ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

基层

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基层-, *基层*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit, #2,832 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew them only by sight. Besides, the smoke, the battle.[CN] 他们不是指挥部的,是基层连的 Cross of Iron (1977)
I have friends in low places.[CN] 我有些基层的朋友 Moonraker (1979)
In a way, I'm glad I didn't get in.[CN] 我可以在基层做更多 Muriel's Wedding (1994)
I mean, do we fear the lower courts, which found for us easily, somehow missed the truth?[CN] 是我们害怕基层法院误判 Amistad (1997)
And now an amusing example of grassroot democracy in action.[CN] 这是基层民主正在运转的可笑例证 A Face in the Crowd (1957)
That he has made a bad report means nothing.[CN] 他写坏了一份报表,这没什么 一个人长期做基层工作,难免如此 Office Romance (1977)
Citizens... lt was he who got the ball rolling by setting up our revolutionary cell in 1 790 and 1 791 - remember that![CN] 公民们... 是他首先... 在1790和1791创建了 革命的基层组织――记住 Danton (1983)
I don't need college. You can teach me. I'm willing to start at the bottom.[CN] 我不需要念大学,你可以教我 我愿意从基层做起 Episode #1.5 (1990)
But local democracy's a farce![CN] 可地方政府不是民主 基层民主纯属胡闹 But local democracy's a farce! The Challenge (1982)
Let's show them what we can do.[CN] 让他们见识下基层分署人的能力 Bayside Shakedown (1998)
right?[CN] 很多好我们的基层活动 确实在那里,对不对? Black Sheep (1996)
Itwould've meant Government patronage on junior staff.[CN] 那会使基层职员掌握大笔公款 Itwould've meant Government patronage on junior staff. A Question of Loyalty (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top