ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

基本上

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基本上-, *基本上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, ] basically; on the whole, #2,883 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Primarily it was mine.[CN] -基本上是我的错 Twelve O'Clock High (1949)
To be defended by Aubanel, for these people, is almost like being innocent, because acquittal is certain.[CN] 對這些人來說,奧巴內成為代表律師 基本上意味著你是無辜的 因為你會無罪釋放 La Poison (1951)
Practically. But not the trip itself... that's the other good news.[CN] 基本上是,但旅费要自己出 还有一条好消息 Magnificent Obsession (1954)
It doesn't go at all.[CN] 基本上是原地不动 Bordertown (1935)
Well... mostly just friends and relations. - Won't you name just a few for us?[CN] -基本上都是朋友和亲戚 Libel (1959)
I live on two kinds of money:[CN] 基本上 我有两个经济来源... Senso (1954)
- We've lost 600 or 700 on the way.[CN] 基本上约损失了六七百只 Red River (1948)
As a result of constant attention... and observation... he is today approaching physical recovery.[CN] 在我们夜以继日地看护和观察下... 他目前的身体情况 基本上恢复了正常 Lust for Life (1956)
His bank deposits. His bond purchases. Roughly 20 times in excess of his salary.[CN] 他的银行押金购买的红利 基本上是他收入的20倍 The Street with No Name (1948)
The deal's almost set, But we haven't agreed on price yet.[CN] 合同基本上谈妥了 我们只是在商讨价格 The Two Mrs. Carrolls (1947)
- Look, he's almost fine now, - Yes ![CN] ―看,他基本上都好了 ―是的! Europe '51 (1952)
- Nice going, General. - What's the use of having a war if you don't learn from it?[CN] -基本上都还很好 这样的战斗用来做什么 The Street with No Name (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top