n. {Basking}.] [OScand. ba[eth]ask to bathe
   one's self, or perh. bakask to bake one's self, sk being
   reflexive. See {Bath}, n., {Bake}, v. t.]
   To lie in warmth; to be exposed to genial heat.
   [1913 Webster]
 
      Basks in the glare, and stems the tepid wave.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bask \Bask\, v. t.
   To warm by continued exposure to heat; to warm with genial
   heat.
   [1913 Webster]
 
      Basks at the fire his hairy strength.  --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bask
   v 1: derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take
      pleasure in; "She relished her fame and basked in her
      glory" [syn: {enjoy}, {bask}, {relish}, {savor}, {savour}]
   2: be exposed; "The seals were basking in the sun"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Bask [bɑsk]
   Basque
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top